План роботи гуртка з навчання дітей іноземній мові

 І рік навчання 

Вересень 

Тема місяця «Познайомимося/Lets get acquinted»

 

Мовленнєва

функція

Фон.

мат-л

 

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші,відео

1.Введення нового матеріалу

Вчити вітатися і прощатися, знайомитися,

розповідати інформацію про себе,відповідаючи на

запитання співрозмовника

[g]

[m]

[u]

[η]

[d]

А.Nice to meet you,good,listen to me,look at me

Г.Good morning!Good bye!What is your name?My name is…

Вчити вживати займенники:I,

your

Рецептивні ігри

Рецептивні ігри

Пісня «What is your name?»

Вірш «I am a boy(a girl)»

2.Тренування у спілкуванні

Вчити називати пори року,зокрема осінь. Познайомити з інтонацією розповідального,запитального

 та окличного речень

[g]

[m]

[η]

[d]

[ai]

А.It is autumn now,stop talking

Г.Stand up,

sit down

 

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

 

Продовжувати вчити називати пори року,зокрема осінь

[s]

[ʌ]

[p]

[w]

[t]

 

А.Run! Stop! Jump!

Г.Lena stand up,

Ann sit down!

Вчити вживати  завертання+дієслово у наказовій формі

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

 

Закріплення матеріалу

[w]

[t]

[m]

[η]

[eɪ]

[ai]

 

А.It is autumn now,

Run! Stop! Jump

Г.Good morning!Good bye!What is your name?My name is…Stand up,sit down

Вчити вживати займенники:I,

your.Вчити вживати  звертання+дієслово у наказовій формі

Продуктивні ігри

Жовтень

Тема місяця «Тварини/Animals»

Мовленнєва

функція

Фон.

мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Вчити називати англійською мовою домашніх тварин, відповідати на запитання хто ти?

[ɔ]

[æ]

[ʃ]

[t]

[d]

А.It is autumn now,come here,

Who are you?

Г.a dog,a cat,a fish

 I am a …

Вчити вживати займенники I,неозначений артикль a

Числівники 1-3

Рецептивні ігри

2.Тренування у спілкуванні

Продовжувати вчити називати пори року,зокрема осінь,

познайомити з інтонацією розповідального,запитального

 та окличного речень

[ʌ]

[m]

[ʃ]

[t]

[d]

А.Show me

Г.Run! Stop! Jump!

 

 

Числівники 1-3

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Продовжувати вчити називати пори року,зокрема осінь,закріпити вміння задавати запитання

[ɔ]

[æ]

[ʃ]

[t]

[d]

А.Hands up,hands down

Г. Ann,run! Stop! Jump!

What is your name?

 

Вчити вживати  звертання+дієслово у наказовій формі,

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

 

Повторення матеріалу

[ɔ]

[æ]

[ʃ]

[t]

[d]

А.It is autumn now,Who are you?

come here,

show me,hands up,hands down

Г.a dog,a cat,a fish

 I am a …Ann,run! Stop! Jump!

 

Вчити вживати займенники I,неозначений артикль a

Вчити вживати  звертання+дієслово у наказовій формі,числівники 1-3

 

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Вчити називати англійською мовою диких тварин,ставити запитання хто ти?

[ɛə]

[f]

[b]

  [h]

   [ju]

А.This is a…

Close your eyes,open your eyes

Г.a fox, a bear,a hear

Who are you?

Продовжувати вчити вживати неозначений артикль a,числівники 1-3

Рецептивні ігри

Пісня«I see»

Вірш

«Teddy-bear»

6.Тренування у спілкуванні

Закріпити назву пір року,зокрема осінь

[ɛə]

[f]

[b]

  [h]

  [ʌu]

А.Show me

Г.hands up,hands down

 

 

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Продовжити знайомити із інтонацією запитального та розповідального речень

[η]

[f]

[b]

А.What is missing?

 

 

Колективна робота «Тваринний світ»

8.Практика у спілкуванні

 

 

Закріплення матеріалу

[ɛə]

[f]

[h]

[æ]

[ʃ]

[t]

 

А.What is missing?

Close your eyes,open your eyes

Г.a dog,a cat,a fish

 Ann,run! Stop! Jump!

a fox, a bear,a hear

Who are you?

I am a …

Вчити вживати займенники I,неозначений артикль a

Вчити вживати  завертання+дієслово у наказовій формі,числів. 1-3

 

 Творча гра

Листопад

Тема місяця Кольори/Colours

Мовленнєва

функція

Фон.

мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Формувати уявлення дітей про те,що предмети можна розрізняти за кольором,вчити вказувати та називати основні кольори

[η]

[w]

[r]

[iː]

 

А.This is a…

I am jumping,I am running.

Г.red,blue,green,

yellow,It is…

 

Ознайомлення із вказівним займенником this,теперішнім тривалим часом,числівники 1-3

Рецептивні ігри

Пісня «I see»

2.Тренування у спілкуванні

Формувати поняття про те,що кожній порі роки притаманні окремі кольори,ознайомити із «осінніми» кольорами

[r]

[j]

[g]

[ai]

А.It is autumn now,

I am swimming

 

Числівники 1-3

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

 

[η]

[w]

[r]

[iː]

А.What colour is it?

Г.I am jumping,

I am running, I am swimming

Вчити утворювати теперішній тривалий час.

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

Повторення  матеріалу

[η],[w]

[r],[iː]

[b],[g]

[r],[ai]

А.This is a…

What colour is it?

Г.red,blue,green,

yellow,It is…

I am jumping,

I am running, I am swimming

Ознайомлення із вказівним займенником this,теперішнім тривалим часом.

числівники 1-3

 

 

 

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Формувати елементарні уявлення дітей про те,що в результаті змішування основних кольорів,можна отримати багато нових,ознайомити з їх назвами

[b]

[w]

[p]

[au]

 [η]

А.This is a…

What colour is it?

Give me…

Г.white,black,pink,

brown,It is…

I am jumping,

I am running, I am swimming

Вчити утворювати теперішній тривалий час,вчити вживати наказову форму дієслова

 

 

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Закріпити назву пори року: «осінь»,назви диких та свійських тварин

[au],[i]

[w],[ɔː]

[t],[η]

А.What season is it now?

Г.It is autumn now

a fox, a bear,a hear

a dog,a cat,a fish

Числівники 1-3

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Продовжити знайомити із інтонацією запитального,окличного та розповідального речень

[w],[t]

[η],[p]

А.What colour is it?

 

 

Колективна робота»Світ кольорів»

8.Практика у спілкуванні

 

 

 

Закріплення матеріалу

[η],[w]

[r],[t]

[au],[g]

[r],[ai]

А.This is a…

What colour is it?

Bring me…

Г.white,black,pink,

brown,It is…

I am jumping,

I am running, I am swimming

It is autumn now

Вчити утворювати теперішній тривалий час,вчити вживати наказову форму дієслова,

Числівники 1-3

 

 

Творча гра

Грудень

Тема місяця «Моя сім’я/ My family»

Мовленнєва

функція

Фон.

мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Розвивати уміння дітей розповідати про свою сім’ю,відповідаючи на питання,закріпити уявлення про родинні стосунки

[æ]

[a:]

[ð]

[ʌ]

[m]

А.Who is this?

Г.my family, mother,father,

sister,brother.

This is...

Ознайомити із присвійним займенником my,продовжувати вчити використовувати присвійний займ.this

Рецептивні ігри

Пісня»How is your mother?»

Вірш «Here is my mother»

2.Тренування у спілкуванні

Продовжувати вчити назви пір року:осінь,зима.

[w],[æ]

[ʃ],[i]

[ð],[m]

А.It is winter now,

show me

Г.Who are you?

I am a …

 

Вчити вживати числівники від 1 до 5

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Закріпити інтонацію розповідального речення

[η],[ei]

[ð],[u]

[ai],[s]

А.Who is this?

Who is missing?

Г.My name is…

 

 

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

 

Закріплення матеріалу

[η]

[a:]

[ð]

[ʌ]

[ʃ]

А.It is winter now,

show me,who is this?

Г.My name is…My family, mother,father,

sister,brother.

This is...

Ознайомити із присвійним займенником my,продовжувати вчити використовувати присвійний займ.this.Числів-ники від 1 до 5

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Продовжувати формувати поняття про родинні традиції,розвивати вміння розповідати про свою родину

[h]

[u]

[ð]

[j]

А.It is winter now,

Have you …?

Г.New year tree,father frost,snowman.

Yes,no.

Продовжувати вчити вживати займенники I,неозначений артикль a

Рецептивні ігри

Пісня «We wish you a Merry Christmas»

6.Тренування у спілкуванні

 

Закріпити назву кольорів,формувати поняття,що у зими є притаманні їй кольори

[h]

[m]

[w]

[ð]

 

А.How many…?

