ПЛАН роботи батьківського комітету КЗ ЦРД «Гармонія» на 2019-2020 навчальний рік

 


з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Термін виконання

 

Примітки

І.

1.Про ознайомлення з планом роботи КЗ ЦРД «Гармонія» на 2019-2020 навчальний рік. Інформація про готовність всіх підрозділів та служб до роботи  в 2019-2020 навчальному році.

директор КЗ ЦРД «Гармонія»

Левицька Л.А.

 

вересень

 

жовтень

 

листопад

 

2.Про підсумки роботи БК КЗ ЦРД «Гармонія» в 2018-2019 навчальному році. Затвердження плану роботи батьківського комітету БК КЗ ЦРД «Гармонія» на 2019-2020  навчальний  рік.

голова БК, голова наглядової ради ЮМБФ «Родина»

Мугиль О.В.

 

3.Про ознайомлення з нормативно-правовими документами стосовно роботи БК КЗ ЦРД «Гармонія».

заступник
голови БК

Мельник Я.Б.

 

4.Затвердження складу БК КЗ ЦРД «Гармонія» на 2019-2020  навчальний рік.

 

голова БК наглядової ради ЮМБФ «Родина»

Мугиль О.В.

 

5.Про використання коштів ЮМБФ «Родина» з 01.06.2019 року по 16 .09.2019 року.

 

член наглядової ради ЮМБФ «Родина»
Мельник Я. Б.

 

6.Обговорення Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» (лист заступника Міністра Б.М.Жебровського «Щодо благодійних внесків» від 05.09.2013 р. № 1/9-608)

 

член БК, член наглядової ради ЮМБФ «Родина»
Іванова Т.М.

 

ІІ.

1.Про організацію роботи з батьками щодо мовленнєвого розвитку дошкільників. Результати інтерв’ювання батьків щодо обізнаності з питань мовленнєвого розвитку дошкільників

заступник директора КЗ ЦРД «Гармонія»

Діденко К.А вихователь-методист

Чернишова А.А.

 

грудень

 

січень

 

лютий

 

2.Про стан роботищодо формування у дітей знань з безпеки життєдіяльності

 

вихователь-методист

Сніцарьова О.М.

 

 

 

3.Про використання  коштів ЮМБФ «Родина» з.09.2019 року по.02.2020 року.

 

член наглядової ради ЮМБФ «Родина»

Мельник Я. Б.

 

 

ІІІ.

1.Про особливості роботи гуртка з навчання читанню.

керівник гуртка

«Весела абетка»

Лисейко Н.М.

 

березень

 

квітень

 

травень

 

2. Про спільну діяльність педагогів та батьків щодо формування здорового способу життя

 

вихователь-методист

Сніцарьова О.М.

 

 

3.Про співпрацю адміністрації КЗ ЦРД «Гармонія» та батьківської громади  щодо створення благоустрою території закладу та вдосконалення предметно-розвивального середовища груп, служб та Центру гурткової роботи. Підготовка та проведення ремонтних робіт у закладі.

 

директор КЗ ЦРД «Гармонія»

Левицька Л.А.,

завідувачі господарства

Комісарчук Н. П
Корнієнко Л.І.

 

4. Про надання благодійної допомоги для зміцнення матеріально-технічної бази КЗ ЦРД «Гармонія».

голова БК, голова наглядової ради ЮМБФ «Родина»

Мугиль О.В.

 

5..Про використання коштів ЮМБФ «Родина» з.02.2020 року по.05.2020 року.

 

член наглядової ради ЮМБФ «Родина»

Мельник Я. Б.

 

6.Про виконання Закону України «Про благодійництво та благодійні організації».

 

член БК, член наглядової ради ЮМБФ

«Родина» Іванова Т.М.

 

 

 

 

 

 

Категорія: