Гра – головний метод лекотеки Підготувала:

 

                                                                        Підготувала:
                                                                        вчитель - логопед КЗ ЦРД «Гармонія»
                                                                        Левицька О.І.                                                                                                 

     Під час роботи з дітьми спостерігається слабкий емоційний контакт як з дорослими, так і з дітьми, знижену комунікативну потребу в пізнанні навколишнього світу, затримку розвитку мовлення,недосконалу моторну функцію, недостатньо розвинену предметну діяльність на потребах, недосконало розвинені (загальмовані) процеси сприйняття. Після діагностичного обстеження дитини, якій виповнилося три роки (проводиться разом із батьками і вихователями), відмічаємо її рівень інтелекту та здібності, з’ясовуємо, з чим дитина не справляється і над розвитком чого потрібно ще попрацювати. Для допомоги батькам я пропоную лекотеку.

Лекотека - це система психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей із проблемами розвитку.

Гра - основний метод лекотеки.         

Іграшка - це засіб для підтримки гри. Іграшкою може виступати як партнер по грі (дорослий або дитина), будь-який предмет, виготовлений самостійно чи придбаний у магазині (від м’яча і пластиліну до ігрових комп’ютерних програм).

Які іграшки придбати для дитини?

     З економічної точки зору вигідно купу­вати ті іграшки, які максимально дов­говічні, багатофункціональні. До них нале­жать зроблені зі стійких матеріалів м’ячі, фігурки людей, тварин, конструктори, ве­ликі машини, іграшкова їжа, моделі побу­тових предметів, посуду, техніки, меблів тощо.

     З точки зору унікальності отримання дитиною чуттєвого та ігрового досвіду, важ­ливо придбати видаткові матеріали (фарби, фломастери, пластилін, глину, папір,клей тощо) або досить дорогі спеціальні посібники для сенсомоторного розвитку хворих дітей та спортивне знаряддя.

     З точки зору підтримки доволі складних групових (сумісних) дуже ефективні відносно недорогі іграшки з картону та пластмаси, лото, кубики, книжки-ширми, парні картини тощо.

     Для розвитку перспективних адаптаційних навичок та самостійності рекомендовані творчі, розвивальні комп’ютерні ігри.

     Добираючи ігри та виховні завдання, слід враховувати індивідуальні й вікові особливості дитини. За допомогою гри у дитини розвиваються всі види сприйняття, формуються уявлення про предмети та явища довкілля.
     З 4-річним дітям можна показати іграшку, назвати її, розповісти, якого вона кольору, як одягнена. Під  час гри обов’язково потрібно розмовляти, уточнити назву дій, предметів, їхні якості. Ранній вік можна назвати віком чуттєвого пізнання навколишнього світу. У дитини розвиваються всі види сприйняття, формуються уявлення про предмети та явища довкілля. Саме дорослі мають допомогти дитині побачити світ, формувати зоровий образ кольору.

 

І. ІГРИ, ЯКІ РОЗВИВАЮТЬ ФРАЗОВУ МОВУ, ФОРМУЮТЬ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

«Покачай ляльку»

Мета: навчити дитину виконувати інструкції (покачай, поклади ляльку, на­крий простирадлом). Навчити повторюва­ти фрази: «лялька спить», «баю-бай», «дай ляльку». Познайомити за назвою пред­метів: «ліжко», «подушка».

Матеріал: ляльки, ліжко, постільна білизна.

«Погодуй ляльку»

Мета: вчити виконувати інструкції (по­сади ляльку на стілець, постав тарілку на стіл, візьми ложку, погодуй ляльку).

Повторювані фрази: «лялька сидить», «лялька їсть», «дай ляльку».

Назви предметів: «стіл», «стілець», «таріл­ка», «ложка».

«Помий ляльці руки»

Мета: знайомство з предметами туале­ту (мило, рушник, вода, відро).

Розуміти фрази: «помий, витри руки», «покажи руки у ляльки», «у себе».

«Одягни ляльку» (ознайомити дітей з предметами одягу)

«Покатай ведмедика» (виконувати дії (покатай, посади), вивчити назви іграшок: «ведмедик», «машинка»)

 

II. ІГРИ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ КОЛЬОРІВ. ФОРМИ. ВЕЛИЧИНИ ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

«Намисто»

Гра для дітей, які навчаються розрізня­ти колір. Запропонуйте дитині нанизува­ти намистини одного кольору.

«Великий кубик у велику коробку»

Мета: звернути увагу дитини на різни­цю предметів за величиною.

Слова: великий — маленький.

«Один -багато»

Мета: знайомство з поняттям один і ба­гато. Вчити брати один предмет і багато, наслідуючи дії дорослого: «візьми один каштан і багато».

«Плиг-скік»

Дитина повинна зупинитися на кольо­ровій доріжці і назвати колір смужки на якій зупинилися.

Мета: визначити, які кольори дитина розрізняє.

 

ІІІ. ІГРИ. ЯКІ РОЗВИВАЮТЬ ДРІБНУ МОТОРИКУ

За допомогою пірамід, мозаїки (крупної), ґудзиків, намиста навчити дитину склада­ти різнокольорові доріжки, фігурки.

 

ІV. ІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФОНЕМАТИЧНОГО СЛУХУ

«Що звучить?» (бубен, дудочка, свисток)

Дорослий грає за ширмою, а дитина на слух вгадує або показує на чому грали.

«Пошук слів»

На прогулянці дитина чітко називає предмети (пісок, доріжка, машина).

«Підкажи словечко»

Наприклад: «Наша Таня гірко плаче, упустили в річку...»

 

 V. ІГРИ З ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКО- ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ

«Чарівна торбинка»

Дитина по одному предмету дістає з мішечка і називає предмет. Потім відпові­дає на запитання дорослого про колір, фор­му, величину. Дорослий допомагає їй.

Мета: закріпити назву овочів, їхні ко­льори, тварини, посуд тощо.

«Що в корзині?»

Мета: ознайомити з овочами і фрукта­ми, уточнити назву, колір, форму.

Матеріал: корзина з натуральними ово­чами і фруктами.

     Усі ці ігри розвивають не тільки дрібну моторику і мову, але формують просторове образне мислення, сприймання, творчу фантазію і логіку малюка. При систематич­ному використанні різних ігор на заняттях і дома можна домогтись активності кожної дитини. У грі розвивається зв’язне мовлен­ня, розширюється словниковий запас, знання про довкілля.

     Дитина хоче пізнавати світ, хоче щоб її любили, з нею гралися і дружили, і лише дорослі здатні їй у цьому допомогти. Я раджу педагогам та  батькам, щоб вони за будь-яких життєвих обставин намагалися зберегти емоційну рівновагу, бути життє­радісними, адже це надзвичайно важливо та корисно для їхніх дітей.