Let’s count…

Г.white,black,pink,

вrown,red,blue,green,

yellow

Числівники від 1 до 5

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Продовжити знайомити із інтонацією запитального,окличного та розповідального речень

[ð]

[w]

[h]

[j]

А.Show me,I like it…

 

Колективна робота

«Родинне сонцеколо»

8.Практика у спілкуванні

 

 

 

Закріплення матеріалу

[h]

[u]

[ð]

[j]

А.Have you …?

Who is this?

Г.My family, mother,father,

sister,brother.

This is...Yes,no.New year /trРецептивно-репродуктивні ігриtree,width:142px; fp/pp align= p align=ather frost,snowman.

Продовжувати вчити вживати займенники I,неозначений артикль a

Числівники від 1 до 5

 

 

 

Творчі ігри

Січень

Тема місяця «Їжа.У магазині/ Food.At the shop»

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Вчити дітей називати основні продукти харчування,відповідаючи на запитання

[æ]

[b]

[g]

[ʧ]

[ð]

А.What is this?

I like

Г.an egg,a cheese,a bread.This is...

Продовжувати вчити вживати неозначений артикль a/an,

Рецептивні ігри

Пісня»Singins,

dancing merrily»

вірш «I love coffee»

2.Тренування у спілкуванні

 

[η]

[w]

[ai]

[r]

[ʤ]

А.Do you like(to eat)?

It is winter now

Г.Yes,no.I am jumping,

I am running, I am swimming

Продовжувати вчити вживати теперішній тривалий час

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Продовжувати вчити називати членів своєї родини

[ð],[g]

[b]

[i:]

А.Give me…please

Г.mother,father,

sister,brother.

Числівники від 1 до 5

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

Закріплення матеріалу

[æ]

[b]

[g]

[ʧ]

[ð]

А.What is this?

I like.Give me…please

Г.an egg,a cheese,a bread.This is...Yes,no

Продовжувати вчити вживати теперішній тривалий час

Числівники від 1 до 5

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Вчити дітей, називати продукти харчування

[ʃ]

[m]

[t]

[θ]

А.What do you want?

Г.a shop,a meat,a milk

Give me…please

Thank you

Вчити вживати наказову форму дієслова+іменник

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Ознайомити із правилами поведінки у магазині

[j]

[h]

[ð]

[g]

А.Do you like(to eat)?

Here you are

Г.This is...Yes,no

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Продовжити знайомити з інтонацією запитального,окличного та розповідального речень

[ʃ],[θ]

[h]

[ð]

 

А.Let’s imagine,close your eyes

Числівники від 1 до 5

Колективна робота

«Магазин моєї мрії»

8.Практика у спілкуванні

Закріплення матеріалу

[ʃ]

[m]

[t]

[θ]

[h]

 

А.What do you want?

Do you like(to eat)?

Г.an egg,a cheese,a bread.This is...Yes,no

a shop,a meat,a milk

Give me…please

Thank you.

Числівники від 1 до 5.Вчити вживати наказову форму дієслова+іменник

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Творча гра

Лютий

Тема місяця «Іграшки/Toys»

Мовленнєва

функція

Фон.

мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Збагачувати словниковий запас дітей назвами іграшок,вчити класифікувати їх за зовнішнім виглядом

[ð]

[d]

[b]

[k]

А.What is this?

Is this a…?Toys

Г.a ball,a doll,a car.

This is..Yes\no

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Рецептивні ігри

Пісня «One & two three & four»

Вірш «My little doll»

2.Тренування у спілкуванні

Закріпити назви пір року:осінь,зима,повторити назви тварин

[ɔ]

[ð]

[ʃ]

[w]

А.What season is it?

Г.It is autumn,

it is winter,

a dog,a cat,a fish

 

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Повторити назви тварин

[f], [ð]

[ɛə],[b]

А.What is missing?

Г.a fox, a bear,a hear

 

Числівники

від 1 до 5

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

Повторення матеріалу

[ð]

[d]

[b]

[k]

[w]

 

А.What is this?

What season is it?

Is this a…?Toys

Г.a ball,a doll,a car.It is autumn,

it is winter

This is..Yes\no

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Числівники

від 1 до 5

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Збагачувати словниковий запас дітей назвами іграшок,вчити класифікувати їх за зовнішнім виглядом

[h], [t]

[uː], [f]

[ɛə]

А.Have you …?It is big\small?

Г.a baloon,teddy-bear,

a flag.Yes\no

Продовжувати вчити вживати неозначений артикль a

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Повторити назви продуктів харчування

[w]

[g]

[b]

[ʧ]

А.What do you want?

Г.Give me…please,

an egg,a cheese,a bread,

a meat,a milk

Вчити вживати наказову форму дієслова+іменник

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Повторити назви кольорів

[w]

[ð]

[d]

Г.white,black,pink,

вrown,red,blue,green,

yellow

Числівники

від 1 до 5

Колективна робота

«Світ іграшок»

8.Практика у спілкуванні

Закріплення матеріалу

[h]

[t]

[uː]

[f]

[ɛə]

[ð]

[w]

 

А.What is this?

Have you …?It is big\small?

What season is it?

Is this a…?Toys

Г.a ball,a doll,a car,

a baloon,teddy-bear,

a flag.

It is autumn,

it is winter

This is..Yes\no

Продовжувати вчити вживати неозначений артикль a

Вчити вживати наказову форму дієслова+іменник

Числівники

від 1 до 5

Творча гра

Березень

Тема місяця «Будинок.Меблі/House.Furniture»

Мовленнєва

функція

Фон.

мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Навчати дітей англійських слів,що означають меблі,відповідаючи на запитання

та без них

[ʧ] 

[t],[ɛə]  

[b],[eɪ] 

[ð]

А.What is this?A house

Г.a table,a chair,a bed

This is…

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Рецептивні ігри

Пісня «Where is Thumbkin»

Вірш «I see»

2.Тренування у спілкуванні

Повторити назви пір року:осінь,зима.Вчити називати пору року весну

[s]

[d]

[w]

[ʧ] 

А.It is spring now

Is this a…?

Г.Аutumn,winter.

Yes/no

 

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Продовжити знайомити із інтонацією запитального,окличного та розповідального речень

[ŋ]

[ð]

[r]

А.What are you doing?

Г.I am jumping,

I am running, I am swimming

Продовжувати вчити вживати теперішній тривалий час

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

Повторення матеріалу

[ʧ] 

[t],[ɛə]  

[b],[eɪ] 

[ð]

А.What is this?

It is spring now

Г.a table,a chair,a bed

This is…Аutumn,winter

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Вчити дітей описувати кімнату,називати, предмети, які вони бачать навколо себе

[w]

[d]

[ɔː]

[f]

А.What do you see?

My room

It is spring now

Г.a window,a door,

a floor.I see a…

Продовжувати вчити вживати займенники:I,my

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Повторити назви дитячих іграшок

[ʧ]

[d]

[b]

[f]

А.What is missing?

Г.a ball,a doll,a car,

a baloon,teddy-bear,

a flag.

 

Числівники

від 1 до 5

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Закріпити уміння дітей називати членів своєї родини

[aɪ]

[ð]

[w]

А.Who lives there?

Г.my family,mother,

father,sister,brother.

 

Колективна робота

«Дім моєї мрії»

8.Практика у спілкуванні

Закріплення матеріалу

[w]

[d]

[ɔː]

[f]

 [ʧ] 

[aɪ]

[ð]

 

А.What do you see?

What is this?

It is spring now

My room

It is spring now

Г.a window,a door,

a floor.I see a…a table,

a chair,a bed

This is…Аutumn,winter

Продовжувати вити вживати займенники:I,my

Числівники

від 1 до 5

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Творча гра

Квітень

Тема місяця «Частини тіла/Human body»

Мовленнєва

функція

Фон.

мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Закріпити уявлення дітей про будову тіла,вчити називати частини тіла

[h]

 [d]

[g]

[l]

[ð]

А.What is this?

It is spring now

 This is our body

Г.a head,a hand,a leg

This is

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Рецептивні ігри

Пісня «This is the way»

Вірш «Ten little fingers»

 

2.Тренування у спілкуванні

Повторити назви пір року:осінь,зима.Вчити називати пору року весну

[r]

[h]

[s]

[ð]

А.It is spring now

Г.Аutumn,winter.

Ann,run! Stop! Jump!

Продовжувати вчити вживати  завертання+дієслово у наказовій формі

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Повторити назви меблів та частини будинку

[w]

[ʧ]

[h]

 

А.What do you see?

Г.a window,a door,

a floor.I see a…a table,

a chair,a bed

Числівники

від 1 до 5

 

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

Повторення матеріалу

[h]

 [d]

[g]

[l]

[ð]

А.What is this?

It is spring now

 This is our body

Г.a head,a hand,a leg

This is …Ann,run! Stop! Jump!

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Числівники

від 1 до 5

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Закріплення width:57px;centerp align=уявлень про функції органів зору,слуху,нюху,вчити їх називати

[w]

[θ]

[aɪ]

[n]

 [ʃ]

А.This is the way…

Is this a…?Face

Г.a nose,a mouth,eyes

Yes/no

We wash our…

Ознайомити із множиною іменників

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Повторити назви кольорів

[w]

[g]

[θ]

 [ʃ]

А.What colour is it?

Г.It iswhite,black,

pink,вrown,red,blue,

green,yellow

Числівники

від 1 до 5

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Закріпити назви пір року,продовжити знайомити із інтонацією запитального,окличного та розповідального речень

[s]

[g]

[w]

 

А.It is spring now,

it is аutumn,it is winter

 

Колективна робота

«Веселий прибулець»

8.Практика у спілкуванні

Закріплення матеріалу

[w]

[θ]

[aɪ]

[n]

 [ʃ]

А.This is the way…

Is this a…?Face

Г.a nose,a mouth,eyes,

a head,a hand,a leg

Yes/no

We wash our…

Ознайомити із множиною іменників

Числівники

від 1 до 5

Творча гра

Травень

Тема місяця «Пори року.Одяг/Seasons.Clothes»

Мовленнєва

функція

Фон.

мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Вчити дітей називати пори року,відповідаючи на запитання,підбирати відповідні кольори до кожної пори року

[g]

[w]

[s] 

[ɔ]

[au]

А.What colour is …?

What season is it?

Г.It is … now

Spring,winter,аutumn,

summer

Числівники

від 1 до 5

Рецептивні ігри

Вірш «Spring is green»

2.Тренування у спілкуванні

Повторити назви кольорів

[g]

[w]

[b]

[r]

 

А.What colour is …?

Г.Spring is(white, black,

pink,вrown,red,blue,

green,yellow)

 

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Повторити назви частин тіла

[ð]

[h]

[θ]

[w]

А.What is this?

Г.a nose,a mouth,eyes,

a head,a hand,a leg

This is

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

Повторення матеріалу

[g]

[w]

[s] 

[ɔ]

[au]

А.What colour is …?

What season is it?

Г.It is … now

Spring,winter,аutumn,

summer.Spring is(колір)

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Числівники

від 1 до 5

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Ознайомити дітей із назвами одягу,взуття.

[d]

[ʃ]

[t]

[au]

А.Put on…

What is this?

Г.a dress,shoes,trousers,

a blouse

This is…Bring me…

Продовжувати вчити вживати наказову форму дієслова+іменник

 

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Вчити описувати свої дії

[ŋ]

[aɪ]

[r]

[w]

А.What are you doing?

Г.I am jumping,

I am running, I am swimming

Продовжувати вчити вживати теперішній тривалий час

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Повторити назви кольорів

[w]

[g]

[d]

Г.white, black,

pink,вrown,red,blue,

green,yellow

 

Колективна робота

«Кольорові пори року»

8.Практика у спілкуванні

Закріплення матеріалу

[d]

[ʃ]

[t]

[au]

[w]

А.Put on…

What is this?

What colour is …?

What season is it?

Г.a dress,shoes,trousers,

a blouse

This is…Bring me…

It is … now

Spring,winter,аutumn,

summer.Spring is(колір)

Продовжувати вчити вживати наказову форму дієслова+іменник

Продовжувати вчити вживати теперішній тривалий час

Творча гра

 

ІІ рік навчання

Вересень

Тема місяця «Познайомимося/Lets get acquinted»

2center

style=/strong width:57px; center(

Мовленнєва

функція

Фон.

мат

 

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Вчити вітатись і прощатися, знайомитися,

розповідати інформацію про себе,відповідаючи на

запитання співрозмовника

[g]

[m]

[u]

[η]

[ai]

[ʌ]

 

А.Nice to meet you,How old are you?

Г.Good morning!Good bye!What is your name?My name is…

Who are you?I am a boy/girl.I am 4

Вчити вживати займенники:I,

your

Рецептивні ігри

Пісня «What is your name?»

Вірш «I am a boy(a girl)»

2.Тренування у спілкуванні

Вчити називати пори року,зокрема осінь;познайомити з інтонацією розповідного,запитального

 та окличного речень

[g]

[m]

[η]

[d]

 

А.It is autumn now,stop talking

Г.Stand up,

sit down

 

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

 

Вчити називати пори року,зокрема осінь

[s]

[ʌ]

[p]

[w]

[t]

 

А.Run! Stop! Jump!

Г.Lena stand up,

Ann sit down!

Вчити вживати  звертання+дієслово у наказовій формі

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

 

Закріплення  матеріалу

[w]

[t]

[m]

[η]

[eɪ]

[ai]

 

А.It is autumn now,

Run! Stop! Jump

Г.Good morning!Good bye!What is your name?My name is…Stand up,sit down.Who are you?I am a boy/girl.I am 4

Вчити вживати займенники:I,

your.Вчити вживати  завертання+дієслово у наказовій формі

Продуктивні ігри

Жовтень

Тема місяця «Тварини/Animals»

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Вчити називати англійською мовою домашніх тварин, відповідати на запитання хто ти?

[ɔ]

[æ]

[ʃ]

[t]

[d]

А.It is autumn now,

Who are you?

Г.a dog,a cat,a fish,

a pig

 I am a …

Вчити вживати займенники I,неозначений артикль a

Числівники 1-5

Рецептивні ігри

Пісня«I see»

Вірш

«Teddy-bear»

2.Тренування у спілкуванні

Вчити називати пори року,зокрема осінь,

познайомити з інтонацією розповідного,запитального

 та окличного речень

[ʌ]

[m]

[ʃ]

 

А.Show me

Г.Run! Stop! Jump!

 I am a …

 

Числівники 1-5

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Вчити називати пори року,зокрема осінь,закріпити вміння задавати запитання

[ɔ]

[æ]

[s]

[t]

[w]

А.Hands up,hands down

Г. Ann,run! Stop! Jump!

What is your name?

 

Вчити вживати  завертання+дієслово у наказовій формі,

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

 

Повторення матеріалу

[ɔ]

[æ]

[ʃ]

[t]

[d]

А.It is autumn now,

Who are you?

show me,

Г.a dog,a pig,

a cat,a fish

 I am a …Ann,run! Stop! Jump!

 

Вчити вживати займенники I,неозначений артикль a

Вчити вживати  звертання+дієслово у наказовій формі,числівники 1-5

 

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Вчити називати англійською мовою диких тварин,ставити запитання хто ти?

[ɛə]

[f]

[b]

  [h]

   [ju]

[m]

А.This is a…

Close your eyes,open your eyes

Г.a fox, a bear,a hear,a monkey

Who are you?

Продовжувати вчити вживати неозначений артикль a,числівники 1-5

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Вчити називати пори року,зокрема осінь

[ɛə]

[f]

[b]

  [h]

А.It is autumn now.What can you do?

Г.I can run,jump

 

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Продовжити знайомити з інтонацією запитального та розповідного речень

[η]

[f]

[b]

А.What can you do?

 

 

Колективна робота «Тваринний світ»

8.Практика у спілкуванні

 

 

Закріплення матеріалу

[ɛə]

[f]

[h]

[æ]

[ʃ]

[t]

 

А.What can you do?This is a…

Г.a dog,a cat,a pig

a fish

 Ann,run! Stop! Jump!

a fox,a monkey, a bear,a hear

Who are you?

I am a …I can run,jump

Вчити вживати займенники I,неозначений артикль a

Вчити вживати  звертання+дієслово у наказовій формі,числів. 1-5

 

 Творча гра

Листопад

Тема місяця Кольори/Colours

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Формувати уявлення дітей про те,що предмети можна розрізняти за кольором,вчити вказувати та називати основні кольори

[η]

[w]

[r]

[iː]

[b]

А.This is a…

I am jumping,I am running.

Г.red,blue,green,

yellow,white,black

It is…

Ознайомлення із вказівним займенником this,теперішнім тривалим часом,числівники 1-5

Рецептивні ігри

Пісня «I see»

2.Тренування у спілкуванні

Формувати поняття про те,що кожній порі роки притаманні окремі кольори,ознайомити з «осінніми» кольорами

[r]

[j]

[g]

[ai]

[η]

А.It is autumn now,

I am swimming

Г.I am jumping,

I am running, I am swimming

 

Вчити утворювати теперішній тривалий час.

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Закріпити назви свійських тварин

[η]

[w]

[r]

[iː]

А.What colour is it?

Г.a dog,a cat,a fish,

a pig

Числівники 1-5

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

Повторення  матеріалу

[η],[w]

[r],[iː]

[b],[g]

[r],[ai]

А.This is a…

What colour is it?

Г.red,blue,green,

white,black

yellow,It is…

I am jumping,

I am running, I am swimming

Ознайомлення nbsp;[ʃ]Творча гра/tdtr style=width:180px;із вказівним займенником this,теперішнім тривалим часом.

числівники 1-5

 

 

 

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Формувати елементарні уявлення дітей про те,що в результаті змішування основних кольорів,можна отримати багато нових,ознайомити з їх назвами

[b]

[w]

[p]

[au]

 [η]

[g]

А.This is a…

What colour is it?

Bring me…

Г.orange,grey,pink,

brown,It is red & blue

Ознайомити з сполучником and,вчити вживати наказову форму дієслова

 

 

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Закріпити назву пори року: осінь,назви диких  тварин

[au],[i]

[w],[ɔː]

[t],[η]

А.What season is it now?

Г.It is autumn now

a fox, a bear,a monkey,a hear

 

Числівники 1-5

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Продовжити знайомити з інтонацією запитального,окличного та розповідного речень

[w],[t]

[η],[p]

А.What colour is it?

 

 

Колективна робота

«Світ кольорів»

8.Практика у спілкуванні

 

 

 

Закріплення матеріалу

[η],[w]

[r],[t]

[au],[g]

[r],[ai]

А.This is a…

What colour is it?

Bring me…

Г.red,blue,green,

yellow,white,black

orange,grey,pink,

brown,

It is red & blue

 

Ознайомити з сполучником and,вчити вживати наказову форму дієслова,

Числівники 1-5

 

 

Творча гра

Грудень

Тема місяця «Моя сім’я/ My family»

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Розвивати уміння дітей розповідати про свою сім’ю,відповідаючи на питання,закріпити уявлення про родинні стосунки

[æ]

[a:]

[ð]

[ʌ]

[m]

А.Who is this?

Г.my family, mother,father,

sister,brother,

This is...

Ознайомити із присвійним займенником my,продовжувати вчити використовувати присвійний займ.this

Рецептивні ігри

Пісня»How is your mother?»

Вірш «Here is my mother»

2.Тренування у спілкуванні

Продовжувати вчити назви пір року:осінь,зима.

[w],[æ]

[ʃ],[i]

[ð],[m]

А.It is winter now,

show me

 

Вчити вживати числівники від 1 до 10

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Закріпити інтонацію розповідального речення,повторити назви кольорів

[η],[ei]

[ð],[u]

[ai],[s]

А.Who is this?

Who is missing?

Г.My name is…It is…

pink,вrown,orange,grey

Продовжувати вчити вживати сполучник and

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

 

Повторення  матеріалу

[η]

[a:]

[ð]

[ʌ]

[ʃ]

А.It is winter now,

show me,who is this?

Г.My name is…My family, mother,father,

sister,brother.

This is...

Ознайомити із присвійним займенником my,продовжувати вчити використовувати присвійний займ.this.Числів-ники від 1 до 10

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Продовжувати формувати поняття про родинні традиції,розвивати вміння розповідати про свою родину

[h]

[u]

[ð]

[j]

[s]

А.It is winter now,

Have you …?

Г.New year tree,father frost,snowman.

Yes,I have/No,I haven’t

Продовжувати вчити вживати займенники I,неозначений артикль a

Рецептивні ігри

Пісня «We wish you a Merry Christmas»

6.Тренування у спілкуванні

 

Закріплення назв кольорів,формувати поняття,що у зими є притаманні їй кольори

[h]

[m]

[w]

[ð]

 

А.How many…?

Let’s count…

Г.white,black,

red,blue,green,

yellow

Числівники від 1 до 10

Продовжувати вчити вживати сполучник and

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Продовжити знайомити із інтонацією запитального,окличного та розповідального речень

[ð]

[w]

[h]

[j]

А.Show me,I like it…

 

Колективна робота

«Родинне сонцеколо»

8.Практика у спілкуванні

 

 

 

Закріплення матеріалу

[h]

[u]

[ð]

[j]

[n]

[f]

 

 

 

А.Have you …?

Who is this?

Г.My family, mother,father,

sister,brother.

This is...Yes,I have/No,I haven’t

New year tree,father frost,snowman.

Продовжувати вчити вживати займенники I,неозначений артикль a

Числівники від 1 до 10

 

 

 

Творчі ігри

Січень

Тема місяця «Їжа.У магазині/ Food .At the shop»

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Вчити дітей називати основні продукти харчування,відповідаючи на запитання

[æ]

[b]

[g]

[ʧ]

[ð]

А.What is this?

I like

Г.an egg,a cheese,a bread,a sausage.This is...

Продовжувати вчити вживати неозначений артикль a/an,

Рецептивні ігри

Пісня»Singins,

dancing merrily»

вірш «I love coffee»

2.Тренування у спілкуванні

 

[η]

[w]

[ai]

[r]

[ʤ]

А.Do you like(to eat)?

It is winter now

Г.Yes,no.I am jumping,

I am running, I am swimming

Продовжувати вчити вживати теперішній тривалий час

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Продовжувати вчити називати членів своєї родини

[ð],[g]

[b]

[i:]

А.Give me…please

Г.mother,father,

sister,brother.

Числівники від 1 до 10

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

Повторення  матеріалу

[æ]

[b]

[g]

[ʧ]

[ð]

А.What is this?

I like.Give me…please

Г.an egg,a cheese,a bread,a sausage

This is...Yes,no

Продовжувати вчити вживати теперішній тривалий час

Числівники від 1 до 5

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Вчити дітей називати продукти харчування

[ʃ]

[m]

[t]

[θ]

А.What do you want?

Г.a shop,a meat,a milk,

a sandwich

Give me…please

Thank you

Вчити вживати наказову форму дієслова+іменник

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Ознайомити із правилами поведінки у магазині

[j]

[h]

[ð]

[g]

А.Do you like(to eat)?

Here you are

Г.This is...Yes,no

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Продовжити знайомити із інтонацією запитального,окличного та розповідного речень

[ʃ],[θ]

[h]

[ð]

 

А.Let’s imagine,close your eyes

Числівники від 1 до 5

Колективна робота

«Магазин моєї мрії»

8.Практика у спілкуванні

 

 

 

Закріплення матеріалу

[ʃ]

[m]

[t]

[θ]

[h]

 

А.What do you want?

Do you like(to eat)?

Г.an egg,a sandwich

a cheese,a sausage,

a bread.

a shop,a meat,a milk

Give me…please

This is...Yes,no

Thank you.Here you are

Числівники від 1 до 10.Вчити вживати наказову форму дієслова+іменник

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Творча гра

Лютий

Тема місяця «Іграшки/Toys»

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Збагачувати словниковий запас дітей назвами іграшок,вчити класифікувати їх за зовнішнім виглядом

[ð]

[d]

[b]

[k]

А.What is this?

Is this a…?Toys

Г.a ball,a doll,a car,

a star

This is..Yes\no

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Рецептивні ігри

Пісня «One & two three & four»

Вірш «My little doll»

2.Тренування у спілкуванні

Закріпити назви пір року:осінь,зима,повторити назви тварин

[ɔ]

[ð]

[ʃ]

[w]

А.What season is it?

Г.It is autumn,

it is winter,

a dog,a cat,a fish,

a pig

 

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Повторити назви тварин

[f], [ð]

[ɛə],[b]

А.What is missing?

Г.a fox, a bear,a hear,

a monkey

Числівники

від 1 до 10

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

Повторення матеріалу

[ð]

[d]

[b]

[k]

[w]

 

А.What is this?

What season is it?

Is this a…?Toys

Г.a ball,a doll,a car.It is autumn,

it is winter

This is..Yes\no

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Числівники

від 1 до 10

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Збагачувати словниковий запас дітей назвами іграшок,вчити класифікувати їх за зовнішнім виглядом

[h], [t]

[uː], [f]

[ɛə]

А.Have you …?It is big\small?

Г.a baloon,teddy-bear,

a flag,a ship.Yes\no

Продовжувати вчити вживати неозначений артикль a

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Повторити назви продуктів харчування

[w]

[g]

[b]

[ʧ]

А.What do you want?

Г.Give me…please,

an egg,a sandwich

a cheese,a sausage,

a bread,

a meat,a milk

Вчити вживати наказову форму дієслова+іменник

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Повторити назви кольорів

[w]

[ð]

[d]

Г.red,blue,green,

yellow,white,black

orange,grey,pink,

brown,

 

Числівники

від 1 до 10

Колективна робота

«Світ іграшок»

8.Практика у спілкуванні

Закріплення матеріалу

[h]

[t]

[uː]

[f]

[ɛə]

[ð]

[w]

А.What is this?

Have you …?It is big\small?

What season is it?

Is this a…?Toys

Г.a ball,a doll,a car,

a star,a baloon,teddy-bear,

a ship,a flag.

