Моніторинг якості освіти

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою КЗ ЦРД «Гармонія»

протокол № 1 від 03.09.2020 року

Вводиться в дію  з 03.09.2020 року

Директор  КЗ ЦРД «Гармонія» Л.А.Левицька

Наказ № 25 від 03.09.2020 року

 

 

ВНУТРІШНЯ  СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

на 2020/2021 навчальнийрік

комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія»

 

Основна мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти КЗ ЦРД «Гармонія» - гарантувати якість дошкільної освіти та формувати довіру суспільства до закладу.

Завдання:

• створювати освітнє середовище для оптимального розвитку кожного вихованця, відповідно до його задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

• забезпечувати умови постійного професійного зростання та самореалізації педагогів;

• актуалізувати питання забезпечення умов, які сприяють якісній організації освітнього процесу та інклюзивній освіті;

• отримувати об’єктивну інформацію про функціонування і розвиток закладу;

• сприяти розвитку партнерських відносин всіх учасників освітнього процесу;

• забезпечувати інформаційну відкритість діяльності закладу;

• запобігати проявам дискримінації;

• знаходити найоптимальніші чинники впливу на результативність освітнього процесу та впроваджувати у дію.

 

Таблиця