Навчальна програма для театрального гуртка

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

 ГУРТКА „ Театральне віконце

(дитячий театр + риторика )

 

 Укладач:

керівник  гуртка „ Театральне віконце ”

Байрамова Наталія Валентинівна

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА    ЗАПИСКА

Принципи, котрі закладені у цій програмі збігаються із тими, що зазначені у Державному Стандарті дошкільної освіти, у Програмі виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та у інноваційних рекомендаціях кращих нетрадиційних і сучасних методик Н.А.Ветлугіної, Л.В. Артемової.

  Театралізована діяльність  є  ефективним засобом педагогічного впливу на розвиток особистості дошкільника. Вона передбачає формування у дошкільників умінь «входити в образ» та «утримувати» його впродовж усієї театралізованої діяльності; усвідомлювати мовленнєві та виконавські дії; передавати характерні особливості різних художніх образів; переносити здобуті уявлення у самостійну ігрову діяльність; прищеплювати дітям інтерес до театру як до виду мистецтва.

         У  програмі вміщені театралізовані ігри, що поділяються на дві основні групи : режисерські ігри та ігри-драматизації. До режисерських ігор належать: настільний театр, тіньовий театр, театр на фланелеграфі. Драматизація ґрунтується на власних діях виконавця ролі, який при цьому може використовувати ляльки  бібабо чи персонажі, натягнуті на пальці.

   Практичний матеріал складається за віковими періодами розвитку дитини. Тематика і зміст театралізованих ігор мають моральну спрямованість, що міститься в кожній казці, літературному творі з фольклорними та літературними творами. Естетичний вплив на дітей здійснює виконане зі смаком оформлення спектаклю.

       Активна участь дітей у підготовці атрибутів розвиває їх смак, виховує почуття прекрасного.

        Театралізовані ігри дають змогу розв’язати багато завдань Базової програми : ознайомлення з суспільними явищами, формування елементарних математичних уявлень, фізичне удосконалення. Різноманітність тематики, засобів зображення, емоційність театралізованих ігор дають можливість використовувати їх із метою всебічного виховання особистості.

     

 Мета програми:

 1. Залучення дітей до творчої, соціально-значущої діяльності через ознайомлення з театральною виставою як видовищем та використання театралізації як вправляння.
 2. Розвиток обдарованості, закладеної й у психофізичних, сенсорних, когнітивних особливостях дитини.
 3. Створення умов для розвитку особистості  та творчої  самореалізації кожної дитини.

 

Програма базується на  таких основних принципах:

 1. Принцип зв’язку з життям.

Використання літературних творів, малих фольклорних жанрів, казок, змістом яких є відображенням реальної дійсності минулого і сьогодення нашого суспільства, людства взагалі.

 1. Принцип науковості. Будувати роботу  театрального гуртка з урахуванням особливостей вікової дитячої психології. Використання у роботі багатих театральних спадщин М.С.Щепкіна, В.І.Немировича – Данченка, К.С.Станіславського. Дати можливість дітям зрозуміти й оперувати термінами театральної абетки.
 2. Принцип систематичності в опануванні знань і навичок. Система занять із дітьми кожної вікової групи з театральної діяльності.
 3. Принцип доступності. Добирання обігруваного матеріалу згідно з віковими особливостями дітей та програми розвитку і виховання дітей  дошкільного віку «Дитина».
 4. Принцип свідомості й активності. Пояснювати дітям причинно-наслідкові зв’язки процесу праці над виставою і кінцевим результатом. Довести до їхньої свідомості значущість гри  кожного з них для інших людей, для колективу.
 5. Принцип міцності засвоєних та набутих  знань, умінь і навичок. Систематично повторювати в різних формах, ситуаціях засоби виразності: міміка, жести, рухи, інтонація. Розвивати пам'ять, мислення, розширювати світогляд.
 6. Принцип індивідуального підходу до дітей в умовах колективної роботи. Шукати, виявляти, розвивати обдарованість у дітей у контексті акторських знань, умінь, навичок. Гуманно ставитися до дитини: педагогічно вміло виправляти помилки, корегувати гру, заохочувати, стимулювати правильну поведінку т діяльність.
 7. Принцип виховного змісту. Виховний характер змісту сценаріїв вистав, аналіз поведінки героїв, їхніх вчинків;  уміння бути чемним у ролі глядача і актора; уболівання за якісно позитивний кінцевий результат роботи  усього колективу, що працює над виставою.
 8. Принцип наочності. Шлях дитячого пізнання починати з живого споглядання, пов’язуючи з обов’язковим суттєвим поєднанням. Адже дитина мислить формами, фарбами, відчуттями взагалі

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

1-й рік – початковий рівень – 72 год. на рік, 8 год. на місяць, 2 год. на тиждень;

2-й рік – основнийрівень – 72 год. на рік, 8 год. на місяць, 2 год. на тиждень.

