Положення про дитячий оздоровчо-профілактичний центр «Малята- здоров’ята»

 

ПОЛОЖЕННЯ

про дитячий оздоровчо-профілактичний центр

«Малята- здоров’ята»

 

І. Загальна частина

1.1. Дитячий оздоровчо-профілактичний центр «Малята- здоров’ята» (далі - ДОПЦ) є структурним підрозділом комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія»,  метою діяльності якого є  реалізація  права  кожної  дитини  на  повноцінний  відпочинок, оздоровлення,  забезпечення  змістовного   дозвілля,   задоволення  інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

1.2. ДОПЦ  у своїй діяльності керується  установчо-розпорядчими та нормативно правовими документами Конституцією України,  законами  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  цим   Положенням. статутом комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія» (далі - КЗ ЦРД «Гармонія»).

1.3. ДОПЦ працює  цілорічно у рамках режиму  роботи  КЗ ЦРД «Гармонія» - з 08.00 до 16.30 год.

1.4. У ДОПЦ надається комплекс оздоровчо-профілактичних послуг, спрямованих на запобігання захворюванням, а саме:  проведення фізіотерапевтичних процедур, вживання кисневих коктейлів, заняття ЛФК з використанням дитячих тренажерів, відвідування соляної кімнати (галотерапія), масаж.

 

ІІ. Організаційно-правові засади діяльності  дитячого оздоровчо -профілактичного центру

 

2.1. ДОПЦ  діє  на  підставі  статуту   комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія».

2.2. Тривалість   оздоровчої   зміни   однієї вікової групи становить 14 календарних днів (10 робочих днів) та одну годину за часом перебування у ДОПЦ.

2.3. ДОПЦ   приймає на оздоровлення  дітей  з 2-х років.  З урахуванням профілю діяльності та  медико-психологічних  показників  здоров'я дитини    можуть  бути встановлювлені   окремі   обмеження   щодо приймання дітей до дитячого оздоровчо-профілактичного центру як за віком, так і за станом здоров'я.

2.4. Керівник КЗ ЦРД «Гармонія» :  

 • затверджує   положення дитячого оздоровчо-профілактичного центру;
 • забезпечує безпечні    умови    організації   оздоровлення дітей;
 • забезпечує функціонування  ДОПЦ,  його комплектування  технологічним  та   іншим обладнанням,   належну підготовку до проведення   оздоровлення дітей;
 • здійснює обов'язковий  постійний  контроль  за   дотриманням  санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, безпечними умовами та  оздоровленням дітей, за  проведенням  роботи з формування здорового способу життя;
 • затверджує  графік оздоровчих змін ДОПЦ

 

2.5. Приймання   дітей   до ДОПЦ  на термін оздоровчої зміни здійснюється на підставі   письмової згоди батьків та за  наявності  призначень лікаря-педіатра.

2.6. ДОПЦ  веде  пропаганду  здорового способу життя, забезпечує дітям, які перебувають у ньому:

 • захист життя і здоров'я;
 • належні умови  для  повноцінного  оздоровлення,  занять  фізичною  культурою,
 • зміцнення здоров’я  

 

2. 7. ДОПЦ працює за  графіком оздоровчих змін.   

2.8. Сестра медична старша:

 • вирішує організаційні питання роботи ДОПЦ;
 • забезпечує ведення облікової документації щодо надання  оздоровчо-профілактичних  послуг;
 • зберігає нормативно-правові документи щодо роботи ДОПЦ

 

ІІІ. Охорона життя та здоров'я дітей

3.1. Працівники  ДОПЦ несуть  персональну  відповідальність  за  збереження  життя  та  здоров'я дітей, які  оздоровлюються в ньому.

3.2. Лікувальне та ігрове обладнання, тренажери, меблі у ДОПЦ повинні відповідати санітарним нормам,  технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки.

3.3. У  приміщенні ДОПЦ   вивішується на видному місці план евакуації дітей та дорослих у разі пожежі чи стихійного лиха.

3.4. На кожен лікувальний апарат розробляється та вивішується на видному місці інструкція з техніки безпеки щодо користування даним апаратом.

 

 

 

Категорія: