Кошторис КЗ ЦРД "Гармонія" на 2020 рік

 

 

КОШТОРИС 

(індивідуальний)

 

04653220 Управління освіти Южноукраїнської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Южноукраїнськ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету_____ міський________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ___ 06_______________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________________________________

(код на назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)*  0611010 (0910) КЗ ЦРД "Гармонія"

                                                                                                                                                                                                                                                                                   (грн)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний

фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

18 350 397

1379535,43

19729932,43

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

18350397

X

18350397

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

1379535,43

1379535,43

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

1337269,5

1337269,5

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно їх основною діяльністю(за рахунок залишку минулого року )

25010100

 

1680

1680

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно їх основною діяльністю

25010100

 

1335312

1335312

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності-тара )

25010200

 

277,5

277,5

- плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

 

 

0

Кошти, що отримуються від реалізації майна

25010400

 

00

 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

42265,93

42265,93

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

інші у т. ч.( благодійна допомога -у вигляді майна)

25020100

X

42265,93

42265,93

інші у т. ч.( благодійна допомога - у вигляді коштів)

25020100

X

0

0

інші у т. ч.( благодійна допомога - у вигляді коштів/ за рахунок залишку коштів на початок року )

25020100

X

00

 

в т. ч. кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

X

0

0

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

 

X

 

 

 

X

*

*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

18350397

1379535,43

19729932,43

Поточні видатки

2000

18350397

1379535,43

19729932,43

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

14314258

0

14314258

Оплата праці

2110

11690464

0

11690464

Заробітна плата

2111

11690464

 

11690464

Грошове утримання військовослужбовців

2112

 

 

0

Нарахування на оплату праці

2120

2623794

 

2623794

Використання товарів і послуг

2200

4034139

1379535,43

5413674,43

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

351610

44223,43

395833,43

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

3669

 

3669

Продукти харчування

2230

1391695

1335312

2727007

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

326188

 

326188

Видатки на відрядження

2250

24100

 

24100

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

1936877

0

1936877

Оплата теплопостачання

2271

887440

 

887440

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

567115

 

567115

Оплата електроенергії

2273

463776

 

463776

Оплата природного газу

2274

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

18546

 

18546

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

0

0

0

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

0

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0

0

0

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

 

 

0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

 

 

0

Поточні трансферти

2600

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

0

Соціальне забезпечення

2700

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

0

Стипендії

2720

 

 

0

Інші виплати населенню

2730

 

 

0

Інші поточні видатки

2800

2000

 

2000

Капітальні видатки

3000

0

 

 

Придбання основного капіталу

3100

0

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання) інших

об ’єктів

3122

 

 

0

Капітальний ремонт

3130

 

 

0

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

0

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

0

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

0

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

0

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

0

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

0

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

0

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

 

 

0

Капітальні трансферти

3200

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

0

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

0

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

0

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

0

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

0

Нерозподілені  видатки

9000

 

 

0

 

 

 

Керівник                                                                                        Л.А. Левицька

 

Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового відділу)                                М.А Веселова

 

 

Категорія: