Навчальна програма з навчання дітей ранньому читанню за методикою М.Зайцева "Весела абетка"

 

 

 

Термін дії навчальної програми: 01.09.2019 – 01.09.2024рр.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

          Принциповим  положенням технології раннього навчання читанню за методикою М.О.Зайцева  є одночасний розвиток мовлення дітей з навчанням їх читання. Такий підхід до навчання читанню розглядається не як передумова «прискореного розвитку», а як процес оволодіння новою мовною реальністю – письмовим мовленням. Навчання читанню поєднується з грою та співом. Психологічні особливості віку враховуються у використанні всіх видів пам’яті:  звукової, моторної, зорової, кінестатичної, що робить процес навчання нескладним та захопливим.

         Технологія М. Зайцева заснована на визнанні неабияких можливостей дітей дошкільного віку в сприйманні та засвоєнні на чуттєвій основі знань про навколишній світ. Автор виходить з того, що для повноцінного формування особистості потрібно задіяти всі органи чуття, забезпечити належний розвиток відчуттів і сприймань як головних способів пізнання дитиною предметів і явищ.

           Важливим у системі навчання ранньому читанню є використання таких дидактичних прийомів : формування правильної постави, висока загальна рухлива активність, робота над фіксацією погляду тощо. Все це здійснюється на засадах індивідуального підходу до дитини. Технологія навчання грамоти М.Зайцева пропонує оригінальний шлях до читання через письмо (від письма кубиками – до читання).

         Методика М.Зайцева  базується на  таких дидактичних принципах: доступності, систематичності та послідовності (від простого – до складного), наочності, свідомості й активності, індивідуального підходу в умовах колективного навчання, якості засвоєння матеріалу, заохочення та зацікавлення.

        

 

 Програма гуртка «Весела Абетка» базується на таких основних положеннях :

1.Навчання читання по складах.

2.Організація занять в ігровій формі.

3.Залучення малюків до різноманітних видів діяльності.

4.Використання наочного матеріалу.

5.Застосування диференційованого підходу.

6.Відповідність змісту завдань пізнавальним запитам дошкільників.

Гурток організовано з метою раннього навчання дітей грамоті. Основними завданнями є:

 1.  Насичення навчальної діяльності цікавими ігровими ситуаціями з елементами змагання.
 2.  Ритмізація діяльності.
 3. Індивідуальний підхід.

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

1-й рік – початковий рівень – 68год. на рік, 8 год. на місяць, 2 год. на тиждень;

2-й рік – основний рівень – 68 год. на рік, 8 год. на місяць, 2 год. на тиждень.

Програма першого року навчання передбачає підвищення  у вихованців інтересу до оволодіння новою мовною реальністю - письмовим мовленням, яка поєднується з грою та співом. Контроль за здобутими знаннями здійснюється під час проведення практичних занять.

Програма другого року навчання спрямовує діяльність гуртка на збагачення словникового запасу, вдосконалення мовлення дітей та навичок читання.

Навчання в гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовленості.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

роботи гуртка
початковий рівень - І рік навчання

 

 

Розділ, тема

К-сть годин

І розділ: Знайомство з кубиками.                                 

1

 1. Д/г «Де у кубика ніжки?».

1

ІІ розділ: Голосні букви -  «золотий кубик».

 

               2.1. Буква «А».

2

               2.2. Буква «О».

2

               2.3. Буква «У».

2

               2.4. Буква «И».

2

               2.5. Буква «Е».

2

               2.10.  Підсумкове заняття

2

ІІІ розділ: Приголосні букви.

 

                3.1. Буква «М».

4

                3.2. Буква «Н».

4

                3.3. Буква «Л».

4

                3.4. Буква «В».

4

                3.5. Буква «С».

4

                3.6. Буква «К».

4

                3.7. Буква «П».

4

                3.8. Буква «Т».

4

                3.9. Буква «Р».

4

                3.10. Буква «Д».

4

                3.11. Підсумкове заняття.

10

ІV розділ: Вправляння у читанні

4

Всього:

68

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Початковий рівень - І рік навчання

 

І розділ: Знайомство з кубиками (2 год.)

       Познайомити дітей з кубиками Зайцева та їх наповнювачем. Вчити розрізняти кубики за кольором, розміром та звучанням. Д/г «Де у кубика ніжки?». Вправляти у розпізнаванні кубиків на слух; правильному викладанні кубиків на полиці; закріпити знання дітей про «золотий» кубик; дати поняття про голосні  букви(звуки); розвивати мислення, увагу; виховувати уважність.

ІІ розділ: Голосні букви -  «Золотий кубик» (12год).

        Знайомство з голосними буквами,  графічним зображенням і назвою; вчити виділяти голосні букви у складах, словах; визначати їхнє місце в слові; викладати букви із паличок, розфарбовувати та ліпити.  Розвивати пам'ять, увагу, мислення, мовлення, фонематичний слух; збагачувати словниковий запас. Прищеплювати почуття любові до рідної мови, бажання навчитися читати.

Підсумкові заняття: Закріплювати знання дітей про вивчений матеріал; збагачувати словниковий запас; розвивати увагу, пам'ять, мислення; виховувати самостійність.

ІІІ розділ: Приголосні букви. (60год.).

        Знайомство з приголосними буквами, графічним зображенням і назвою;  вчити виділяти їх у складах, словах; визначати їхнє місце в слові; викладати букви із паличок, розфарбовувати та ліпити.  Розвивати пам'ять, увагу, мислення, мовлення, фонематичний слух; збагачувати словниковий запас; прищеплювати почуття любові до рідної мови, бажання навчитися читати.

Підсумкові заняття. Закріплювати знання дітей про вивчений матеріал; збагачувати словниковий запас; розвивати увагу, пам'ять, мислення; виховувати самостійність.

ІV розділ: Вправляння у читанні. (4 год.).

        Закріплювати знання дітей про вивчені букви. Удосконалювати навички читання складів (відкритих та закритих), слів; викладання та читання слів на кубиках. Закріплювати навички розфарбовування. Виховувати зосередженість, уважність, інтерес до засвоєння грамоти

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

роботи гуртка 

основний рівень - ІІ рік навчання

 

Розділ, тема

К-сть годин

І розділ: Знайомство з кубиками. Д/г «Де у кубика ніжки».

1

ІІ розділ: Голосні букви

 

                 2.1. «Золоті кубики».

5

ІІІ розділ: Приголосні букви.

 

                3.1. Буква «М». 

3

                3.2. Буква «Н».

3

                3.4. Буква «В».

3

                3.5. Буква «Л».

3

                3.6. Буква «С».

3

                3.7. Буква «К».

3

                3.8. Буква «П».

3

                3.9. Буква «Р».

3

               3.10. Буква «Т».

3

               3.11. Буква «Д».

3

               3.12. Буква «З».

3

               3.13. М’який знак «Ь».

2

               3.14. Буква «Б».

3

               3.15. Букви «Г» та «Ґ».

3

               3.16. Буква «Ч».

3

               3.17. Буква «Й».

3

               3.18. Буква «Х».

2

               3.19. Буква «Ж».

2

               3.20. Буква «Ш».  

2

               3.21. Буква «Ц».

2

               3.22. Буква «Щ».

2

               3.23. Буква «Ф».

2

ІV розділ: Вправляння у читанні.

3

Всього:

68

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Основний рівень - ІІ рік навчання

 

І розділ: Знайомство з кубиками (1 год.).

       Пригадати з дітьми ігрові правила з кубиками Зайцева та їх наповнювачем. Вчити розрізняти кубики за кольором, розміром та звучанням. Вправляти у розпізнаванні кубиків на слух; правильному викладанні кубиків на полиці. Закріпити знання дітей про «золотий» кубик. Дати поняття про голосні  букви. Розвивати мислення, увагу; виховувати уважність.

ІІ розділ: Голосні букви – «Золотий кубик» (5 год.).

        Закріпити вивчені голосні букви; пригадати графічне зображення та  назву. Вправляти в умінні виділяти їх у складах, словах; визначати місце в слові; викладати букви із паличок, природнього матеріалу,  розфарбовувати та ліпити. Розвивати пам'ять, увагу, мислення, мовлення, фонематичний слух. Прищеплювати почуття любові до рідної мови, бажання навчитися читати.

ІІІ розділ: Приголосні букви. (59год.).

        Знайомство з приголосними буквами, графічним зображенням і назвою;  вчити виділяти їх у складах, словах; визначати їхнє місце в слові; викладати букви із паличок, розфарбовувати та ліпити. Дати поняття про розділові знаки (крапка); познайомити дітей з кубиком знаків; способом умовного позначення речень; вправляти в умінні складати розповідні, окличні, питальні речення та схематично їх позначати. Дати поняття про  знак оклику, знак питання.

Сприяти формуванню техніки поскладового читання; вчити викладати слова на кубиках та писати їх по таблиці. Розвивати пам'ять, увагу, кмітливість, мислення, наполегливість; мовлення, фонематичний слух; збагачувати словниковий запас; прищеплювати почуття любові до рідної мови, бажання навчитися читати.

ІV розділ: Вправляння у читанні (3год).

         Закріплювати вміння дітей читати невеличкі речення; складати та писати речення; розвивати вміння утворювати з поданого слова нові слова; вчити класифікувати слова за значенням та відгадувати загадки; виховувати у дітей почуття відповідальності та вміння діяти злагоджено.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Виконання даної програми дасть можливість:

 1. Опанувати читання, письмо та мову.
 2. Розвинути у дошкільників впевненість у своїй діяльності, у стосунках з іншими людьми.
 3.  Вміння сприймати та вільно орієнтуватися у навколишньому світі.
 4. Сформувати та розвинути головні чинники пізнання дитиною світу.
 5. Сприяти розвитку психічних процесів, всебічно активізувати діяльність дитячого мозку.
 6. Розвинути дитячу творчість та фантазію.
 7. Виправити мовні недоліки.
 8. Зробити мову дитини чистою та зрозумілою завдяки промовлянню та проспівуванню складів.
 9.  Збагатити словниковий запас.
 10. Сформувати у дитини стійкі позитивні відчуття для нормалізації та активізації всіх функціональних систем організму дитини.
 11. Виховати активність.
 12. Розвинути здатність працювати самостійно, вміння отримувати необхідні знання.

 

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)/ (науковий керівник А. М. Богуш),-К.,2012.
 2.  Березіна О. М. Мовленнєві ігри та забави. – Тернопіль : Мальва-ОСО, 2006.
 3. Богуш А. М. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах: підручник / А. М. Богуш. – 2-ге вид., доп. І перероб. – К. : Видавничий дім «Слово», 2008. – 140 с.
 4. Глущенко Л.О., Первоцвіт. «Книга для читання в дошкільних навчальних  закладах».- Х.: Видавництво «Ранок».- 2010 р.-176с.
 5. Зайцев М. О. Технологія навчання читання. – Москва: «Просвещение», 1989.
 6. Ємець А.А. Допитливим чомучкам: Книга для читання п’ятого року життя. – Х.: Вид група «Основа».-2007. – 302с.
 7. Ємець А.А., Коваленко О. М., Шанка О. В. «Хрестоматія для читання», Видавництво: ВГ «Основа».- 2011.- 640 с
 8. Ігнатьєва С.А. «Мовленнєвий розвиток». Старша група / С.А. Ігнатьєва, В. М. Грецьких.— Х.: Видавництво «Ранок».- 2011.-.128 с.
 9.  Іваненко А. П. Підготовка до навчання грамоти в дитячому садку. – К. 1987, - 127с
 10.  Кондратенко Л.О. Весела грамота: Методичні рекомендації для вчителів та вихователів початкової школи / За ред. З.Гільбуха. - К.- 1995. - 144 с.
 11.  Навчаймо читанню українською мовою за методикою М. Зайцева. Підручник для батьківв, вихователів, учителів. 1видання, Київ, 2006.

12.Придумай слово: мовні ігри для дошкільнят / В. Л. Сухар. – Х. : Вид-во «Ранок», 2011. – 160с. – (Дошкільна освіта).

13.Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
наук.кер. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. – Київ – 2012.

14.Програма розвиту дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». – Тернопіль, 2012. – 100с

15.Програми для дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу для дітей з вадами зору. / За заг. ред. В. М. Ремажевської – Львів: Український бестселер.-2010-243с.

16.Шевцова О. А. Навчання елементів грамоти дітей старшого дошкільного віку / О. А. Шевцова, К. С. Трембак. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 140с. (Серія «Впевнений старт»).

          

РЕЦЕНЗІЯ

на навчальну програму гуртка з навчання читання   «Весела абетка»

Серед багатьох завдань, що стоять перед дошкільним навчальним закладом, значне місце посідає навчання дітей читанню, а саме ранньому читанню за методикою М.О.Зайцева.

Керівник гуртка «Весела абетка» у процесі навчання читанню дітей, передбачає не передумови «прискореного розвитку», а процес оволодіння новою мовною реальністю - письмовим мовленням.

Під час складання навчальної програми, керівник гуртка, керувалася принциповими положеннями технології раннього навчання читанню за методикою М.О.Зайцева. Враховувала вікові та психологічні особливості розвитку дошкільників, поєднувала навчання читання з грою та співом, використовуючи дидактичні прийоми, індивідуальний підхід, оригінальні технології читання через письмо (від письма кубиками - до читання).

Навчальна програма розрахована на 68 години занять гуртка «Весела абетка», спирається на сучасні наукові досягнення, відповідає програмовим вимогам програми «Дитина».

 

 

 

 

Категорія: