Літне оздоровлення 2017

П Л А Н   Р О Б О Т И

комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія»

на літній оздоровчий період 201року

 

Розділ І. Завдання роботи Центру розвитку дитини «Гармонія» на літній період

 

 1. Створити умови, що забезпечують охорону життя і здоров'я дітей,   попередження захворюваності та травматизму.
 2. Реалізувати поетапно основні завдання оздоровлення та освітньої роботи з вихованцями влітку, спрямовані на фізичний розвиток дітей, їх моральне виховання, розвиток допитливості та пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навичок.
 3. Здійснювати педагогічну та санітарну освіту батьків з питань виховання і оздоровлення дітей у літній період.
 4. Забезпечити систематичну, раціональну й ефективну співпрацю всіх підрозділів, служб закладу.
 5. Підготувати заклад до нового навчального року.

Розділ ІІ.   Методична   робота з кадрами та робота методичного кабінету

               

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

 

Скласти схеми загартування, комплекси ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну.

до 01.06.2017

 

Томачинська Л.П.

 

2.

 

Скласти режим дня для всіх вікових груп на літній період.

до 01.06.2017

 

Сніцарьова О.М.

 

3.

 

Провести консультації для педагогів з ознайомлення з програмою екологічної освіти «Зелений пакет» Координатора проектів ОБСЄ в Україні

Для блоку Б 16.06.2017,

Для блоку А 11.08.2017

Сніцарьова О.М.

 

4.

 

Провести консультацію для вихователів:«Як організувати ігрову діяльність на майданчику влітку».

31.05.2017

 

Томачинська Л.П.

Сніцарьова О.М.

 

5.

 

Продовжити роботу щодо створення предметно-ігрового середовища відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, оновлення  педагогічного процесу сучасними матеріалами, дидактичними посібниками, ігровими атрибутами.

протягом літнього періоду

 

Томачинська Л.П.

Сніцарьова О.М.

 

6.

 

Постійно проводити  просвітницьку роботу з безпеки життєдіяльності дітей: правила дорожнього руху, поведінка на вулицях, у транспорті, при зустрічах з незнайомими людьми, безпечна поведінка під час відпочинку на сонці, воді, у лісі, користування електричними і газовими приладами, запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям.

протягом літнього періоду

 

педагогічний колектив

 

7.

 

Провести консультацію для вихователів раннього та молодшого віку «Особливості адаптаційного періоду».

липень-серпень

 

Томачинська Л.П.

Сніцарьова О.М.

 

8.

 

Надавати індивідуальні консультації щодо підготовки до нового навчального року, оформлення групових приміщень, поповнення розвивального предметно-ігрового середовища

протягом літнього періоду

 

Томачинська Л.П.

Сніцарьова О.М.

 

9.

 

Проводити бесіди та консультації з педагогами за потребою.

протягом літнього періоду

Томачинська Л.П.

Сніцарьова О.М.

10.

 

Систематизувати методичні посібники, розробки, дидактичний матеріал за розділами та видами навчально-виховної діяльності.

протягом літнього періоду

 

Діденко К.А.

Томачинська Л.П.

Сніцарьова О.М.

11.

 

Роздрукувати та надати в КУ КМОЦ проект річного плану на 2017/2018 навчальний рік.

 

до 20.08.2017

 

Левицька Л.А.

Діденко К.А.

Томачинська Л.П.

Сніцарьова О.М.

12.

 

Оновити стенд «Методичний вісник» відповідно до  змісту роботи на 2017/2018 навчальний рік

до 31.08.2017

 

Томачинська Л.П.

Сніцарьова О.М.

 

14.

 

Підготувати матеріали до серпневої конференції.

до  22.08.2017

 

Томачинська Л.П.

Сніцарьова О.М.

 

 

Розділ ІІІ. Вивчення ходу і стану літнього оздоровлення, організації  життєдіяльності дітей

 

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

 

Постійно у формі вибіркового контролю перевіряти:

 •  дотримання вимог безпеки життєдіяльності;
 • дотримання режиму дня та режиму перебування дітей на свіжому повітрі;
 • щоденне купання дітей у критому плавальному басейні;
 • проведення ранкової гімнастики;
 • дотримання питного режиму та режиму провітрювання приміщень;
 • генеральні прибирання групових приміщень, залів, кабінетів;

протягом літнього оздоровчого періоду

 

Адміністрація

 

2.

 

Систематично перевіряти справність обладнання на ігрових та спортивному майданчиках, дотримуватися техніки безпеки під час навчально-виховного процесу.

протягом літнього оздоровчого періоду

 

Пронь Л.В

 

3.

Провести аналіз стану  травматизму за літній оздоровчий період.

до 31.08.2017

 

Пронь Л.В.

 

4.

 

Переглянути та поновити в разі необхідності документацію з  охорони праці.

 

 

до 31.08.2017

Пронь Л.В.

 

Розділ ІV. Організаційно-педагогічна робота

 

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

 

Скласти орієнтовний графік роботи груп на літній період та графік генеральних прибирань

 

до  30.05.2017

 

Томачинська Л.П.

Сніцарьова О.М.

 

2.

 

Оновити перспективне планування навчально-виховної роботи на літній оздоровчий період.

 

до 30. 05. 2017

 

Сніцарьова О.М.

 

3.

 

Організувати та проводити заняття у «зелених класах».

 

протягом літа

 

методисти, вихователі

 

4.

 

Організувати роботу консультативного пункту для батьків.

 

протягом літа

 

Діденко К.А.

Кісенко Ю.В.

 

5.

 

 

 

Проводити щотижня літературно-музичні, розважальні та фізкультурні свята, розваги, дозвілля.

 

протягом літнього періоду

 

 

Музичні керівники,

вихователі,

інструктори з фізичної  культури

 

 

 

Розділ V. Медико-профілактична робота

 

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

 

Провести консультації з педагогами, працівниками харчоблоку та обслуговуючим персоналом з питань дотримання санітарно-гігієнічних вимог, профілактики гострих кишкових захворювань та організації харчування дітей в літній період.

 

протягом літнього періоду

 

Кавака Н.В.

Ізуіта С.В.

Коваль О.Б.

 

2.

 

Посилити контроль за дотриманням в  літній період санепідрежиму, за санітарним станом приміщень та територією закладу, медичним обслуговуванням, організацією повноцінного харчування дітей.

протягом літнього періоду

 

Левицька Л.А.

Діденко К.А.

Кавака Н.В.

Ізуіта С.В.

Коваль О.Б.

3.

 

Постійно контролювати своєчасне забезпечення закладу якісними продуктами харчування, дотримання санітарних вимог щодо приготування їжі та вживання дітьми свіжих овочів і фруктів.

протягом літнього періоду

 

Кавака Н.В.

Ізуіта С.В.

Коваль О.Б.

 

4.

 

Ввести другий сніданок (чотирьохразовий режим харчування).

 

з 01.06 по 31.08 2017

Кавака Н.В.

Ізуіта С.В.

Коваль О.Б.

5.

 

Забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі. загартуванн

протягом літнього періоду

 

педагогічний колектив

6.

 

Проводити загартувальні процедури, сонячні ванни, ходіння босоніж із зазначенням назв процедур і норм загартування

протягом літнього періоду

педагогічний колектив

 

7.

 

Забезпечити проведення додаткових  гігієнічних  процедур перед денним сном

протягом літнього періоду

 

педагогічний колектив

8.

 

Суворо дотримуватися питного   та повітряного режиму, вимог до одягу і взуття при перебуванні дітей у приміщеннях і на майданчиках

протягом літнього    

         періоду

 

вихователі, помічники вихователів

9.

 

Проводити постійну роботу з батьками щодо виконання  санітарно-гігієнічних вимог у літній період

протягом літнього    

         періоду

 

педагогічний колектив

 

10.

 

Проводити санпросвітницьку роботу щодо попередження захворювань на холеру, ТШКІ та харчові отруєння    

 

протягом літнього    

         періоду

 

Кавака Н.В.

Ізуіта С.В.

Коваль О.Б.

 

11.

 

 

 

Випустити санбюлетені для батьків: «Профілактика шлункових захворювань», «Профілактика туберкульозу», «Гриби отруйні та їстівні»

протягом літнього    

         періоду

 

 

Кавака Н.В.

Ізуіта С.В.

Коваль О.Б.

 

Розділ   VI. Адміністративно-господарська діяльність

 

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

 

Провести  інструктажі педагогічних, медичних працівників і технічного персоналу з питань безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, охорони праці

 

до 06.06.2017

 

Пронь Л.В.

Томачинська Л.П.

Сніцарьова О.М.

Корнієнко Л.І.

Сліпченко О.М.

2.

Проводити постійно заходи з попередження та профілактики травматизму.  

 

протягом літнього оздоровчого періоду

Пронь Л.В. педагоги

 

3.

 

Слідкувати за   кришками або тентами з поліетилену на пісочницах на ігрових майданчиках

протягом літа

 

Корнієнко Л.І.

Сліпченко О.М.

 

4.

 

Провести косметичний ремонт у групах за потребою

 

до 26.08.2017

 

Корнієнко Л.І.

Сліпченко О.М.

 

 

5.

 

Забезпечити благоустрій та озеленення території закладу.

 

протягом літнього    

         періоду

 

Корнієнко Л.І.

Сліпченко О.М.

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Фізкультурно-музичні  розваги на лiто 2017 року

дата

зміст

групи

відповідальні

ЧЕРВЕНЬ

01.06.17

«Здрастуй, літо!»

Усі групи

Ніконова Г.В. Ленючко К.О.

Тоцька Н.В.

Майданюк В.О.

02.06.17

«Сонечко на дорiжцi»

I молодша

Нiконова Г.В.

02.06.17

«Ми весело граємо - сонечко вітаємо»

II молодша

Майданюк В.О.

09.06.17

«Непун запрошує на свято» - басейн

Старші

Ленючко К.О.

09.06.17

«На гостини до зайчика»

I молодша

Тоцька Н.В.

14.06.17

Олімпійський день

ІІ мол., сер, старші групи

Ленючко К.О.

Тоцька Н.В.

Майданюк В.О.

16.06.17

«Весело граємося – здоров’я набираємося»

II молодша

Нiконова Г.В.

16.06.17

«Яскравіше сонце сяй - у мандрівку всіх скликай»

I молодша

Майданюк В.О.

23.06.17

«Школа плавання» - басейн

Середнi

Ленючко К.О.

23.06.17

«Шоу мильних бульбашок»

Старші

Майданюк В.О.

27.06.17

«Українська родина – душа берегиня»

Старші

Ленючко К.О.

Тоцька Н.В.

Майданюк В.О.

ЛИПЕНЬ

30.07.17

«Веселі жабенята»

I молодші

Нiконова Г.В.

30.07.17

«Хто весело грає, той швидко підростає»

II молодша

Майданюк В.О.

07.07.17

Iвана Купала

Усі групи

Ленючко К.О.

Тоцька Н.В.

Майданюк В.О.

14.07.17

«Свято мильних бульбашок»

Середні

Нiконова Г.В.

14.07.17

«Вітаміни діставай - з нами разом погуляй»

Старші

Тоцька Н.В.

21.07.17

«Веселi iгри з водою» - басейн

II молодша

Старостiна Т.Г.

21.07.17

«Сонячний промінчик посміхається  і з малятами весело грається»

Середні

Тоцька Н.В.

СЕРПЕНЬ

04.08.17

День Здоровя

Середні

Старостіна Т.Г. Тоцька Н.В. Тоцька Н.І.

11.08.17

«Пiвник та мишенята» - басейн

II молодша

Старостiна Т.Г.

11.08.17

«Весело з клоуном пограємо»

Старші

Тоцька Н.І.

18.08.17

«Козацьки забави» - басейн

Старші

Старостіна Т.Г.

18.08.17

«Мандрівка з колобком»

I молодші

Тоцька Н.В.

23.08.17

«Україно, моя мила Україна!»

Усі групи

Старостіна Т.Г. Тоцька Н.В.

Тоцька Н.І.

25.08.17

«Подорож на потязi»

I молодші

Старостiна Т.Г.

25.08.17

«Літо друзів всіх скликає»

Середні

Тоцька Н.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

З А Х О Д И

щодо проведення Дня захисту дітей

у КЗ ЦРД «Гармонія»

№ п/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальні

1.

 

Організувати виставку дитячих малюнків «День захисту дітей».

 

до 25.05.2017

Сніцарьова О.М.  

2.

 

Провести тематичні години розвитку, бесіди, дидактичні ігри про права дитини

 

 

 

З 29.05. – 31.05.2017

 

 

Вихователі 

 

3.

 

 

 

Організувати конкурс малюнків на асфальті, провести шоу мильних бульбашок на ігрових майданчиках.

 

01.06.2017

 

Вихователі

4.

 

Музична розвага «Здраствуй літо»

 

01.06.17

Майданюк В.О., Тоцька Н.В.

 

 

Додаток 5

                                                                                        

ЗАХОДИ

До Дня Конституції України

у КЗ ЦРД «Гармонія»

 

п/п

Заходи

Термін

Відповідальні

1.

 

Тематичні заняття у старших групах «Конституція України в моєму житті»

 

26, 27.06.2017

Вихователі

2.

 

Тематичні бесіди у середніх та старших групах «Я - маю права»

 

26, 27.06.2017

Вихователі груп

3.

 

Провести вікторини у середніх та старших групах «Права дітей у казках»

 

26, 27.06.2017

Вихователі груп

4.

 

Музично-спортивна розвага:« Українська родина – душа берегиня»

 

27.06.2017

Майданюк В.О., Тоцька Н.В.

 

 

Додаток 6

                    

З А Х О Д И

щодо відзначення Дня Прапора та Дня Незалежності України

у КЗ ЦРД «Гармонія»

№ п/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальні

1.

 

Провести тематичні бесіди щодо відзначення Дня Прапора та Дня Незалежності України, читання відповідної художньої літератури у «зелених класах», провести екскурсію-огляд у «Світлицю»

 

 21.08.2017

 Вихователі

2.

 

У старших та середніх групах організувати вікторину «Символи України»

 

 

22.08.2017

 

Вихователі

 

3.

 

 

Провести екскурсії по місту та на меморіальний комплекс Козацької слави

 

21- 22.08.2017

Вихователі

4.

 

Музична розвага «Україна,моя мила Україно!»

 

23.08.17

Майданюк В.О., Тоцька Н.І., Тоцька Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літо! Найкращий час для оздоровлення дітей!

 

Розмаїття традиційних та інноваційних форм роботи з дошкільниками під час літнього оздоровчого періоду дає нам змогу загартовувати  дітей, розвивати їхні фізичні якості, а також закріплювати їхні знання та навички. Та найголовніше  - вихованці накопичують ресурси для активної діяльності протягом наступного навчального року. Діти, які повноцінно та якісно провели літо в нашому закладі, - бадьорі, вправні, рідко хворіють і позитивно налаштовані на спілкування одне з одним і з педагогами.

 

«Кулькова фантазія»

Повітряні кульки – це завжди символ свята, дитинства і літа, без них не відбувається жодне дитяче свято! Ось і в  комунальному закладі «Центр розвитку дитини «Гармонія» пройшло свято повітряних кульок.

Ранкова гімнастика на свіжому повітрі – найліпший початок дня, а коли гімнастика проведена у формі цікавого флешмобу з повітряними кульками, то це подвійна радість для малят.

Після смачного сніданку до діток у гості завітали веселі клоуни Тома і Мила. Упродовж усього свята вони запрошували дітей танцювати, співати, гратися у веселі ігри та пустувати. Діти із задоволенням брали участь у іграх-змаганнях та жартівливих конкурсах. Кожна дитина мала можливість проявити творчість та самостійність.

Після цього малята з задоволення відправилися  до  плавального басейну, де вони теж мали змогу розважатися з повітряними кульками.

Із звичайних повітряних кульок малята разом з батьками створили справжні витвори мистецтва – найрізноманітніші фігури тварин, квіти, букети, які потім із задоволенням презентували своїм товаришам.

Свято вдалося на славу! Доказом цього став щасливий дитячий сміх, гарний настрій та море повітряних кульок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найкращий замок із піску»

Найкраща гра для дитини влітку – це купка піску. Ось  наші педагоги і вирішили  провести цікавий та незвичайний конкурс «Найкращий замок із піску».

Пісок діє на дітей наче магніт, їх рученята самі починають сіяти пісок, будувати тунелі, казкові палаци, гори… А якщо до цього додати різноманітний покидьковий або ігровий матеріал, тоді у дитини з’являється власний задум, вона фантазує і в той же час вчиться досягати мети.

Для втілення своїх фантазій під час конкурсу,   діти використовували камінці, мушлі, дрібні іграшки та різноманітний покидьковий матеріал.

Задоволення від роботи з піском отримали всі, як діти так і дорослі. Досвід педагогів дошкільного закладу переконує, що гра допомагає розвивати в дітей самостійність, творчість, комунікабельність, вміння домовлятися з друзями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День здоров’я у «Гармонії»

Яким повинен бути літній день у дитячому садочку? Це – ігри, розваги, спостереження, активний рух, загартовуючі  процедури, в які уміло вплетене виконання освітніх завдань.

Квест-ігри - ідеальний варіант, як цікаво і неординарно організувати дозвілля для малюків. Саме тому   День здоров’я у «Гармонії» розпочався з чудової казкової мандрівки в часі, під час якої діти подорожували  країною Оздоровляйко в пошуках кладу.

Досвіду влаштовувати цікаві свята нашим педагогам не позичати. Вранці на дітей чекали святково прикрашені спортивний та дитячі майданчики. Не обійшлося на святі без цікавих гостей.  Дітлахів радували кмітливі  та веселі герої – Мандаринчик та Апельсинчик.

Долаючи одну перешкоду за іншою, діти впевнено наближалися до мети, адже наші малята відважні, не бояться труднощів, цінують дружбу,  люблять цікаві пригоди та сюрпризи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літо – чудова пора! Увесь час малюки знаходились на свіжому повітрі. Читали, розглядали малюнки,  розповідали цікаві історії, занурювались у світ захоплюючих пригод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На гостини до малечі завітали гарні ляльки Даринка і Маринка. Діти залюбки  танцювали, співали, грали  з веселими та милими ляльками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влітку малюки залюбки катались з надувної гірки та на електро-мобільчиках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олімпійський день відбувся 13 червня 2017 року у незвичайній формі – спортивне «багатоборство». До малят прибули позмагатися лісові звірята-олімпійці: жабка, їжачок, лисичка, вовчик. Кожна група відправилась у спортивну подорож навколо садочка де їх зустрічали лісові герої-спортсмени і проводили з ними спортивні вправи, змагання, рухливі ігри, легкоатлетичний забіг, стрибки у довжину, також співали пісні спортивної тематики. У кінці подорожі малюки отримали корисні вітаміни від лісових героїв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На свято Івана Купала до малят  завітали казкові герої. Весело малюки грали іграшками у басейні, а бешкетниця Мавка  поливала дітлахів із шланга. Сміливо пірнали діти за перлинами для русалоньки З  Водяником перетягували канат і врешті знайшли квітку папороті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віршами, піснями, хороводами, танцями привітали вихованці «Гармонії»  рідну Україну з Днем Незалежності