Навчальна програма для гуртка з радіожурналістики

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

 ГУРТКА  «РАДІОПУЗИКИ»

(дитяче радіо з елементами радіожурналістики)

 

   Укладач:

 керівник гуртка «РАДІОПУЗИКИ»

 Кристофоль Анастасія Олександрівна

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА    ЗАПИСКА

Світ, що оточує нас, таїть в собі багато проблем для підростаючого покоління молоді. Проблеми сьогоднішніх дітлахів - прийняття себе як цінності, зміцнення віри в себе і свої сили, відчуття своєї унікальності та неповторності, поява уявлень про можливості свого "Я" на цьому шляху.

Наш час - час активних завзятих, ділових людей. У країні створені передумови для розвитку творчої ініціативи, відкритий широкий простір для висловлювання різних думок, переконань, оцінок. Усе це вимагає розвитку комунікативних можливостей людини.

Найважливішим засобом комунікації є слово. "Словом можна убити - і оживити, поранити - і вилікувати, посіяти замішання і безнадійність - і одухотворити", - писав талановитий педагог В. А.Сухомлинский.

Герої книг,  мульт- та відео-фільмів, партнери з різноманітних зв'язків  розширюють круг наставників і друзів дошкільнят, але засоби масової інформації у світі, що нестримно змінюється, стають усе більш значущим чинником існування і розвитку людини в дитячому віці.

За останні роки відкрилися десятки радіостанцій, багато хто з яких віщає цілодобово. У чому феномен того, що відбувається?  Насправді, усе досить просто. З появою театру, кіно і телебачення не вичерпався інтерес людей до книг, радіо. Не завжди  хочеться бачити того, хто розповідає про новини, музику або про життєві проблеми. Іноді хочеться просто вникнути в суть інформації та уявити собі образ ведучого, таким, яким хочеться його собі бачити.

Гурток з радіожурналістики Дитяче радіо «РАДІОПУЗИКИ» дає малятам можливість розвивати і підвищувати культуру мовлення, навчитися спілкуватися з людьми, що оточують їх, не залишатися байдужими до навколишнього світу та подій, що відбуваються в нім.

А чи потрібно радіо в освітній установі? Звичайно, потрібно. Дитячі садочки не повинні відставати від сучасності. До того ж створення радіопередач, які містять відомості різного характеру: і відгуки, і важливі  події, й інтерв'ю з працівниками, з вихованцями, з батьками і гостями, будуть цікаві не лише самим дітям, але й їх батькам, громадськості.

Особистісно-розвивальне навчання та особистісно-орієнтоване виховання сьогодні проектує навчальний процес. Одним із засобів досягнення цієї мети є створення певних проектів, що сприяє розвитку логічного мислення, самостійності, комунікативності через практичну діяльність. Зміст навчального матеріалу гуртка створює умови щодо активного включення дошкільнят у соціальне довкілля, що їх оточує .

 

Мета  роботи гуртка:

 • створювати в освітньому просторі закладу умови для реалізації творчих якостей особистості;
 • виявляти талановитих дітей;
 • сприяти самореалізації творчих здібностей,  самовизначенню, самовираженню ;
 • розвивати критичне мислення щодо подій, що висвітлюватимуся ;
 • формувати естетичні смаки, національну свідомість, патріотизм;
 • розвивати комунікативні здібності малят, культуру мовлення;
 • розвивати  мову, увагу, пам'ять у всіх сферах застосування ;
 • виховувати взаємоповагу, толерантність та  культуру поведінки.

 

Завдання гуртка

Освітні:

 • вивчати основи радіожурналістської творчості;
 • навчити дітей отримувати спеціальні знання та уміння під час створення та ведення радіопрограм;
 • розвивати у дітей елементарні  уміння та навички  щодо інформаційно-комп'ютерних технологій.

Розвивальні:

 • розвивати вміння вирішувати проблеми дійсності спільними зусиллями;
 • розвивати творчі здібності, творчу індивідуальність малюків;
 • розвивати уміння грамотно і вільно володіти усним  мовленням.

Пізнавальні:

 • залучати малят до активної пізнавальної діяльністі із застосуванням набутих  знань з практики;
 • розвивати інтерес до вивчення української мови, іноземних мов, літератури, історії, елементів комп'ютерних технологій.

Виховні:

 • вчити дітей створювати атмосферу співпраці;
 • формувати основні етичні норми і поняття як умови правильного сприйняття, аналізу і оцінки подій навколишнього життя;
 • формувати потребу в самоосвіті, самовихованні.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ   РЕЗУЛЬТАТ

   Виконання даної програми дасть можливість:

 • сформувати у дітей систему початкових знань, умінь, навичок радіжурналіста, ведучого радіопрограм, вчити реагувати на події, що відбуваються навколо них;
 • навчити працювати у «команді», допомагати одне одному;
 • сформувати позитивні форми поведінки та спілкування;
 • розвинути комунікативні якості малюків;
 • розвивати навички ділового спілкування, уміння вести конструктивний діалог, публічно виступати;
 • навчити чітко викладати свої думки;
 • сформувати навички роботи з інформацією;
 • підвищити рівень ерудиції;
 • розвинути творчі здібності.

Діти повинні знати:

 • особливості професії радіожурналіста, радіоведучого, про етику поведінки, про права і обов'язки;
 • види інформації, методи збору інформації (спостереження, інтерв'ю, бесіда, опитування);
 • основні жанри радіомовлення: новини, вітання, поради.

Діти повинні уміти:

 • аналізувати інформацію;
 • підбирати музику;
 • знаходити джерела цікавої інформації шляхом спостереження, бесід;
 • складати питання для бесіди, інтерв'ю;
 • складати, вести передачу.

 

ФОРМИ РОБОТИ

Для здійснення програми використовується ігрова, практична, творча діяльність.

Програма гуртка націлена на творчу самореалізацію вихованців у дошкільному закладі. У ній використані ефективні форми і методи роботи з дошкільниками і заходи, що забезпечують роботу з обдарованими дітьми.

Програма розрахована на роботу з дітьми 5-6 років. Включає курс навчання по два заняття в тиждень.

Форми і методи роботи обрано з урахуванням  здійснення диференціації та індивідуалізації освітньої діяльності. У роботі гуртка «РАДІОПУЗИКИ» використовуються різні форми і методи діяльності малят:

 • ігри, вправи, схвалювання, заохочення;
 • бесіди, взаємодопомога,
 • екскурсії на телестудію
 • прес-конференції з цікавими людьми;
 • творчі проекти;
 • круглі столи;
 • випуск радіопередач;
 • розвиваючі тренінги "Беремо інтерв'ю";
 • конкурси на кращого кореспондента та ведучого;
 • участь у культурно-масових заходах, творчих конкурсах,  в олімпіадах юних журналістів.

Заохоченням для журналістів-початківців є справжнє посвідчення радіожурналіста дитячого радіо. Кращіх серед юних журналістів діти обирають самостійно – конкурс «Кращій ведучий радіопрограм», «Кращій ді-джей», «Кращій радіожурналіст»  місяця, року.

            Навчальний план включає наступні дисципліни: майстерність радіоведучого, риторику, акторську майстерність, радіожурналістику, майстерність ефірного виступу, історію  та технологію радіомовлення  і багато інших.

  ОРІЄНТОВНИЙ   ПЛАН    

роботи гуртка

п/п

 

Тематика та зміст програми

К-ть

занять

К-ть

практичних

всього

Розділ I

Вступ

1

Історія радіо.

1

 

 

2

Професії, пов’язані з роботою радіо, жанри радіомовлення.

1

 

 

3

Бесіда про етику поведінки, про права і обов'язки.

1

 

 

Розділ II

Техніка і технологія ЗМІ

 

Знайомство:

 

 

 

1

- з радіо-обладнанням  (гучномовці, підсилювач)

1

2

 

2

- з мікрофоном

1

1

 

3

- з диктофоном

1

3

 

4

- з комп’ютером, інтернетом, СD-дисками

2

 

 

5

- з медіа-програвачем

 

2

 

Розділ III

РИТОРИКА

1

Техніка мовлення

 

12

 

2

Засоби логічної виразності

 

12

 

3

Засоби емоційно-образної виразності

 

12

 

4

Таємниці розповіді

 

12

 

5

Оволодіння основами ораторського мистецтва

 

12

 

Розділ IV  

Творча майстерня

1

Участь у конкурсах

 

8

 

2

«Прес-конференція»

1

1

 

3

Презентація проектів «Наше радіо»

2

1

 

Розділ V  

Радіожурналістика

1

Екскурсії

 • на телестудію «Квант»
 • до редакції «Контакт»
 • до редакції ЗМІ "ВП ЮУ АЕС"

 

 

1

1

1

 

2

Тренінги «Беремо інтерв'ю»

2

4

 

3

Засідання круглого столу "Зустріч з цікавими людьми"

2

4

 

4

Збір інформації

 

16

 

5

Випуск радіопрограм

16

16

 

6

Підсумкове заняття (творчий проект «Скоро до школи»)

4

1

 

 

ВИКОРИСТАНА   ЛІТЕРАТУРА:

 1.  Базова програма розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі»,   Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України; науковий редактор та упорядник О.Л.Кононко. -  Київ: «Світоч», 2008.
 2. М. Мирошниченко. Азбука журналистики.
 3. Свой голос. Каким быть пресс-центру детских и юношеских организаций. Екатеринбург. 1992.
 4. Программа предпрофильной подготовки Лепилкиной О.И., Умновой Е.Ю. и др. “Азбука журналистики”
 5. Рухленко Н.М. Организация работы кружка юных корреспондентов.//Практика административной работы в школе. №6. 2005 г.
 6. Афанасьев М. Г. Вопрос журналистики. - М.: Высшая школа.1987.-146с
 7. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 2-ое издательство - М., 1998. - 126 с.
 8. Матеріали інтернетресурсів.

 

Категорія: