Положення про сайт

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про сайт комунального закладу

«Центр розвитку дитини «Гармонія»

 

 

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає ціпі, завдання, вимоги до інформаційного ресурсу сайту  комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія»(далі КЗ ЦРД «Гармонія), структуру інформаційних матеріалів, а також регламентує його функціонування та інформаційне наповнення, порядок організації робіт щодо створення та функціонування сайту.

1.2.  Функціонування сайту КЗ ЦРД «Гармонія» регламентується чинним законодавством, цим Положенням.  

1.3. Загальна координація робіт щодо розроблення і розвитку сайту покладається на завідувача.

1.4.Користувачем сайту може бути будь-яка особа, що має технічні можливості виходу в мережу Інтернет.

 

2. Цілі і завдання

2.1.Сайт комунального закладу  КЗ ЦРД «Гармонія» створено з метою оперативного та об'єктивного інформування громадськості про його діяльність, отримання доступу користувачів Інтернету до інформаційних та наукових ресурсів, розвитку зв'язків з іншими організаціями, встановлення персональних контактів, а також для отримання оперативної інформації всіма учасниками освітнього процесу.

2.2.Цілями створення сайту  є:

 • забезпечення відкритості діяльності КЗ ЦРД «Гармонія»;
 • реалізація прав громадян на доступ до відкритої інформації за умови дотримання норм професійної етики педагогічної діяльності та норм інформаційної безпеки;
 • реалізація принцип єдності культурного й освітнього простору, демократичного державно-громадського управління КЗ ЦРД «Гармонія»;
 • інформування громадськості про розвиток і результати"статутної діяльності КЗ ЦРД «Гармонія»;
 • захист прав та інтересів учасників освітнього процесу.

2.3.      Завдання сайту КЗ ЦРД «Гармонія»:

      -    створення цілісного позитивного іміджу закладу;

      -    систематичне інформування громадян про якість освітніх послуг  у закладі;

 • створення умов для взаємодії учасників освітнього процесу, соціальних партнерів  закладу;

      -    сприяння обміну педагогічним досвідом;

      -    презентація досягнень вихованців і педагогічного колективу;

      -    стимулювання творчої активності педагогів і батьків.

 

3. Інформаційний ресурс сайту

3.1.Інформаційний ресурс сайту формується відповідно до діяльності всіх структурних підрозділів КЗ ЦРД «Гармонія», вихованців, батьків, ділових партнерів та інших зацікавлених осіб.

3.2. Інформація, представлена на сайті, є відкритою і загальнодоступною.

3.3. Права на всі інформаційні матеріали, розміщені на сайті, належать КЗ ЦРД «Гармонія».

3.4. Інформація, розміщена на сайті не повинна:

 • порушувати авторські права;
 • містити ненормовану лексику, граматичні помилки, жаргонізми і сленг;
 • принижувати честь, гідність та ділову репутацію фізичних та юридичних осіб;
 • містити державну, комерційну або іншу таємницю;
 • містити пропаганду релігійних і політичних ідей;
 • порушувати норми чинного законодавства і норми моралі;
 • суперечити професійній етиці педагогічної діяльності.

3.5. Офіційну інформацію, призначену для розміщення на сайті, відповідальні за наповнення розділів (сторінок) сайту надають завідувачу та адміністратору  (діловоду) в електронному  вигляді.

 

3.6. Текстову інформацію слід надавати, попередньо оформивши її у програмі Місгоsoft Word будь-якої версії, текст форматувати відповідно до структури документа. До інформації можуть бути додані графічні файли, відеоролики. Остаточний вигляд та зміст інформації, яку розміщують на сайті, визначає завідувач. Інформацію на офіційному сайті КЗ ЦРД «Гармонія»  подають українською мовою.

3.6. Інформацію на сайті КЗ ЦРД «Гармонія»  слід оновлювати не рідше двох разів на місяць, за потребою та відповідно до календаря подій, що відбуваються у закладі.

 

 

4. Структура сайту

4.1. Сайт містить такі розділи (сторінки):

 • Головна сторінка (Гармонія)
 • Розвиток
 • Здоров’я
 • Новини
 • Слідами подій
 • Контакти
 • Охорона праці
 • Звернення громадян
 • Патріотичне виховання
 • Оголошення
 • Благодійна допомога
 • Нове на сайті
 • Популярне
 • Сторінка практичного психолога
 • Сторінка  соціального педагога
 • Сторінка вчителя-логопеда
 • Групові сторінки
 • Гуртки
 • Інструктора з фізичної культури
 • Музичного керівника

4.2. За надання й оновлення інформації - завідувач, заступник завідувача, вихователі-  

       методисти, діловод, фахівець з охорони праці, сестри медичні старші.

    4.2.1. Сторінки - Головна, Звернення громадян, Новини - відповідальний  за надання й   

              оновлення інформації-завідувач;

   4.2.2. Сторінки – Розвиток, Слідами подій, Патріотичне виховання, на допомогу

             вихователю -   відповідальні  за  надання й оновлення інформації - вихователі-

               методисти;

   4.2.3.  Сторінка – Охорона праці - відповідальний за  надання та оновлення інформації -   

              фахівець з охорони праці;

   4.2.4.   Сторінки – Здоров’я  - відповідальні  за надання й оновлення інформації – сестри

              медичні старші;

   4.2.5. Сторінки – Благодійна допомога, Для вас, батьки, Гуртки, Наші діти –

              відповідальний  за надання й оновлення інформації – заступник завідувача;

   4.2.6. Сторінки – Творчість вихованців, Інтер’єр, Майданчики, Відеогалерея –

              відповідальна за надання й оновлення інформації  - діловод;

    4.2.7. Сторінка практичного психолога - відповідальна за надання й оновлення

              інформації - практичний психолог;

     4.2.8. Сторінка вчителя-логопеда - відповідальні  за  надання й оновлення інформації -    

               вчителі-логопеди;

     4.2.9. Сторінка інструктора з фізкультури - відповідальні  за надання й оновлення

               інформації – інструктори з фізкультури;

     4.2.10. Сторінка музичного керівника - відповідальні  за  надання й оновлення

               інформації - музичні керівники.

 

 

5. Організація розроблення ї функціонування сайту

 

5.1.Для забезпечення розроблення та функціонування сайту   створюється  робоча група розробників сайту.

До складу робочої групи розробників сайту залучити: адміністраторів (завідувач, заступник завідувача, вихователі-методисти, діловод, ), педагогів, батьків.

Розробники сайту забезпечують якісне виконання всіх видів робіт, безпосередньо пов'язаних з розробленням і функціонуванням сайту, зокрема таких: розроблення і зміна дизайну та структури, розміщення нової, архівування та видалення застарілої інформації, публікація інформації, розроблення нових веб-сторінок,  програмно-технічна   підтримка,   реалізація    політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

5.4.      Розробники сайту консультують працівників КЗ ЦРД «Гармонія», відповідальних та заінтересованих у розміщенні інформації на сайті, щодо реалізації технічних рішень і поточних проблем, пов'язаних з інформаційним наповненням відповідного розділу (підрозділу) сайту.

5.5.      Обов'язки адміністратора сайту:

 • забезпечувати надійне функціонування сайту;
 • розробляти структуру сайту, оформлення розділів (сторінок);
 • забезпечувати оновлення інформації;
 • опрацьовувати матеріали, отримані від  відповідальних за наповнення розділів сайту, та затверджувати їх для розміщення на сайті;
 • реєструвати сайт в інформаційно-пошукових системах в установленому порядку;
 • забезпечувати функціонування розділу (сторінки) для гостей та форуму;
 • створювати на сайті посилання на інтернет-ресурси;
 • забезпечувати оброблення електронної пошти.
Категорія: