Навчальна програма для гуртка з хореографії

 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

 ГУРТКА „Калейдоскоп

( хореографія )

 

   Укладач:

  керівник гуртка „ Калейдоскоп ”

  Кравченко Світлана Валеріївна 

 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА    ЗАПИСКА

               Хореографія  як  вид музично-ритмічного виховання  є важливим засобом навчання дітей вмінню емоційно відгукуватися на музику, розвитку сприймання музичних образів. Хореографія розвиває у дітей дошкільного віку вміння естетично  ставитися до краси оточуючого світу, гармонії, творчості; допомагає формувати емоційно-ціннісне ставлення  до навколишнього.  Завдяки заняттям з хореографії діти вчаться вразливості, грації, вишуканості.

 

             Змістом роботи  гуртка «Калейдоскоп »  є:

 1. Діяльність сприймання  і ознайомлення з особливостями музично-хореографічного мистецтва, зі спеціальною «мовою» музично-рухового образу.
 2. Дитяча художньо-практична діяльність у двох її проявах – музично-хореографічного  виконавства і виконавської музично-хореографічної  творчості.

             Зміст і структура занять у гуртку  відповідають віковим особливостям розвитку дошкільників, провідній ігровій діяльності дітей та історичній логіці розвитку хореографічного мистецтва. Діти здатні збагатити елементарний досвід сприймання танцювальних рухів і образів, способів їх виконання, набувають нового досвіду художньо-практичної діяльності танцювального виконавства та дитячої виконавської творчості у співробітництві з педагогом і одне з одним, переймаючи від дорослого образну мову  і більш різноманітний хореографічний досвід, перетворюючи його на свій власний, набуваючи практики експериментування у царині рухів  і таночків.

         Принципи, за якими будується робота гуртка «Калейдоскоп» :

 1. Принцип сенситивності  дошкільного віку для музично-рухового розвитку, єдності розвитку, освіти,  виховання  і навчання. Своєчасне залучення дітей до хореографічної діяльності.
 2. Принцип ампліфікації дитячого розвитку. Збільшення можливостей розвитку через розширення дитячих мистецьких діяльностей за рахунок гуртка з хореографії «Калейдоскоп».
 3. Принцип природовідповідності. Актуалізація дитячої активності. Урахування вікових можливостей та індивідуальних природних задатків.
 4. Принцип єдності культури і освіти, орієнтування на національні пріоритети освіти дітей  в Україні. Коріння розвитку, освіченості людини – у надбаннях людської культури. Зміст освіти дошкільника ґрунтується передусім на вітчизняних надбаннях.
 5. Принцип особистісно орієнтованої та індивідуально-диференційованого підходу до дитини у процесі занять гуртка. Орієнтація на особистісні, вікові особливості дітей, статеві відмінності хлопчиків і дівчаток, індивідуальні виконавські можливості, розвиток здібностей, інтересу до мистецтва, здатності захоплюватися танцем.
 6. Принцип узгодження занять колективних, підгрупою, парних та індивідуальних.

 

Метою роботи хореографічного гуртка «Калейдоскоп» є:

 1. Сприяння індивідуальному становленню особистості дитини під впливом цінностей хореографічного мистецтва у процесі власної мистецько-практичної діяльності, взаємодії з педагогом і дитячим колективом.
 2. Формування  елементарних основ хореографічної культури.
 3. Збалансування у дитині фонду її бажань з інтересами, смаками, любов’ю до мистецтва танцю, потребою у репродуктивно-продуктивному танцюванні, у виконанні танців для себе і для інших.
 4. Збалансування  у дитині фонду її  можливостей з музично-хореографічними здібностями, уявленнями про хореографічну діяльність, танцювальними навичками, творчими уміннями, елементарними знаннями і поняттями щодо мистецтва танцю.

 

 ОРІЄНТОВНИЙ   ПЛАН    

роботи гуртка

 

№ з/п

 Тема

Кількість годин

1.

 «Музична скринька»

 музично-ритмічні вправи;

 орієнтації в просторі;

 колективно-порядкові вправи

 

3

3

3

2.

 « Лялька – балерина»

 елементи  партерної гімнастики;

 загальні та корегувальні фізичні вправи.

 

3

3

3.

 « Українські візерунки»:

 елементи класичного танцю;

 народні візерунки;

 елементи народно-сценічного танцю.

 

3

3

3

4.

«На балу у Попелюшки»:

 рухи історично - побутового дитячого бального та сучасного танців;

 елементи сучасних напрямків хореографії;

 ігрові форми дитячого парного  танцю.

 

3

 

3

3

5.

«Веселий чобіток»:

 етюдні форми;

 танці сюжетного та образного характеру.

 

3

3

6.

«Народні візерунки»:

 елементи народного танцю;

 імпровізація на національному матеріалі

 

3

3

7.

« На дитячому танцполі»:

 імпровізація, близька до дитячої уяви, пов’язана з казковими героями улюблених казок, мультфільмів;

 імітація рухів та етюдів;

 вправи на виразність жестів, поз та міміки;

 масова імпровізація на теми природи;

 

3

 

 

3

3

3

8.

Підготовка до творчого звіту

7

 

ВСЬОГО :

64

 

 ПРОГНОЗОВАНИЙ   РЕЗУЛЬТАТ

   Виконання даної програми дасть можливість:

 1. Задовольнити потребу та зацікавленість дитини у танцювально-ритмічних рухах.  
 2. Своєчасно виявити здібності дитини до занять  хореографією.
 3. Розвинути природні задатки, загальні та спеціальні здібності дитини.
 4. Навчити дошкільників різним   видам танцювальних рухів.
 5. Підсилити всі фізіологічні процеси та функціональні можливості організму  дитини.
 6. Покращити роботу всіх органів та систем. Сформувати навички психорегуляції.
 7. Сформувати елементарні основи хореографічної культури.
 8. Навчити дітей дотримуватися техніки безпеки  та безпечної поведінки під час виконання танцювальних вправ.
 9. Оптимізувати  рухову активність залежно від індивідуальних та статево - вікових особливостей.
 10. Сформувати у дитини поняття про гарну поставу та її вплив на естетичний вигляд людини.
 11. Виховати   дисциплінованість.
 12. Сприяти формуванню у дошкільників вміння діяти у колективі, допомагати одне одному.
 13. Сприяти розвитку художнього смаку та емоційної сфери дитини.
 14.  Сформувати позитивні форми поведінки та спілкування.

 

ВИКОРИСТАНА   ЛІТЕРАТУРА:

 1.  Базова програма розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі»,   Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України; науковий редактор та упорядник О.Л.Кононко. -  Київ: «Світоч», 2008.
 2. Бєкіна  С.І. Музыка и движение, -  Москва: «Просвещение», 1984. 
 3. Журнал «Палітра педагога» №1, 2009. О.Мартиненко - Танцювальна мозаїка.
 4. Журнал «Українське дошкілля».  Пісні, ігри, танці, вірші й загадки для дітей дошкільного віку, - Київ:  «Музична Україна», 1993.
 5. Шевчук А.С. Дитяча хореографія, -  Київ: «Шкільний світ», 2008.
 6. Шевчук А.С. Українські музично-хореографічні традиції як засіб музично-рухового розвитку старших дошкільників, - Київ:  «Поліфаст», 2005.

 

 

 

 

 

                                                         

Категорія: