Кошторис КЗ ЦРД "Гармонія" на 2018 рік

 

КОШТОРИС на 2018 рік (індивідуальний) 

04653220 Управління освіти

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м. Южноукраїнськ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету_______ міський

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ____ 06

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для
бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

 

0611010 (0910) Центр розвитку дитини "Гармонія"    (грн.)

 

Показники

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

13730539

1244731

14975270

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

13730539

X

14975270

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

1244731

1244731

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

1244731

1244731

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно їх основною діяльністю

25010100

 

1244731

1244731

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

 

 

0

- плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

 

 

0

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

- інші надходження, у т. ч.

 

X

 

 

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

X

 

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)

 

X

 

 

в т. ч. кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

X

 

 

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

 

 

X

 

 

 

X

*

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

13730539

1244731

14975270

                     Поточні видатки

2000

13730539

1244731

14975270

Оплата праці

2110

9111198

0

9111198

Заробітна плата

2111

9111198

 

9111198

Грошове утримання військовослужбовців

2112

 

 

0

Нарахування на оплату праці

2120

2083230

 

-2083230

Використання товарів і послуг

2200

2532111

1244731

3776842

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

115000

 

115000

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

4770

 

4770

Продукти харчування

2230

982578

1244731

2227309

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180397

 

180397

Видатки на відрядження

2250

5000

 

5000

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

1244366

0

1244366

Оплата теплопостачання

2271

411900

 

411900

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

564866

 

564866

Оплата електроенергії

2273

267600

 

267600

Оплата природного газу

2274

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

0

Оплата енергосервісу

2276

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

0

0

0

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

0

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0

0

0

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

0

Поточні трансферти

2600

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

0

Соціальне забезпечення

2700

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

0

Стипендії

2720

 

 

0

Інші виплати населенню

2730

 

 

0

Інші поточні видатки

2800

4000

 

4000

Капітальні видатки

3000

0

0

0

Придбання основного капіталу

3100

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

0

Капітальний ремонт

3130

 

 

0

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

0

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

0

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

0

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

0

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

0

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

0

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

0

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

 

 

0

Капітальні трансферти

3200

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

0

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

0

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

0

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

0

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

0

Нерозподілені видатки

9000

 

 

0

 

 

     

Керівник                                                                           Л.А. Левицька

Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового відділу)                          М.А Веселова