Програма першого року навчання передбачає підвищення  у вихованців інтересу до соціально - значущої діяльності – театральної вистави. Розвиток обдарованості, сенсорних та когнітивних особливостей дитини.

Контроль за здобутими знаннями здійснюєтьсяпід час проведення занять.

Програма другого року навчання спрямовує діяльність гуртка на збагачення словникового запасу, вдосконалення мовлення дітей; вміння передавати характерні особливості різних художніх образів, здатність переносити здобуті уявлення у самостійну ігрову діяльність; підвищення інтересу до театру як до виду мистецтва.

Навчання в гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовленості.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

роботи гуртка
початковий рівень І рік навчання

Розділ, тема

К-сть годин

ВСТУП: Відкриття театрального сезону - «Знайомство у колі друзів».

2

І розділ: Знайомство з театральними  ляльками

3

1.І. Лялька на ложці.

 

1.2. Театральна лялька. Вправа «Що ти  вмієш робити з лялькою?».   

5

1.3. Ляльководіння «Веселі пухнастики» - штокова лялька ,
         «Курчата» (лялька на кільці).

3

1.4. Знайомство з ляльками Бі-ба-бо.

2

1.5. Знайомство з лялькою-рукавичкою.

2

1.6. Ляльководіння. Настільний театр для малюків.

3

ІІ розділ: Емоції. 

1

        2.1. Емоції. Настрій казкових героїв.

2

        2.2. «Наслідування » - відтворення певних рис характеру
               героя.

4

        2.3. Герої казки «Колобок» - імітація.

2

        2.3. Вправа «Міміка і жести».

3

        2.4. Інтонаційна виразність. Мова жестів.

2

        2.5. «Хто там?» - (міміка, пантоміма).

2

ІІІ розділ. Етюди.

2

3.1. Етюди біля дзеркала.

2

3.2. «Тягнемо, потягнемо ріпку». - етюди.

2

 1. . Ігри-етюди.

4

ІV розділ. Види теару.

1

4.1. Настільний театр  «Казко! Привіт!».

1

4.2. Театр маріонеток.

5

4.3. Тіньовий театр «До нас гості завітали».

5

4.4. Театр рукавичок - «Хто в будиночку живе» .

2

4.5. Фланелеграф - казка «Ріпка».

2

4.6. Театр тарілок – забавлянки, вірші

4

V розділ. Пластика.

1

5.1. Пластика рухів .

2

VІ розділ. Закриття театрального сезону.

1

6.1. Імпровізація - гра «Розповідаємо казку» .

2

ВСЬОГО:

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Початковий рівень - І рік навчання

Вступ: Відкриття театрального сезону «Знайомство у колі друзів» (1год.)                                                                                                         

Збільшити знання дітей про театр, про роботу акторів, ляльководів, про виготовлення декорацій, костюмів.

І розді:Знайомство з театральними ляльками.(19 год.)

Дати поняття дітям, що  існують різні види ляльок: ляльки театру  бі-ба-бо; верхові ляльки,  ляльки театру рукавичок; театру «Лялька на кільці»; настільного театру, маріонетки, стрибунці, ляльки театру тіней. Познайомити з правилами ляльководіння: на ширмі лялька може ходити, стрибати,бігати,ховатися. Водить ляльку артист-ляльковод,одягаючи її на руку, тримаючи ляльку за шток або ручку.

ІІ розділ:Емоції. (16год.)

Вчити дітей розуміти та розрізнювати емоційний стан людини. Вміти відтворювати різні емоції: сум, радість, переляк, здивування тощо. Намагатися наслідувати настрій казкових героїв, передавати його засобом  інтонаційного забарвлення, міміки, мови  жестів. Розвивати зорову та емоційну пам'ять.

ІІІ розділ:Етюди. (10год.)

Дати поняття про етюди. Вчити розуміти та з'ясувати  характерні особливості героїв казок; розвивати уміння рухатися під музику, відповідно до рухів героя.

Спонукати дітей розігрувати епізоди казок. Поширювати інтерес до театрально-ігровій діяльності, розвивати почуття самовпевненості.

ІVрозділ: Види театру. (20год.)

Знайомство дітей з різними видами театру. Дати поняття про різні дії з лялькою лялькового театру. Вправляти у водінні ляльок бі-ба-бо,  настільного театру, театру маріонеток, ляльок театру тіней, театру рукавичок, театру тарілок, театру на фланелеграфі.

Vрозділ:Пластика. (4год.)

Вправляти дітей у вмінні  відтворювати  красоту та гармонію людини і природи засобом пластики. Залучати дітей  до участі у етюдах, спираючись на власні знання знайомих казок. Виховувати впевненість у своїх силах.

VІ розділ: Закриття театрального сезону (2год.)

Спонукати дітей до самостійного розігрування уривків знайомих літературних творів (віршів, казок); влучно передавати характерні образи персонажів. Розвивати творчу пам'ять, увагу, накопичувати словниковий запас дітей.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

роботи гуртка  основнийрівеньІІ рік навчання

 

Розділ, тема

К-сть годин

ВСТУП: Відкриття театрального сезону - «Коло друзів».

1

І розділ: Театральні  ляльки.

2

1.1. Ігри з театральними ляльками. «Лялько, ми знову разом».

3

             1.2. Вправа «Лялька Бі-ба-бо на ширмі».

3

             1.3. Верхові ляльки: «Їжак та заєць».

3

1.4. Маріонетки, стрибунці. Ляльководіння.

4

1.5. Лялька – «жива рука».

5

ІІ розділ: Етюди.

1

             2.1. Етюди біля дзеркала «Осінь».

4

             2.2. Етюди перед дзеркалом «Зимові свята».

3

             2.3. Етюди «Моя родина» -  за творами В.Сухомлинського.

1

             2.4. Етюди перед дзеркалом «Герої казок завітали до нас».

2

ІІІ розділ: Емоції. 

1

             3.1. Різні види емоцій (картки-символи).

1

ІV розділ. Види теару.

1

             4.1. Театр ложок. «Коляда» - обігрування епізодів.

3

             4.2. Театр рукавичок. «Казка, привіт».

5

             4.3. Настільний театр. (казка за бажанням дітей).

2

             4.4. Настільний театр. Казка «Калюжа» (показ малюкам)

2

             4.5. Театр тарілок.

5

             4.6. Тіньовий театр. Показ знайомої казки.

2

             4.7. Театр одного актора.

4

             4.8. Настільний театр. «Котик та півник».

1

VІ розділ. Закриття театрального сезону.

2

              5.1.Інсценівки знайомих віршів (показ малюкам).

3

              5.2. Обігрування казки «Дві кізоньки».

2

              5.3. Театралізована гра. «Подарунок Дідусю».

2

5.4. Ляльковий спектакль. «Їжакта заєць».

1

5.5. Інсценівки «Покажи героя» (за обраною казкою).

2

              5.6. Казкова вистава для малюків.

1

ВСЬОГО:

 

72

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Основнийрівень -ІІрік навчання

ВСТУП: Відкриття театрального сезону - «Коло друзів»(1год).

Поширювати знання дітей про театр. Формувати інтерес до театрального мистецтва. Закріплювати уявлення дітей про різновиди театрів: опери та балету, драматичного театру, лялькового. Формувати уявлення про театр, як вираження життєвих ситуацій у акторській грі. Дотримуватися правил поведінки у театрі.

І розділ:Театральні ляльки (20год.)

Згадати правила ляльководіння. Заохочувати дітей до дій з ляльками різних видів театру. Відтворення знайомих міні-інсценівок (за власним бажанням). Сприяти виникненню позитивних емоцій.

ІІ розділ:Етюди  (11 год.)

Закріплювати у дітей навички соціальної поведінки; розвивати уявлення про моральні якості людини. Вчити правильно оцінювати дії та вчинки персонажів казок, творів. Виховувати гуманні почуття.

ІІІрозділ:Емоції  (2 год.)

Вчити за допомогою карток-символів  вибирати різні види емоцій людини. Виховувати у дітей поважне ставлення до емоційного стану інших людей. 

ІVрозділ:Види театру (25год.)

Сприяти зацікавленому ставленню дітей до лялькового театру, бажанню водити ляльок різних видів лялькового театру (театр ложок, театр рукавичок, настільний театр, театр тарілок), розігрувати етюди з ними. Заохочувати дітей до виконання міні-сценок, показу інсценівок разом з однолітками та самостійно. Закріплювати навички монологічного та діалогічного мовлення. Сприяти  розкутості та самовпевненості.

Vрозділ:Театралізовані ігри (10 год.)

Викликати у дітей інтерес до лялькових вистав та інсценівок, сприяти бажанню розігрувати їх самостійно, вчити вибирати театральні атрибути лялькового театру. Розвивати діалогічне, виразне мовлення. Заохочувати дітей до показу вистав.

VІрозділ: Закриття театрально сезону (3 год.)

Закріплювати уміння дітей інсценувати знайомі казки. Заохочувати до показу інсценівок, театралізованих ігор та лялькових вистав.

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ   РЕЗУЛЬТАТ

Виконання даної програми дасть можливість:

 1. Усвідомити поняття про театр як вираження життєвих ситуацій у акторській грі.
 2. Своєчасно виявити здібності дитини до  театральної діяльності.
 3. Розвинути природні задатки, загальні та спеціальні здібності дитини.
 4. Ознайомити дошкільників з різними  видами  театрів.
 5. Опанувати   засоби емоційної виразності – міміка, жести, інтонація.
 6. Сформувати у дітей вміння співпереживати з персонажем, розуміти зміст дійства, усвідомити колективний характер дієтворення на сцені.
 7. Навчитися відчувати себе соціально-значущою особистістю, з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, патріотизму.
 8. Навчити дітей дотримуватися правил техніки безпеки  та безпечної поведінки під час  проведення, організації та підготовки тематичних ранків, свят, концертів.
 9. Сформувати акторські здібності, вміння мімікою  та мовою жестів   

      передавати певний стан людини.

 1.  Навчити дітей вмінню граційно, розкуто, згідно з роллю рухатися по  цені.
 2.  Розвинути у дітей вміння виявляти особистісну позицію у процесі перевтілення у сценічний образ, вболіваючи за кінцевий результат театралізованого дійства.

 

ВИКОРИСТАНА   ЛІТЕРАТУРА :

 

 1. Артемова Л.В. Театралізовані ігри дошкільників. – Москва: «Просвещение», 1991.
 2. Артемова Л.В. Театр і гра. – Київ:  «Томіріс»,   2002.
 3. Бодраченко І.В. Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного возраста. – Москва: «Абрис-Пресс», 2006.
 4. Борщ Р.М. Самойлик Д.В. «Радість творчості». – Тернопіль: Мандрівець, 2013.- 72 с.
 5. Генов Г. Теневой театр. Методическиерекомендации.- Київ, 1988
 6. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  наук.кер. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. – Київ – 2012.
 7. Щукіна Л.В. Адаптована програма – Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами художньо-театральної діяльності. -  Харків: «Основа», 2010.

 

РЕЦЕНЗІЯ

на навчальну програму гуртка з театралізованої

діяльності «Театральне віконце»

Театральна діяльність та риторика є одним із найважливіших аспектів поєднання мови, мовлення, та мистецтва. Також вони є ефективним засобом педагогічного впливу на розвиток особистості дошкільників.

Новітнім шляхом формування комунікативної компетенції є навчання дітей дошкільного віку елементам риторики та театралізованої діяльності, за програмою, яка складена керівником гуртка «Театральне віконце» Ковальчук Н.В. Впровадження цих видів діяльності в освітній процес в ЦРД «Гармонія» є провідною ідеєю досвіду роботи вихователя Ковальчук Н.В.

Під час підготовки та складання навчальну програми вихователь використовувала рекомендації видатних сучасних педагогів Н.А.Ветлугіної, Л.В.Артемової.

Особлива увага приділялась розробці окремих аспектів навчання дітей елементам риторики, зокрема техніки мовлення: оволодіння дикцією, художньо - змістовною виразністю мовлення. Прищеплювався інтерес до театру як до виду мистецтва, формувалися уміння дошкільників «входити в образ», передавати характерні риси героїв, переносити здобуті уявлення у самостійну ігрову діяльність.

Навчальна програма розрахована на 72 години занять гуртка «Театральне віконце». Відображені теми, які розроблені згідно мети та базуються на основних принципах, які опираються на сучасні наукові досягнення, відповідно програмових вимог програми «Дитина». Тематика і зміст мають моральну спрямованість та етичний вплив на дітей.

 

 

Заступник завідувача КЗ ЦРД «Гармонія»                          К.А.Діденко

Категорія: