Навчальна програма для гуртка з художньої гімнастики

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

 ГУРТКА „Веселі пружинки

( художня гімнастика+ степ - аеробіка )

 

  Укладач:

 керівник гуртка „ Веселі пружинки ”

 Старостіна Тетяна Григорівна

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА    ЗАПИСКА

Принципи, котрі закладені у цій програмі збігаються із тими, що зазначені у Державному Стандарті дошкільної освіти та у Програмі виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Художня гімнастика є одним із ефективних засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку. Особливу цінність художня гімнастика має як засіб залучення дітей дошкільного віку до самостійних занять фізичними вправами.  При виконанні вправ у певному режимі виробляються життєво необхідні навички та вміння, виховуються фізичні якості, вдосконалюються координаційні здібності.

Засоби художньої гімнастики:

 1. Загально розвиваючі вправи.
 2. Елементи танцю.
 3. Вправи на гнучкість.

         До завдань художньої гімнастики входять  такі чинники:

 1. Зміцнення здоров’я.
 2. Виховання фізичних якостей, почуття ритму, естетичних смаків, музикальності.
 3. Формування правильної постави, гарної ходи.
 4. Підвищення життєвого тонусу, загальної працездатності.
 5. Прищеплення навичок особистої гігієни, самоконтролю.

На заняттях з художньої гімнастики та степ-аеробіки застосовуються такі методи:

 1. Метод багаторазових повторень.
 2. Метод  великих зусиль.
 3. Метод ізометричного режиму  роботи м’язів, динамічних   комбінацій. 

Метод великих зусиль застосовується при виконанні складних вправ, які можна повторювати не більше трьох-чотирьох разів. Ізометричний режим – це вступна частина художньої гімнастики. Комбінований метод – виконання однієї й тієї ж вправи в різних режимах.  Метод динамічних зусиль – виконання вправ з максимальною швидкістю.

Динамічність вправ і амплітудний характер їх виконання сприяють покращенню кровообігу та обміну речовин, підвищенню функціональних можливостей нервової, серцево-судинної та дихальної систем. Емоційність комплексів пов’язана з  ритмічністю, красою і виразністю рухів, виконуваних під музику, формує почуття прекрасного.

Основні завдання гуртка «Веселі пружинки» - залучити дітей до систематичних занять та свідомого й самостійного бажання використовувати фізичні вправи в режимі праці та відпочинку у повсякденному житті. Дати дітям поняття про те, що таке гарна постава  й про те, що порушення постави негативно впливає на естетичний вигляд людини.

Завдання, що даються дітям під час занять художньою гімнастикою та степ-аеробікою, відповідають анатомо-морфологічним і фізіологічним особливостям організму дітей, сприяють формуванню у них правильної постави.

Навчальна програма передбачає 1 рік навчання:

1-й рік – основний рівень – 72 год. на рік, 8 год. на місяць, 2 год. на тиждень.

Програма навчання передбачає підвищення  у вихованців інтересу до самостійних занять фізичними вправами, розвиток емоційності, ритмічності, виразності рухів, які виконуються  під музику і  формують почуття прекрасного. Контроль за здобутими навичками здійснюється під час проведення практичних занять.

Діяльність гуртка спрямовується на вдосконалення координаційних здібностей, підвищенню витривалості, життєвого тонусу та загальної працездатності. Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань.

Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різногорівня підготовленості. У гурток приймаються діти, які не мають медичних протипоказань, виявляють інтерес до художньої гімнастики та степ-аеробіки.

        Девіз гуртка  «Веселі пружинки» - «Допоможи, але не нашкодь, зацікав, але не наполягай! Кожна дитина – індивідуальна !».

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

роботи гуртка основний рівень

Розділ, тема

К-сть год.

І роздiл: « Наші дітки – швидкі ніжки» - різні види ходьби.

1.1.Стройовий крок по колу.

1.2. Ходьба на носках.

1.3. Ходьба на п’ятках.

1.4. Високий крок.

1.4. Кроки навхрест  «шалашиком», «черепашки», «каченята».

 

1

1

1

2

3

 

 ІІ розділ: « Школа маленьких кенгурят» - різні види
                  стрибків.

2.1. Стрибки на обох ногах на місці.

2.2. Стрибки на обох ногах з просуванням вперед.

2.3. Стрибки у повному присіданні.

2.4. Стрибки на одній нозі.

 

1

1

 

2

1

 ІІІ розділ: « Швидкі левенята» - різні види бігу.

 1. Біг на носках.
 2. Біг з підскоками.
 3. Біг приставними кроками.
 4. Біг правим та лівим боком по колу.
 5. Біг з викидом ніг вперед.
 6. Біг  з закидом гомілок назад.

 

1

1

2

2

1

1

ІV розділ: « Подорож в країну танців» - рухи з музичним
                  супроводом.

 1. Кроки польки;
 2. Кроки вальсу.
 3. Вправи, що поєднуються з рухами та музичним супроводом.

 

 

3

3

4

V розділ: Акробатичні вправи.

     5.1   Вправа «Берізка».

 1. Вправа «Оберт вперед з повного присіду».
 2. Вправа «Оберт вперед з прямих  ніг».
 3. Вправа «Пташка», «Колесо».
 4. Вправа «Кошик», «Стійка на голові».
 5. Вправа «Човник», «Міст з положення лежачи».

 

2

2

2

3

3

2

VІ розділ: « Спортландія» - акробатичні вправи на
                     гімнастичних приладдях.

 1. Акробатична вправа «Прямий вис на перекладині».
 2. Акробатична вправа «Вис, зігнувши коліна вперед».
 3. Акробатична вправа «Прямий вис на кільцях».
 4. Акробатична вправа «Вис, зігнувши коліна вперед».
 5. Акробатична вправа «Човник» на кільцях.

 

 

2

2

1

 2

2

VІІ розділ: Різні види фізичних вправ.

                  7.1. Вправи зі стрічкою.

                  7.2. Вправи з м’ячем.

                  7.3. Вправи з обручем.

                  7.4. Вправи на розтяжку.

                  7.5. Вправи на розслаблення.

                  7.6. Силові вправи.

 

3

3

3

2

1

2

VІІІ розділ: Звітні виступи.

4

ВСЬОГО:

72

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І роздiл: « Наші дітки – швидкі ніжки» (8 год.).

Створення умов, які спонукають дітей до рухової активності.

Формування рівної, красивої постави, розвиток та  зміц­нення стопи. Удосконалення вміння ходити у різних напрямках, шикуватися у шеренгу. Вправляння у різних видах ходьби:

 •  ходьба на носках;
 •  ходьба на п’ятках;
 •  високий крок;
 •  кроки навхрест;
 •   «шалашиком»;
 •   «черепашки»;
 •   «каченята».

ІІ розділ:  «Школа маленьких кенгурят» (5 год.).

Розвиток рухових якостей: спритності, швидкості, загальної витривалості, сили та гнучкості. Формування навичок стрибків у висоту та довжину з розбігу. Вправляння у різних видах стрибків:

 •  на обох ногах на місці;
 •  на обох ногах з просуванням вперед;
 •  стрибки у повному присіданні;
 •  стрибки на одній нозі.

ІІІ розділ:  «Швидкі левенята» (8 год.).

Формування у дітей свідомого ставлення до досягнення чіткості у виконанні фізичних вправ. Прагнення до легкості в ходьбі і бігові. Вчити під час бігу енергійно відштовхуватися від опори, піднімати стегно вгору, збільшувати довжину кроку; бігати з різною швидкістю. Вправляння у різних видах бігу:

 •   на носках;
 •   з підскоками;
 •   приставними кроками;
 •   правим та лівим боком по колу;
 •   з викидом ніг вперед;
 •   з закидом гомілок назад.

 ІV розділ: « Подорож в країну танців» (10 год.).

Вчити дітей починати та закінчувати рухи від­повідно до музичної фрази; виконувати приставні кроки з присіданням, крок галопу; змінювати характер рухів на швидкий, пожвавлений. Чергувати простий і дрібний крок, виконувати переши­ковування в колі. Розходитись та сходитись парами. Творчо застосовувати знайомі танцювальні дії. Для розвитку почуття ритму навчати:

 •  крокам польки;
 •  крокам вальсу;
 •  вправи, що поєднуються з рухами та музичним супроводом.

 V розділ: «Акробатичні вправи» (14 год.).

Розвивати рухові якості: гнучкість і силу; поліпшувати орієнтацію у просторі та відчуття рівноваги. Навчати дітей основним вправам художньої гімнастики:

 •  «берізка»;
 •  «оберт» вперед з повного присіду;
 •  «оберт» вперед з прямих  ніг;
 •  «пташка», «колесо»;
 •  «кошик», «стійка на голові»;
 •  «човник», «міст з положення лежачи».

VІ розділ:  « Спортландія» (9 год.).

Викликати інтерес до фізичних вправ, рухливих ігор та вправ з елементами акробатики, сприяти активізації самостійної рухової активності дітей. Вчити виконувати вправи на гімнастичних приладдях:

 •  прямий вис на перекладині;
 •  вис, зігнувши коліна вперед;
 •  прямий вис на кільцях;
 •  вис, зігнувши коліна вперед;
 •  «човник» на кільцях.

VІІ розділ: Різні види фізичних вправ (14год.).

Онайомлення дітей з фізичними вправами, в яких використовуються предмети художньої гімнастики. Робота з предметами, а саме:

 Вправи зі стрічкою:

 • махи стрiчкою вперед-назад, вправо-влiво;
 • великi круги в рiзних площинах;
 • «змiйки»;
 • «спiралi»;
 • «восьмiрки».

 Вправи з м’ячем:

 • кидки вгору;
 • відбивання  вiд пiдлоги;
 • катання по рукам та пiдлозi.

 Вправи з обручем:

 • захват зверху;
 • захват знизу;
 • катання по пiдлозi;
 • «дзиґа»;
 • стрибки через обруч;
 • оберт обруча навколо тулуба.

 Вправи на розтяжку:

 • «телефон»;
 • «лунатики»;
 • напiвшпагати;
 • шпагати.

 Вправи на розслаблення:

 • «бурулька»;
 • «казки про звiрят»
 • дихальнi вправи.

 Силові вправи:

 • вiджимання вiд пiдлоги;
 • вправи для пресу.

VІІІ розділ: Звітні виступи (4 год.).

 музично-хореографiчна композицiя «Сонячнi зайчики»;

 музично-хореографiчна композицiя «Човник дитинства»;

 «Полька» (I.Дунаєвський).

 

 

 ПРОГНОЗОВАНИЙ   РЕЗУЛЬТАТ

 

Виконання даної програми дасть можливість:

 

 1. Задовольнити потребу та зацікавленість дитини художньою гімнастикою.
 2. Своєчасно виявити здібності дитини до занять художньою гімнастикою.
 3. Розвинути природні задатки, загальні та спеціальні здібності дитини.
 4. Навчити дошкільників різним   видам рухів.
 5. Підсилити всі фізіологічні процеси в організмі дитини.
 6. Покращити роботу всіх органів та систем.
 7. Залучити дітей до систематичних занять та свідомого й самостійного бажання використовувати фізичні вправи в режимі праці та відпочинку у повсякденному житті.
 8. Навчити дітей дотримуватися техніки безпеки  та безпечної поведінки під час виконання вправ.
 9. Забезпечити всебічну фізичну підготовку.
 10. Сформувати у дитини поняття про гарну поставу та її вплив на естетичний вигляд людини.
 11. Виховати   дисциплінованість.
 12. Сприяти формуванню у дошкільників вміння діяти у колективі, допомагати одне одному.

 

 

ВИКОРИСТАНА   ЛІТЕРАТУРА:

 

 1. Орлова Л.П.  Художественная гимнастика. -  Москва: «Физкультура и спорт», 1985.
 2. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.
  наук. кер. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. – Київ – 2012.
 3. Павлова І.В.  Гимнастика с методикой преподавания . – Москва:  «Просвещение», 1985.
 4. Ротерс Т.Т.  Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика. – Москва : «Просвещение», 1989.

 

РЕЦЕНЗІЯ

на навчальну програму гуртка з гімнастики «Веселі пружинки»

Дошкільний вік є одним з найбільш відповідальних періодів життя людини в формуванні фізичного здоров’я й культурних навичок, які забезпечують його вдосконалення в майбутньому. Тому особлива увага в освітньому процесі КЗ ЦРД «Гармонія» приділяється формуванню у дошкільнят поважного ставлення до свого здоров’я, його збереження та зміцнення.

Керівник гуртка «Веселі пружинки», вихователь Старостіна Т.Г. Вважає одним з ефективних засобів фізичного виховання - художню гімнастику.

Проаналізувавши сучасні здоров’язберігаючі технології, керівник гуртка, створила навчальну  програму, мета якої, залучити дітей до систематичних занять фізкультурою та свідомого й самостійного бажання використовувати фізичні вправи у повсякденному житті.

Навчальна програма розрахована на 72 години занять гуртка «Веселі пружинки». Програма є вдалим поєднанням обґрунтованого, ретельно підібраного матеріалу, який має теоретичне і практичне значення, відповідає програмовим вимогам програми «Дитина».

 

 

Заступник завідувача КЗ ЦРД «Гармонія»                                К.А.Діденко

 

 

 

 

Категорія: