Тимчасовий кошторис КЗ ЦРД "Гармонія" на 2019 рік

 

  КОШТОРИС на 2019 року 

(індивідуальний) 

04653220 Управління освіти

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м. Южноукраїнськ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету_______ міський

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ____ 06

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для
бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

 

0611010 (0910) Центр розвитку дитини "Гармонія"    (грн.)

 

Показники

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

15523180

1439970

16963150

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

15523180

X

16963150

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

1439970

1439970

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

1439970

1439970

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно їх основною діяльністю

25010100

 

1439970

1439970

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

 

 

0

- плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

 

 

0

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

- інші надходження, у т. ч.

 

X

 

 

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

X

 

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)

 

X

 

 

в т. ч. кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

X

 

 

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

 

 

X

 

 

 

X

*

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

15523180

1439970

16963150

                     Поточні видатки

2000

15523180

1439970

16963150

Оплата праці

2110

9750830

0

9750830

Заробітна плата

2111

9750830

 

9750830

Грошове утримання військовослужбовців

2112

 

 

0

Нарахування на оплату праці

2120

2295664

 

2295664

Використання товарів і послуг

2200

3472186

1439970

4912156

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

124320

 

124320

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

4750

 

4750

Продукти харчування

2230

1232670

1439970

2672640

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

184398

 

184398

Видатки на відрядження

2250

31000

 

31000

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

1895048

0

1895048

Оплата теплопостачання

2271

840820

 

840820

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

717250

 

717250

Оплата електроенергії

2273

312168

 

312168

Оплата природного газу

2274

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

24810

 

24810

Оплата енергосервісу

2276

 

 

0

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

0

0

0

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

0

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0

0

0

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

0

Поточні трансферти

2600

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

0

Соціальне забезпечення

2700

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

0

Стипендії

2720

 

 

0

Інші виплати населенню

2730

 

 

0

Інші поточні видатки

2800

4500

 

4500

Капітальні видатки

3000

0

 

0

Придбання основного капіталу

3100

0

 

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

0

Капітальний ремонт

3130

 

 

0

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

0

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

0

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

0

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

0

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

0

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

0

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

0

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

 

 

0

Капітальні трансферти

3200

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

0

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

0

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

0

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

0

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

0

Нерозподілені видатки

9000

 

 

0

 

     

Керівник                                                                           Л.А. Левицька

Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового відділу)                          М.А Веселова