Положення про спортивну залу

 

ПОЛОЖЕННЯ

про спортивну залу комунального закладу

«Центр розвитку дитини «Гармонія»

 

I.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про спортивну залу  комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія» (далі Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про  освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про фізичну культуру і спорт»; Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (затвердженого наказом МОН України від 20.07.2004 р. № 601) та інших нормативних і правових документів.

1.2.  Це Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного осна­щення спортивного  залу згідно з Державними санітарними   нормами  та правилами. 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ

2.1. Мета створення спортивної зали полягає в забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу, спортивно-масової роботи та реалізації завдань відповідно до вимог Державного стандарту базової освіти в освітній галузі «Здоров'я і фізична культура», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р. № 24

2.2. Завданням   функціонування  спортивного   залу  є   створення  передумов  для  організації індивідуального та диференційованого навчання; реалізації практично дійової і творчої складових змісту навчання, індивідуальної підготовки інструктора  з фізичної культури до занять, підвищення його науково-методичного і практичного рівня.

2.3. Перед початком навчального року проводиться огляд спортивної зали з метою визначення стану його готовності до проведення практичних занять, про що складається «Акт - дозвіл на проведення занять у спортивній залі».

2.4. Санітарні умови   і норми обладнання спортивного залу та організації навчального процесу мають відповідати вимогам, які затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63.

 

3.    МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ

3.1. Комплектація  спортивної  зали  здійснюється  відповідно  до  вимог навчальної програ­ми і типового переліку спортивного обладнання в дошкільному навчальному закладі.

3.2. Навчально-методичне приміщення (кабінет з фізичної культури) облад­нується полицями, шафами для зберігання методичної літератури, звітної та облікової документації з фізичної культури.

3.3. Інвентарна кімната обладнується секційними шафами для зберігання інвентарю та об­ладнання.

3.4. Усі матеріальні цінності спортивного залу обліковуються в інвентарній книзі встановленого
зразка, яка має бути прошнурована ,пронумерована та скріплена печаткою

3.5. Облік  та  списання  фізично  застарілого  обладнання та  інвентарю  проводиться  відпо­відно до інструкції, затвердженої Міністерством фінансів України.

3.6. Спортивна зала мають бути забезпечені аптечкою і набором медикаментів для надання медичної допомоги та засобами пожежогасіння.

 

4.  НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ

4.1. Навчально-методичне забезпечення спортивної зали складається з Закону України «Про фізичну культуру і спорт»: Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту, Цільової комплексної програми «Фізичне виховання - здоров'я нації» та плану заходів щодо її реалізації; державного стандарту базової дошкільної освіти; навчальної програми; документації з охорони праці: плану роботи; робочого зошита інструктора з фізичної культури: методичних посібників, інших нормативних та правових документів.

 

5.  ОФОРМЛЕННЯ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ

5.1.На вхідних дверях основних та допоміжних приміщень повинні бути відповідні напи­си. Наприклад: «Спортивна зала», «Кабінет з фізичної культури». «Інвентарна кімната» тощо.

5.2.Для оформлення спортивної зали передбачено створення навчально-методичних експозиції змінного та постійного характеру, які розташовуються в кабінеті або на стендах міні-музею.

5.3. До постійних експозицій належать:

  • державна символіка:
  • нструкції з охорони праці та правила поведінки в спортивному залі;
  • видатні спортсмени країни

5.4. До змінних експозицій належать:

  • план спортивно-масової роботи на рік;
  • розклад занять;
  • фотографії з занять;
  • інформаційні стенди

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Спортивна зала у комунальному закладі «Центр розвитку дитини «Гармонія» -  комбіноване  приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, оснащене відповідно до умов і потреб навчального закладу

6.2. Необхідними складовими спортивного залу вважаються міні-музей історії спорту, методичний кабінет (приміщення) з фізичної культури, та інвентарна кімната.

 

Категорія: