Тимчасовий кошторис КЗ ЦРД "Гармонія" на 2019 рік

 

ТИМЧАСОВИЙ  КОШТОРИС на 1-й квартал 2019 року 

(індивідуальний) 

04653220 Управління освіти

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м. Южноукраїнськ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету_______ міський

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ____ 06

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для
бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

 

0611010 (0910) Центр розвитку дитини "Гармонія"    (грн.)

 

Показники

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

3 603 141

337782

3 940 923

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

3603141

X

3940923

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

337782

337782

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

337782

337782

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно їх основною діяльністю

25010100

 

337782

337782

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

 

2601,9

2601,9

- плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

 

 

0

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

- інші надходження, у т. ч.

 

X

 

 

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

X

 

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)

 

X

 

 

в т. ч. кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

602400

X

 

 

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

 

 

X

 

 

 

X

*

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

3603141

337782

3940923

                     Поточні видатки

2000

3603141

337782

3940923

Оплата праці

2110

2252879

0

2250879

Заробітна плата

2111

2250879

 

2250879

Грошове утримання військовослужбовців

2112

 

 

0

Нарахування на оплату праці

2120

540364

 

540364

Використання товарів і послуг

2200

811898

337782

1149680

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

 

 

Продукти харчування

2230

298931

337782

636713

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

33350

 

33350

Видатки на відрядження

2250

1000

 

1000

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

478617

0

478617

Оплата теплопостачання

2271

209338

 

209338

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

136122

 

136122

Оплата електроенергії

2273

98770

 

98770

Оплата природного газу

2274

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

34387

 

34387

Оплата енергосервісу

2276

 

 

0

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

0

0

0

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

0

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0

0

0

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

0

Поточні трансферти

2600

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

0

Соціальне забезпечення

2700

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

0

Стипендії

2720

 

 

0

Інші виплати населенню

2730

 

 

0

Інші поточні видатки

2800

0

 

0

Капітальні видатки

3000

0

 

0

Придбання основного капіталу

3100

0

 

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

0

Капітальний ремонт

3130

 

 

0

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

0

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

0

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

0

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

0

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

0

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

0

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

0

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

 

 

0

Капітальні трансферти

3200

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

0

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

0

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

0

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

0

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

0

Нерозподілені видатки

9000

 

 

0

 

     

Керівник                                                                           Л.А. Левицька

Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового відділу)                          М.А Веселова