It is autumn,

it is winter

This is..Yes\no

Продовжувати вчити вживати неозначений артикль a

Вчити вживати наказову форму дієслова+іменник

Числівники

від 1 до 5

Твp align=hellip;pleaseорча гра

Беp align=p align=резень

Тема місяця «Будинок.Меблі/House.Furniture»

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Навчати дітей англійських слів,що означають меблі,відповідаючи на запитання

та без них

[ʧ] 

[t],[ɛə]  

[b],[eɪ] 

[ð]

А.What is this?A house

Г.a table,a chair,a bed,

a sofa

This is…

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Рецептивні ігри

Пісня «Where is Thumbkin»

Вірш «I see»

2.Тренування у спілкуванні

Повторити назви пір року:осінь,зима.Вчити називати пору року весну

[s]

[d]

[w]

[ʧ] 

А.It is spring now

Is this a…?

Г.Аutumn,winter.

Yes/no

 

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Продовжити знайомити із інтонацією запитального,окличного та розповідального речень

[ŋ]

[ð]

[r]

А.What are you doing?

Г.I am jumping,

I am running, I am swimming

Продовжувати вчити вживати теперішній тривалий час

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

Повторення матеріалу

[ʧ] 

[t],[ɛə]  

[b],[eɪ] 

[ð]

А.What is this?

It is spring now

Г.a table,a chair,a bed,

a sofa

This is…Аutumn,winter

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Вчити дітей описувати кімнату,називати, предмети, які бачать навколо себе

[w]

[d]

[ɔː]

[f]

А.What do you see?

My room

It is spring now

Г.a window,a door,

a cealing

a floor.I see a…

Продовжувати вити вживати займенники:I,my

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Повторити назви дитячих іграшок

[ʧ]

[d]

[b]

[f]

А.What is missing?

Г.a ball,a doll,a car,

a star,a baloon,teddy-bear,

a ship,a flag.

 

Числівники

від 1 до 5

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Закріпити уміння дітей називати членів своєї родини

[aɪ]

[ð]

[w]

А.Who lives there?

Г.my family,mother,

father,sister,brother.

 

Колективна робота

«Дім моєї мрії»

8.Практика у спілкуванні

Закріплення матеріалу

[w]

[d]

[ɔː]

[f]

 [ʧ] 

[aɪ]

[ð]

А.What do you see?

What is this?

It is spring now

My room

It is spring now

Г.a window,a cealing,

a door,

a floor.I see a…a table,

a chair,a bed,a sofa

This is…Аutumn,winter

Продовжувати вити вживати займенники:I,my

Числівники

від 1 до 5

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Творча гра

Квітень

Тема місяця «Частини тіла/Human body»

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Закріпити уявлення дітей про будову тіла,вчити називати частини тіла

[h]

 [d]

[g]

[f]

[ð]

А.What is this?

It is spring now

 This is our body

Г.a head,a hand,a leg,a face

This is

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Рецептивні ігри

Пісня «This is the way»

Вірш «Ten little fingers»

 

2.Тренування у спілкуванні

Повторити назви пір року:осінь,зима. Вчити називати пору року весну

[r]

[h]

[s]

[ð]

А.It is spring now

Г.Аutumn,winter.

Ann,run! Stop! Jump!

Продовжувати вчити вживати  звертання+дієслово у наказовій формі

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Повторити назви меблів та частини будинку

[w]

[ʧ]

[h]

 

А.What do you see?

Г.a window,a door,

a floor.a table,

a chair,a bed,a cealing,

a sofa.I see a…

 

Числівники

від 1 до 5

 

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

Повторення матеріалу

[h]

 [d]

[g]

[l]

[ð]

А.What is this?

It is spring now

 This is our body

Г.a head,a hand,a leg,

a faceThis is …

Ann,run! Stop! Jump!

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Числівники

від 1 до 5

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Закріплення уявлень про функції органів зору,слуху,нюху,вчити їх називати

[w]

[θ]

[aɪ]

[n]

 [ʃ]

А.This is the way…

Is this a…?Face

Г.a nose,a mouth,eyes,ears.

Yes/no

We wash our…

Ознайомити із множиною іменників

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Повторити назви кольорів

[w]

[g]

[θ]

 [ʃ]

А.What colour is it?

Г.It isred,blue,green,

yellow,white,black

orange,grey,pink,

brown.

 

Числівники

від 1 до 5

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Закріпити назви пір року,продовжити знайомити із інтонацією запитального,окличного та розповідного речень

[s]

[g]

[w]

 

Г.It is spring now,

it is аutumn,it is winter

 

Колективна робота

«Веселий прибулець»

8.Практика у спілкуванні

Закріплення матеріалу

[w]

[θ]

[aɪ]

[n]

 [ʃ]

А.This is the way…

Is this a…?Face

Г.a nose,a head,a hand,

a leg,a face

a mouth,eyes,ears.

Yes/no

We wash our…

Ознайомити із множиною іменників

Числівники

від 1 до 5

Творча гра

Травень

Тема місяця «Пори року. Одяг/Seasons.Clothes»

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

Вчити дітей називати пори року,відповідаючи на запитання,підбирати відповідні кольори до кожної пори року

[g]

[w]

[s] 

[ɔ]

[au]

А.What colour is …?

What season is it?

Г.It is … now

Spring,winter,аutumn,

summer

Числівники

від 1 до 5

Рецептивні ігри

Вірш «Spring is green»

2.Тренування у спілкуванні

Повторити назви кольорів

[g]

[w]

[b]

[r]

 

А.What colour is …?

Г.Spring is(red,blue,green,

yellow,white,black

orange,grey,pink,

brown)

 

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Повторити назви частин тіла

[ð]

[h]

[θ]

[w]

А.What is this?

Г.a nose,a head,a hand,

a leg,a face

a mouth,eyes,ears.

This is

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

Повторення матеріалу

[g]

[w]

[s] 

[ɔ]

[au]

А.What colour is …?

What season is it?

Г.It is … now

Spring,winter,аutumn,

summer.Spring is(колір)

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Числівники

від 1 до 5

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Ознайомити дітей із назвами одягу,взуття.

[d]

[ʃ]

[t]

[au]

А.Put on…

What is this?

Г.a dress,shoes,trousers,

a blouse,a skirt

This is…Bring me…

Продовжувати вчити вживати наказову форму дієслова+іменник

 

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Вчити описувати свої дії

[ŋ]

[aɪ]

[r]

[w]

А.What are you doing?

Г.I am jumping,

I am running, I am swimming

Продовжувати вчити вживати теперішній тривалий час

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Повторити назви кольорів

[w]

[g]

[d]

Г.red,blue,green,

yellow,white,black

orange,grey,pink,

brown

 

Колективна робота

«Кольорові пори року»

8.Практика у спілкуванні

Закріплення матеріалу

[d]

[ʃ]

[t]

[au]

[w]

А.Put on…

What is this?

What colour is …?

What season is it?

Г.a dress,shoes,trousers,

a blouse,a skirt

This is…Bring me…

It is … now

Spring,winter,аutumn,

summer.Spring is(колір)

Продовжувати вчити вживати наказову форму дієслова+іменник

Продовжувати вчити вживати теперішній тривалий час

Творча гра

 

ІІІ рік навчання

Вересень

Тема місяця «Про мене/About myself»

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

 

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Вчити запитувати про ім’я,вік,цікавитись самопочуттям своїх друзів;продовжувати вчити презентувати себе

 

[g]

[h]

[u]

[η]

[ai]

[ʌ]

 

А.Nice to meet you,

Let’s sing a song

Г.Good morning!Good bye!What is your name?My name is…

Who are you?I am a boy/girl.I am 5

Hi! How old are you?

How are you?

I am fine

Продовжувати вчити вживати займенники:I,

you,your

Рецептивні ігри

Пісня «What is your adress?»

Вірш «I am a boy(a girl)»

2.Тренування у спілкуванні

Продовжувати вчити називати пори року,зокрема осінь,познайомити із інтонацією розповідного,

запитального

 та окличного речень

[g]

[m]

[η]

[d]

 

А.It is autumn now,

repeat after me

Г.Stand up,

sit down

 

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

 

 

[s]

[ʌ]

[p]

[w]

[t]

 

А.Run! Stop! Jump!

Г.Lena stand up,

Ann sit down!

Продовжувати вчити  вживати  звертання+дієсло во у наказовій формі

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

 

Закріплення  матеріалу

[g]

[h]

[u]

[η]

[ai]

[ʌ]

&ncentercenterlaquo;Веселий прибулецьp align=bsp;

 

А.It is autumn now,

 

repeat after me,

Let’s sing ap align=p align=p align=p align=width:737px;p align=Spring,winter,аutumn, song

Г.Good morning!Good bye!What is your name?My name is…

Who are you?I am a boy/girl.I am 5

Hi! How old are you?

How are you?

I am fine

Продовжувати вчити   вживати займенники:I,

Your, вживати  звертання+дієслово у наказовій формі

Продуктивні ігри

Жовтень

Тема місяця «Тварини.В зоопарку/Animals.At the zoo»

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Повторити назви свійських тварин. Розвивати  уміння дітей розпитувати про тварин,описувати зовнішність тварин,відповідаючи на запитання

[ɔ]

[æ]

[ʃ]

[t]

[ʌu]

[h]

 

А.It is autumn now,

What can you do?

Г.a dog,a cat,a fish,

a pig,a cow,a horse,

a rabbit,a mouse

Who are you? I am a …

I can…(run,jump,swim)

Продовжувати вчити   вживати займенники I,youнеозначений артикль a

Числівники 1-10

Рецептивні ігри

Пісня«I see»

Вірш

«Teddy-bear»

2.Тренування у спілкуванні

 

Повторити назви кольорів,

інтонацію розповідного,

запитального

та окличного речень

[w]

[g]

[p]

[ʌu]

[b]

А.Show me,

What colour is ..?

Г.red,blue,green,

yellow,white,black,orange,

grey,pink,brown

It is …

 

Вчити утворювати множину іменників

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Продовжувати вчити називати пори року,зокрема осінь,закріпити вміння задавати запитання

[ɔ]

[h]

[au]

[t]

[w]

А.Hands up,hands down

Г. Ann,run! Stop! Jump!

What is your name?

Who are you?

How are you?

 

Продовжувати вчити  вживати  звертання+дієсло во у наказовій формі,

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

 

Повторення матеріалу

[ɔ]

[æ]

[ʃ]

[t]

[ʌu]

[h]

А.It is autumn now,

What colour is ..?

What can you do?

Г.a dog,a cat,a fish,

a pig,a cow,a horse,

a rabbit,a mouse

Who are you? I am a …

I can…(run,jump,swim)

Продовжувати вчити   вживати займенники I,you,неозначений артикль a

Числівники 1-10

Вчити утворювати множину іменників

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Повторити назви диких тварин,вчити називати англійською мовою екзотичних тварин

[ɛə]

[f]

[z]

  [h]

   [iə] 

[m]

А.This is a…

What can you do?

Г.a fox, a bear,a hear,a wolf,an eliphant,

a camel,a lion,a zebra

I can…(run,jump,swim)

Продовжувати вчити вживати неозначений артикль a,an.,вчити вживати модальне дієслово can

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Закріпити назву пори року осінь,повторити назви осіннього одягу

[ɛə]

[f]

[b]

  [h]

А.What season is it now?

Г.shoes,trousers,socks,a jacket

Вчити утворювати множину іменників

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Продовжити знайомити із інтонацією запитального та розповідного речень

[η]

[f]

[b]

А.Help me,please

 

 

Повторити числівники від1до10

Колективна робота «Тваринний світ»

8.Практика у спілкуванні

 

 

Закріплення матеріалу

[ɛə]

[f]

[z]

  [h]

   [iə] 

[m]

А.What colour is ..?

What can you do?

Г.a fox, a bear,a hear,a wolf,an eliphant,a dog,a cat,a fish,

a pig,a cow,a horse,

a rabbit,a mouse

a camel,a lion,a zebra

I can…(run,jump,swim)

This is a…

Who are you? I am a …

I can…(run,jump,swim)

Продовжувати вчити   вживати займенники I,you,неозначений артикль a

Числівники 1-10

Вчити утворювати множину іменників,

вчити вживати модальне дієслово can

 Творча гра

Листопад

Тема місяця “Фрукти та овочі/Fruit & vegetables

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Вчити дітей називати

фрукти ,розрізняти їх за характерними ознаками.

[iː]

[tʃ]

[p]

[ɛə]

[ai]

А.Do you like (to eat)…?

What colour is ..?

Г.an aplle,a cherry,a pear,

an orange,a peach

It is…

I like(to eat)  Yes,no

Продовжувати вчити вживати неозначений артикль a,an

Рецептивні ігри

Пісня

«We like bananas»

2.Тренування у спілкуванні

Закріпити назви кольорів

[r]

[p]

 [w]

 [о]

[tʃ]

 

А.It is autumn now,

What colour is ..?

Г.red,blue,green,

yellow,white,black,orange,

grey,pink,brown

It is …

 

Вчити утворювати множину іменників

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Закріпити назви екзотичних тварин.

[η]

[w]

[r]

[iː]

А.What colour is it?

Г.an eliphant

a camel,a lion,a zebra

Who are you? I am…

 

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

Повторення  матеріалу

[iː]

[tʃ]

[p]

[ɛə]

[ai]

А.Do you like (to eat)…?

What colour is ..?

Г.an aplle,a cherry,a pear,

an orange,a peach

It is…

I like(to eat)  Yes,no

Вчити утворювати множину іменників

Продовжувати вчити вживати неозначений артикль a,an

 

 

 

 

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Закріплення в дітей сформованих уявлень про класифікацію предметів. Вчити  називати овочі,розрізняти їх за характерними ознаками.

[b]

[r]

[p]

[t]

[k]

 

А.What is this?

What colour is it?

Bring me…

Г.a carrot,a potato,a cabbage,a beet,a tomato

This is a…It is…

Продовжувати вчити вживати наказову форму дієслова

 

 

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Закріпити назву пори року:осінь. Закріпити назви свійських тварин.

[ʤ] 

[æ]

[ʃ]

[iː]

[əu]

А.What season is it now?

Do you like (to eat)…?

Г.It is autumn now

a dog,a cat,a fish,

a pig,a cow,a horse,

a rabbit,a mouse.Yes,no

Числівники 1-10

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Продовжити знайомити із інтонацією запитального,окличного та розповідного речень

[w],[t]

[b],[p]

А.Bring me…

 

 

 

 

Колективна робота

«Смачна країна»

8.Практика у спілкуванні

 

 

 

Закріплення матеріалу

[b]

[r]

[p]

[t]

[k]

 

А.What is this?

Do you like (to eat)…?

What colour is ..?

Bring me…

Г.a carrot,a potato,a cabbage,a beet,a tomato,an aplle,a cherry,a pear,

an orange,a peach

It is…

I like(to eat)  Yes,no

This is a…

Вчити утворювати множину іменників

Продовжувати вчити вживати неозначений артикль a,an

Продовжувати вчити вживати наказову форму дієслова

 

 

Творча гра

Грудень

Тема місяця «Моя сім’я/ My family»

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Розвивати уміння дітей розповідати про свою сім’ю,вчити розпитувати про родину друзів,навчати дітей описувати родичів

[h]

[a:]

[ð]

[ʌ]

[g]

А.Who is he\she?

Г.my family, mother,father,sister,

brother,grandmother,

grandfather,son,daughter

He is my father…

Ознайомити із присвійним займенником my

Рецептивні ігри

Пісня»How is your mother?»

Вірш «Here is my mother»

2.Тренування у спілкуванні

Продовжувати вчити назви пір року: осінь,зима. Вчити

Вирішувати приклади на додавання

[w],[æ]

[ʃ],[i]

[ð],[m]

А.It is winter now,

plus

 

Вчити вживати числівники від 1 до 10

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Закріпити інтонацію розповідного речення,повторити назви кольорів

[f]

[m]

[ð]

[w]

[g]

[r]

А.Who is missing?

What colour is ..?

Г.My name is…This  is my family

It is…black,вrown,

red,grey,white

Продовжувати вчити вживати сполучник and,продовжувати вчити використовувати присвійний займ.this.

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

 

Повторення  матеріалу

[h]

[a:]

[ð]

[ʌ]

[g]

А.It is winter now,

Who is he\she?

Г.my family, mother,father,sister,

brother,grandmother,

grandfather,son,daughter

He is my father…

Ознайомити із присвійним займенником my,продовжувати вчити використовувати вказівний займ.this.Числів-ники від 1 до 10

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Продовжувати формувати поняття про родинні традиції,розвивати вміння розповідати про свою родину

[h]

[u]

[ð]

[ju]

[s]

А.It is winter now,

Have you …?

Г.New year tree,father frost,snowman.

Yes,I have/No,I haven’t

She\he is beautiful,strong,small,big

Продовжувати вчити вживати займенники she,he,вчити вживати прикметники

Рецептивні ігри

Пісня «We wish you a Merry Christmas»

6.Тренування у спілкуванні

 

Закріпити назви кольорів,формувати поняття,що у зими є притаманні їй кольори

[h]

[m]

[w]

[ð]

 

А.How many…?

Let’s count…

Г.red,blue,green,

yellow,white,black,orange,

grey,pink,brown

Числівники від 1 до 10

Продовжувати вчити вживати сполучник and

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Продовжити знайомити із інтонацією запитального,окличного та розповідного речень

[ð]

[w]

[h]

[j]

А.Show me,I like it…

 

Колективна робота

«Родинне сонцеколо»

8.Практика у спілкуванні

 

 

 

Закріплення матеріалу

[h]

[u]

[ð]

[ju]

[s]

[w]

 

 

 

А.It is winter now,

Have you …?Who is he\she?

Г.my family, mother,father,sister,

brother,grandmother,

grandfather,son,daughter

He is my father…New year tree,father frost,snowman.

Yes,I have/No,I haven’t

She\he is beautiful,strong,small,big

Продовжувати вчити вживати займенники she,he,вчити вживати прикметники,

Числівники від 1 до 10

Продовжувати вчити вживати сполучник and

nbsp;

 

 

 p trred,blue,green,

Творчі ігри

Січень

Тема місяця «Їжа.У ресторані/ Food .At the shop»

 

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Розвивати уміння дітей розповідати про улюблені страви,овочі,фрукти,

відповідаючи на запитання.

 

[ʤ] 

[k]

[aɪ]

[p]

[ð]

А.What do you like?

Г.an egg,a cheese,a bread,

a sausage,a sandwich, isecream,candy,pie,juice,

tea .This is...I like…

Give me

Продовжувати вчити використовувати вказівний займ.this,теперішній неозначений час

Рецептивні ігри

Пісня»Singins,

dancing merrily»

вірш «I love coffee»

2.Тренування у спілкуванні

Закріпити вміння розповідати про свою родину

[η]

[w]

[ai]

[r]

[ʤ]

А.Does your mother  like..?

It is winter now

Г.Yes,no.I am jumping,

I am running, I am swimming

Продовжувати вчити вживати теперішній тривалий час

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Продовжувати вчити називати овочі,вчити

вирішувати приклади на додавання

[ð],[g]

[b]

[i:]

А.Give me…please

Г.a carrot,a potato,a cabbage,a beet,a tomato

 

Числівники від 1 до 10

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

Повторення  матеріалу

[æ]

[b]

[g]

[ʧ]

[ð]

А.What do you like?

Does your mother  like..?

It is winter now

Г.an egg,a cheese,a bread,

a sausage,a sandwich, isecream,candy,pie,juice,

tea .This is...I like…

Give me…Yes,no

Продовжувати вчити використовувати вказівний займ.this,теперішній неозначений  час.Числівники від 1 до 10

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Вчити дітей називати продукти харчування. Під час відвідування магазинів,кафе вживати форми ввічливості

[ʃ]

[m]

[t]

[ʧ]

[uː]

[æ]

А.What do you want?

What do you like?

Г.a shop,a meat,a milk, chicken, soup,pizza

salad,pasta

Give me…please,

Here you are

Thank you

Вчити вживати наказову форму дієслова+іменник

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Ознайомити із правилами поведінки у магазині,ресторані,закріпити назви фруктів

[p]

[aɪ]

[ʧ] 

[s]

А.Do you like(to eat)?

Г.Yes,no.an aplle,a cherry,a pear,

an orange,a peach

Числівники від 1 до 10

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Продовжити знайомити із інтонацією запитального,окличного та розповідного речень

[ʃ],[θ]

[h]

[ð]

 

А.Let’s imagine,close your eyes

 

Колективна робота

«Ресторан моєї мрії»

8.Практика у спілкуванні

 

 

 

Закріплення матеріалу

[ʃ]

[m]

[t]

[ʧ]

[uː]

[æ]

А.What do you want?

Г.a shop,a meat,a milk, chicken, soup,pizza

salad,pasta,an egg,a cheese,a bread,

a sausage,a sandwich, isecream,candy,pie,juice,

tea .This is...I like…

Give me…please,

Here you are

Thank you

Числівники від 1 до 10.Вчити вживати наказову форму дієслова+іменник

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Творча гра

Лютий

Тема місяця «Іграшки.День народження/Toys.Birthday»

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Збагачувати словниковий запас дітей назвами іграшок,вчити класифікувати їх за зовнішнім виглядом

[ð]

[d]

[b]

[k]

[t]

А.What is this?

Is this a…?

Г.Toys,a ball,a doll,a car,a star

This is..Yes\no

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Рецептивні ігри

Пісня «One & two three & four»

Вірш «My little doll»

2.Тренування у спілкуванні

Закріпити назви пір року:осінь,зима,повторити назви тварин

[ɔ]

[ð]

[ʃ]

[w]

[au]

А.What season is it?

Г.It is autumn,

it is winter,

a dog,a cat,a fish,

a pig,a cow,a horse,

a rabbit,a mouse

 

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Повторити назви тварин,

вчити

вирішувати приклади на додавання

[f], [ð]

[ɛə],

[b]

[ph]

А.What is missing?

Г.a fox, a bear,a hear,a wolf,an eliphant,

a camel,a lion,a zebra

 

Числівники

від 1 до 10

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

 

 

Повторення матеріалу

[ð]

[d]

[b]

[k]

[w]

 

А.What is this?

What season is it?

Is this a…?Toys

Г.Toys,a ball,a doll,a car,a star.It is autumn,

it is winter

This is..Yes\no

Продовжувати вчити вживати вказівний займенник this

Числівники

від 1 до 10

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Збагачувати словниковий запас дітей назвами іграшок,вчити класифікувати їх за зовнішнім виглядом.Ознайомити із святкуванням дня народження

[h], [t]

[uː], [f]

[ɛə]

А.Have you …?It is big\small?

Г.a baloon,teddy-bear,

a flag,a ship

Happy Birthday!

Yes,I have\no,I haven’t

Вчити утворювати множину іменників

Рецептивні ігри

Пісня «Happy Birthday»

6.Тренування у спілкуванні

Повторити назви продуктів харчування

[w]

[g]

[b]

[ʧ]

А.What are you eating/drinking?

Г.Give me…please,

an egg,a sandwich

a cheese,a sausage,

a bread,

a meat,a milk

Вчити вживати наказову форму дієслова+ іменник

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Повторити назви кольорів

[w]

[ð]

[d]

Г.red,blue,green,

yellow,white,black,

orange,grey,pink,brown

Числівники

від 1 до 10

Колективна робота

«Світ іграшок»

8.Практика у спілкуванні

Закріплення матеріалу

[h]

[t]

[uː]

[f]

[ɛə]

[ð]

[w]

А.Have you …?

It is big\small?

What season is it?

Is this a…?Toys

Г.a ball,a doll,a car,

a star,a baloon,teddy-bear,

a ship,a flag.

Happy Birthday!

It is autumn,

it is winter

Yes,I have\no,I haven’t

Вчити утворювати множину іменників. Вчити вживати наказову форму дієслова+іменник

Числівники

від 1 до 10

Творча гра

Березень

Тема місяця «Будинок.Меблі/House.Furniture»

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Учити дітей розповідати про свій дім,називати різні кімнати

Розповідати про свої меблі

[ʧ] 

[t]

[ɛə]  

[ŋ]

[h] 

[ð]

А.What is this?

What are these?

Г.a table,a chair,a bed,

a sofa,a house,a sitting-room,a bed-room,a kitchen

These are…

This is…

Вчити вживати вказівний займенник

these

Рецептивні ігри

Пісня «Where is Thumbkin»

Вірш «I see»

2.Тренування у спілкуванні

Повторити назви пір року:осінь,зима. Вчити називати пору року весну

[s]

[d]

[w]

[ʧ] 

А.It is spring now

Is this a…?

Г.Аutumn,winter.

Yes/no

Продовжувати вчити утворювати множину іменників

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Продовжити знайомити із інтонацією запитального,окличного та розповідного речень

[ŋ]

[ð]

[r]

А.What are you doing?

Г.I am jumping,

I am running, I am swimming

Продовжувати вчити вживати теперішній тривалий час

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

Повторення матеріалу

[ʧ] 

[t]

[ɛə]  

[ŋ]

[h] 

[ð]

А.What is this?

What are these?

Г.a table,a chair,a bed,

a sofa,a house,a sitting-room,a bed-room,a kitchen

These are…

This is…

Вчити вживати вказівний займенник

these

Продовжувати вчити утворювати множину іменників

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Продовжувати вчити дітей називати меблі,учити розрізняти місцезнаходження

предмета

[w]

[b]

[ʃ]

[ŋ]

[aː]

А.Where are you?

Where is …?

What do you see?

It is spring now

Г.an arm-chair,a book-case,a shelf,a window,a door,

a cealing

a floor.I see a…

Ann/It is

on(in,under)…

 

Вчити дітей вживати конструкції з прийменниками:

оn,in,under.

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Повторити назви дитячих іграшок,вчити

вирішувати приклади на віднімання

[ʧ]

[d]

[b]

[f]

А.What is missing?

Г.a ball,a doll,a car,

a star,a baloon,teddy-bear,

a ship,a flag.

 

Числівники

від 1 до 10

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Закріпити уміння дітей називати членів своєї родини

[aɪ]

[ð]

[w]

[s]

А.Who lives there?

Г.my family, mother,father,sister,

brother,grandmother,

grandfather,son,

daughter

 

Колективна робота

«Дім моєї мрії»

8.Практика у спілкуванні

 

 

 

 

Закріплення матеріалу

[w]

[b]

[ʃ]

[ŋ]

[aː]

А.Where are you?

Where is …?

What do you see?

It is spring now

What are these?

Г.a table,a chair,a bed,

a sofa,a house,a sitting-room,a bed-room,a kitchen

These are…This is…

an arm-chair,a book-case,a shelf,a window,a door,a cealing

a floor.I see a…

Ann/It is

on(in,under)…

Вчити дітей вживати конструкції з прийменниками:

оn,in,under.

Вчити вживати вказівний займенник

these

Числівники

від 1 до 10

Творча гра

Квітень

Тема місяця

«Частини тіла.Лікарня/Human body.At the hospital»

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Закріпити уявлення дітей про будову тіла,вчити називати частини тіла

[h]

 [ʃ]

[g]

[f]

[ð]

[əu]

А.What is thisan egg,a cheese,a bread,centercenter ?

What are these?

It is spring now

 This is our body

style=/tr

Г.a head,a hand,a leg,a face,a shoulder,an arm,toes

/p style=/p /p

This is… These are…

p align=

Вчити вживати вказівний займенник

These,повторити вживання this

 

Рецептивні ігри

Пісня «This is the way»

Вірш «Ten little fingers»

 

2.Тренування у спілкуванні

Повторити назви пір року:осінь,зима. Вчити називати пору року весну

[r]

[h]

[s]

[ð]

А.It is spring now

Г.Аutumn,winter.

I  run.I can stop.

I can jump.I can swim

Вчити вживати модальне дієслово

can

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Повторити назви меблів та частини будинку,вчити

вирішувати приклади на віднімання

[w]

[b]

[ʃ]

[ŋ]

[aː]

А.What do you see?

Г.a table,a chair,a bed,

a sofa,a house,a sitting-room,a bed-room,a kitchen

an arm-chair,a book-case,a shelf,a window,a door,a cealing,a floor.

I see a…

Числівники

від 1 до 10

 

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

Повторення матеріалу

[h]

 [ʃ]

[g]

[f]

[ð]

[əu]

А.What is this?

What are these?

It is spring now

 This is our body

Г.a head,a hand,a leg,a face,a shoulder,an arm,toes

This is… These are…

Вчити вживати модальне дієслово

сan.Вчити вживати вказівний займенник

These,повторити вживання this

Продуктивні ігри

5.Введення нового матеріалу

Вчити розрізняти іменники в множині та однині,вчити слова,які використовуються під час відвідування лікаря

[w]

[θ]

[h]

[ŋ]

 [ʃ]

А.What hurts?

Hospital.

This is the way…

Г.a nose,a mouth,eyes,ears.Fever,pills,headache,cut,

running nose

We wash our…

Продовжувати вчити утворювати множину іменників

Рецептивні ігри

6.Тренування у спілкуванні

Продовжувати вчити називати місцезнаходження різних предметів

[w]

[g]

[θ]

 [ʃ]

А.Where is …?

Г.Ann/It is

on(in,under)…

Вчити дітей вживати конструкції з прийменниками:

оn,in,under.

Рецептивно-репродуктивні ігри

7.Тренування у спілкуванні (творча робота)

Закріпити назви пір року,продовжити знайомити з інтонацією запитального,окличного та розповідного речень

[s]

[g]

[w]

 

Г.It is spring now,

it is аutumn,it is winter

Колективна робота

«Веселий прибулець»

 

8.Практика у спілкуванні

Закріплення матеріалу

[w]

[θ]

[h]

[ŋ]

 [ʃ]

А.What hurts?

Hospital.

This is the way…

What is this?

What are these?

Г.a nose,a mouth,eyes,ears.Fever,pills,headache,cut,

running nose

We wash our…a head,a hand,a leg,a face,a shoulder,an arm,toes

This is… These are…

Продовжувати вчити утворювати множину іменників

Вчити дітей вживати конструкції з прийменниками:

оn,in,under.

Творча гра

Травень

Тема місяця «.Одяг/Clothes»

Мовленнєва

функція

Фон. мат-л

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

1.Введення нового матеріалу

Ознайомити дітей із назвами одягу,взуття.розвивати вміння описувати свій одяг

[d]

[ʃ]

[t]

[au]

[s]

[b]

А.It is beautiful?

Г.a sweater,gloves,

socks,a dress,shoes,

trousers,

a blouse,a skirt

Bring me… Yes/no

 I have…on.Put on…

Продовжувати вчити утворювати множину іменників

 

Рецептивні ігри

Вірш «Spring is green»

2.Тренування у спілкуванні

Закріпити вміння дітей називати пори року,відповідаючи на запитання,підбирати відповідні кольори до

кожної пори року

[g]

[w]

[s] 

[ɔ]

[au]

А.What colour is …?

What season is it?

Г.It is … now

Spring,winter,аutumn,

summer.Red,blue,green,

yellow,white,black,

orange,grey,pink,brown

 

Рецептивно-репродуктивні ігри

3.Тренування у спілкуванні

Повторити назви частин тіла,слова по темі: «Лікарня»

[w]

[θ]

[h]

[ŋ]

 [ʃ]

А.What is this?

What are these?

Г.a nose,a mouth,eyes,ears.Fever,

pills,headache,cut,

running nose

This is… These are…

Вчити вживати вказівний займенник

These,повторити вживання this

Репродуктивні ігри

4.Практика у спілкуванні

Повторення матеріалу

[d]

[ʃ]

[t]

[au]

[s]

[b]

А.It is beautiful?

Г.a sweater,gloves,

socks,a dress,shoes,

trousers,

a blouse,a skirt

Bring me… Yes/no

 I have…on.Put on…

Продовжувати вчити утворювати множину іменників

 

Продуктивні ігри

5.Закріплення  вивченого матеріалу

Мовленнєва

функція

Мовний матеріал

Граматичний матеріал

Ігри,пісні,

вірші

Закріпити вміння вітатись,прощатись,

розповідати про себе,про свою родину

розпитати про ім’я,вік,цікавитись самопочуттям своїх друзів.

Good morning!Good bye!What is your name?My name is…

Who are you?I am a boy/girl.I am 5

Hi! How old are you?

How are you?

I am fine

Have you a mother?

Yes,I have.She is beautiful

my family, mother,father,sister,

brother,grandmother,

grandfather,son,daughter

Закріпити  вміння   вживати займенники I,you,she,he,my,

неозначений артикль a,

підбирати прикметники під час опису.

Продуктивні ігри

6.Закріплення  вивченого матеріалу

Повторити назви  тварин. Розвивати  уміння дітей розпитувати про тварин,описувати зовнішність тварин,відповідаючи на запитання. закріпити вміння давати команди,

виконувати,дану кимось,називати свої дії

a fox, a bear,a hear,a wolf,

an eliphant,a dog,a cat,a fish,

a pig,a cow,a horse,a rabbit,

a mousea camel,a lion,a zebra

Who is this?This is a …A dog is big.Sit down!Stop talking!

Listen to me!Repeat after me!

Run!Jump!Stop!

I am running,I am jumping,I am swimming

I can run,jump,swim.

Закріпити  вміння утворювати множину іменників,вживати модальне дієслово can

Закріпити  вміння вживати теперішній тривалий час

 

Продуктивні ігри

7.Закріплення  вивченого матеріалу

Повторити назви фруктів та овочів,продуктів харчування,закріпити форми ввічливості. Закріпити вміння описувати будинок, меблі, місце розташування предметів.

a carrot,a potato,a cabbage,a beet,a tomato,an aplle,a cherry,a pear,

an orange,a peach It is…I like(to eat)

a shop,a meat,a milk, chicken,soup,pizza,salad,pasta,an egg,

a cheese,a bread,a sausage,

a sandwich, isecream, candy,pie,juice,

tea Give me…please,

Here you are,Thank you ,a table,a chair,

a bed, a sofa, a house, a sitting-room,

a bed-room,a kitchen,an arm-chair,

a book-case,a shelf,a window,a door,

a cealing,a floor.I see a…

Ann/It is on(in,under)…

Закріпити вміння вживати конструкції з прийменниками:on,in,under

Числівники від 1 до 10

Закріпити вміння  вживати вказівний займенник

This

Продуктивні ігри

8.Закріплення  вивченого матеріалу

Повторити назви іграшок,закріпити знання про будову тіла,допомогу при хворобі. Повторити назви одягу та взуття,вміння описувати свій одяг. Закріпити назви кольорів. вміння називати пори року

a ball,a doll,a car,a star,a baloon,

teddy-bear,a ship,a flag.Happy Birthday!It is..and…Red,blue,green,

yellow,white,black,orange,grey,pink,

brown.A nose,a mouth,eyes,ears.

Fever,pills,headache,cut,

running nose We wash our…a head,

a hand,a leg,a face,a shoulder

an arm,toes This is… These are…

a sweater,gloves,socks,a dress,shoes,

trousers,a blouse,a skirt

I have…on.Put on…It is … now

Spring,winter,аutumn,summer

Закріпити вміння  вживати вказівний займенник

These,

вживання сполучника and

Продуктивні ігри

 

/td

Категорія: