Навчальна програма для гуртка з навчання дітей ранньому читанню

 

 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

 ГУРТКА „ Весела абетка

(навчання  дітей ранньому читанню за методикою М.Зайцева )

 

  Укладач:

керівники гуртка „ Весела абетка”

Ковальчук Наталія Володимирівна

Товстик Наталія Федорівна 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Принципи, котрі закладені у цій програмі збігаються із тими, що зазначені у Державному Стандарті дошкільної освіти та у програмі виховання і навчання дітей до семи років «Дитина»

Принциповим положенням технології раннього навчання читанню за методикою М.О.Зайцева є одночасний розвиток мовлення дітей з навчанням їх читання. Такий підхід до навчання читанню розглядається не як передумова «прискореного розвитку», а як процес оволодіння новою мовною реальністю - письмовим мовленням. Навчання читанню поєднується з грою та співом. Психологічні особливості віку враховуються у використанні всіх видів пам’яті : звукової, моторної, зорової, кінестетичної, що робить процес навчання нескладним та захопливим.

Технологія М.Зайцева заснована на визнанні неабияких можливостей дітей дошкільного віку в сприйманні та засвоєнні на чуттєвій основі знань про навколишній світ. Автор виходить з того, що для повноцінного формування особистості потрібно задіяти всі органи чуття, забезпечити належний розвиток відчуттів і сприймань як головних способів пізнання дитиною предметів і явищ.

Важливим у системі навчання ранньому читанню є використання таких дидактичних прийомів : формування правильної постави, висока загальна рухлива активність, робота над фіксацією погляду тощо. Все це здійснюється на засадах індивідуального підходу до дитини. Технологія навчання грамоти М.Зайцева пропонує оригінальний шлях до читання через письмо (від письма кубиками - до читання).

Методика М.Зайцева основана на основних дидактичних принципах - доступності, систематичності та послідовності (від простого - до складного), наочності, свідомості й активності, індивідуального підходу в умовах колективного навчання, якості засвоєння матеріалу, заохочення та зацікавлення.

Програма гуртка «Весела абетка» базується на таких основних положеннях :

 1.  Навчання читанню по складах.
 2.  Організація занять в ігровій формі.
 3.  Залучення малюків до різноманітних видів діяльності.
 4.  Використання наочного матеріалів.
 5.  Застосування диференційованого підходу.
 6.  Відповідність змісту завдань пізнавальним запитам дошкільників.

Гурток організовано з метою раннього навчання дітей грамоті. Основними завданнями є:

 1.  Насичення навчальної діяльності цікавими ігровими ситуаціями з елементами змагання.
 2.  Ритмізація діяльності.
 3. Індивідуальний підхід.

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

1-й рік – початковий рівень – 72 год. на рік, 8 год. на місяць, 2 год. на тиждень;

2-й рік – основний рівень – 72 год. на рік, 8 год. на місяць, 2 год. на тиждень.

Програма першого року навчання передбачає підвищення  у вихованців інтересу до оволодіння новою мовною реальністю - письмовим мовленням, яка поєднується з грою та співом. Контроль за здобутими знаннями здійснюється під час проведення практичних занять.

Програма другого року навчання спрямовує діяльність гуртка на збагачення словникового запасу, вдосконалення мовлення дітей та навичок читання.

Навчання в гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовленості.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

роботи гуртка
початковий рівень - І рік навчання

 

                         Розділ, тема

К-сть годин

І розділ: Знайомство з кубиками.                                 

1

 1. Д/г «Де у кубика ніжки?».

1

ІІ розділ: Голосні букви -  «золотий кубик».

2

               2.1. Буква «А». Акула в океані.  

2

               2.2. Буква «О». Веселе оленятко.

2

               2.3. Буква «У». Гномик у лісі.

2

               2.4. Буква «И». Нагодуй синичку.

2

               2.5. Буква «Е». Працьовиті Ельфи.

2

               2.6. Буква «Є». Єнот та його друзі.

2

               2.7. Буква «Ю».  Пригоди юнги.

3

               2.8. Буква «І». Віслючок  та його пісенька.

2

               2.9. Буква «Я». Зелена ялинка.

3

               2.10.  Підсумкове заняття

4

ІІІ розділ: Приголосні букви.

2

                3.1. Буква «М». В гості до метелика.

4

                3.2. Буква «Н». Співуча Нотка.

4

                3.3. Буква «Л». Хитра лисичка.

4

                3.4. Буква «В». Ласощі для Ведмедика.

4

                3.5. Буква «С». Грайливе Сонечко.

4

                3.6. Буква «К». Допитливий Колобок.

4

                3.7. Буква «П». Півник «Голосисте
                       горлечко».

4

                3.8. Буква «Т». Циркове Тигренятко.

4

                3.9. Підсумкове заняття.

4

ІV розділ: Вправляння у читанні

6

Всього:

72

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Початковий рівень - І рік навчання

І розділ: Знайомство з кубиками (2 год.)

    Познайомити дітей з кубиками Зайцева та їх наповнювачем. Вчити розрізняти кубики за кольором, розміром та звучанням. Д/г «Де у кубика ніжки?». Вправляти у розпізнаванні кубиків на слух; правильному викладанні кубиків на полиці; закріпити знання дітей про «золотий» кубик; дати поняття про голосні  букви(звуки); розвивати мислення, увагу; виховувати уважність.

ІІ розділ: Голосні букви -  «Золотий кубик» (26год).

     Знайомство з голосними буквами,  графічним зображенням і назвою; вчити виділяти голосні букви у складах, словах; визначати їхнє місце в слові; викладати букви із паличок, розфарбовувати та ліпити.  Розвивати пам'ять, увагу, мислення, мовлення, фонематичний слух; збагачувати словниковий запас. Прищеплювати почуття любові до рідної мови, бажання навчитися читати.

Підсумкові заняття: Закріплювати знання дітей про вивчений матеріал; збагачувати словниковий запас; розвивати увагу, пам'ять, мислення; виховувати самостійність.

ІІІ розділ: Приголосні букви. (38год.).

        Знайомство з приголосними буквами, графічним зображенням і назвою;  вчити виділяти їх у складах, словах; визначати їхнє місце в слові; викладати букви із паличок, розфарбовувати та ліпити.  Розвивати пам'ять, увагу, мислення, мовлення, фонематичний слух; збагачувати словниковий запас; прищеплювати почуття любові до рідної мови, бажання навчитися читати.

Підсумкові заняття: Закріплювати знання дітей про вивчений матеріал; збагачувати словниковий запас; розвивати увагу, пам'ять, мислення; виховувати самостійність.

ІV розділ: Вправляння у читанні. (6 год.).

     Закріплювати знання дітей про вивчені букви. Удосконалювати навички читання складів (відкритих та закритих), слів; викладання та читання слів на кубиках. Закріплювати навички розфарбовування. Виховувати зосередженість, уважність, інтерес до засвоєння грамоти

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

роботи гуртка  основний рівень - ІІ рік навчання

                         Тема заняття

К-сть годин

І розділ: Знайомство з кубиками.

1

 1. Д/г «Де у кубика ніжки». Знайомство з «Золотим кубиком».

1

ІІ розділ: Голосні букви – «золотий кубик».

9

                2.1. Підсумкове заняття.

1

ІІІ розділ: Приголосні букви.

1

                3.1. Буква «М».  В гості до метелика.

2

                3.2. Буква «Н». Зоряне небо.

2

                3.3. Кубик знаків. Розповідне речення.

3

                3.4. Буква «В». Допоможемо вовку.

2

                3.5. Буква «Л». Подружимося з лялькою.

2

                3.6. Буква «С». Мудра Сова . Окличне
                       речення.

3

                3.7. Буква «К». Довірливий Колобок.

2

                3.8. Буква «П». Будиночок Павучка.

2

                3.9. Буква «Р». Сміливий Рак.

2

               3.10. Буква «Т». Дівчинка Танюша.

2

               3.11. Буква «Д». Листочки з чарівного Дуба.

2

               3.12. Буква «З». Будиночок Змія. Запитальне
                        речення.

2

               3.13. М’який знак «Ь».

2

               3.14. Буква «Б». Веселий Баранчик.

2

               3.15. Букви «Г» та «Ґ». В гості до гусенят.

2

               3.16. Буква «Ч». Задиркуватий часничок.

2

               3.17. Буква «Й». Кактус Йо- йой.

3

               3.18. Буква «Х». Пустотлива хмаринка.

2

               3.19. Буква «Ж». Зустріч із Жуком.

2

               3.20. Буква «Ш».  Мишенятко Шусть.

2

               3.21. Буква «Ц». Плаксива Цибулинка.

2

               3.22. Буква «Щ». Весела Щука.

2

               3.23. Буква «Ф». Добра Фея

2

               3.24. Підсумкове заняття.

2

ІV розділ: Вправляння у читанні.

8

Всього:

72

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Основний рівень - ІІ рік навчання

І розділ: Знайомство з кубиками (2 год.).

       Пригадати з дітьми ігрові правила з кубиками Зайцева та їх наповнювачем. Вчити розрізняти кубики за кольором, розміром та звучанням. Вправляти у розпізнаванні кубиків на слух; правильному викладанні кубиків на полиці. Закріпити знання дітей про «золотий» кубик. Дати поняття про голосні  букви. Розвивати мислення, увагу; виховувати уважність.

ІІ розділ: Голосні букви – «Золотий кубик» (10 год.).

        Закріпити вивчені голосні букви; пригадати графічне зображення та  назву. Вправляти в умінні виділяти їх у складах, словах; визначати місце в слові; викладати букви із паличок, природнього матеріалу,  розфарбовувати та ліпити. Розвивати пам'ять, увагу, мислення, мовлення, фонематичний слух. Прищеплювати почуття любові до рідної мови, бажання навчитися читати.

Підсумкові заняття: Закріплювати знання дітей про вивчений матеріал; збагачувати словниковий запас; розвивати увагу, пам'ять, мислення; виховувати самостійність.

ІІІ розділ: Приголосні букви. (52год.).

        Знайомство з приголосними буквами, графічним зображенням і назвою;  вчити виділяти їх у складах, словах; визначати їхнє місце в слові; викладати букви із паличок, розфарбовувати та ліпити. Дати поняття про розділові знаки (крапка); познайомити дітей з кубиком знаків; способом умовного позначення речень; вправляти в умінні складати розповідні, окличні, питальні речення та схематично їх позначати. Дати поняття про  знак оклику, знак питання.

Сприяти формуванню техніки поскладового читання; вчити викладати слова на кубиках та писати їх по таблиці. Розвивати пам'ять, увагу, кмітливість, мислення, наполегливість; мовлення, фонематичний слух; збагачувати словниковий запас; прищеплювати почуття любові до рідної мови, бажання навчитися читати.

Підсумкові заняття: Закріплювати знання дітей про вивчений матеріал; збагачувати словниковий запас; розвивати увагу, пам'ять, мислення; виховувати самостійність.

ІV розділ: Вправляння у читанні (8год).

         Закріплювати вміння дітей читати невеличкі тексти; складати та писати речення; розвивати вміння утворювати з поданого слова нові слова; вчити класифікувати слова за значенням та відгадувати загадки; виховувати у дітей почуття відповідальності та вміння діяти злагоджено.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Виконання даної програми дасть можливість:

 1. Опанувати читання, письмо та мову.
 2. Розвинути у дошкільників впевненість у своїй діяльності, у стосунках з іншими людьми.
 3.  Вміння сприймати та вільно орієнтуватися у навколишньому світі.
 4. Сформувати та розвинути головні чинники пізнання дитиною світу.
 5. Сприяти розвитку психічних процесів, всебічно активізувати діяльність дитячого мозку.
 6. Розвинути дитячу творчість та фантазію.
 7. Виправити мовні недоліки.
 8. Зробити мову дитини чистою та зрозумілою завдяки промовлянню та приспівуванню складів.
 9.  Збагатити словниковий запас.
 10. Сформувати у дитини стійкі позитивні відчуття для нормалізації та активізації всіх функціональних систем організму дитини.
 11. Виховати активність.
 12. Розвинути здатність працювати самостійно, вміння отримувати необхідні знання.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

 

 1. Зайцев М.О. Технологія навчання читання. - Москва : «Просвещение», 1989.
 2.  Перов В.І. Самые популярные методики воспитания.- Харків: «Клуб сімейного відпочинку», 2010.
 3.  Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України наук.кер. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. - Київ - 2012.
 4.  Фребель Ф. Будем жить для наших детей. - Москва: «У - Фактория», 2006.

 

 

РЕЦЕНЗІЯ

на навчальну програму гуртка з навчання читання   «Весела абетка»

Серед багатьох завдань, що стоять перед дошкільним навчальним закладом, значне місце посідає навчання дітей читанню, а саме ранньому читанню за методикою М.О.Зайцева.

Керівник гуртка «Весела абетка» - вихователь Андреєва С.У. в процесі навчання читанню дітей, передбачає не передумови «прискореного розвитку», а процес оволодіння новою мовною реальністю - письмовим мовленням.

Під час складання навчальної програми, керівник гуртка, керувалася принциповими положеннями технології раннього навчання читанню за методикою М.О.Зайцева. Враховувала вікові психологічні особливості розвитку дошкільників, поєднувала навчання читання з грою та співом, використовуючи дидактичні прийоми, індивідуальний підхід, оригінальні технології читання через письмо (від письма кубиками - до читання).

Навчальна програма розрахована на 72 години занять гуртка «Весела абетка», спирається на сучасні наукові досягнення, відповідає програмовим вимогам програми «Дитина».

 

Заступник завідувача КЗ ЦРД «Гармонія»                                         К.А.Діденко

                                                         

 

Категорія: