Моніторинг якості освіти

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою КЗ ЦРД «Гармонія»

протокол № 1 від 02.09.2021 року

Вводиться в дію  з 02.09.2021 року

Директор  КЗ ЦРД «Гармонія»

_______________ Любов ЛЕВИЦЬКА

Наказ № 25 від 02.09.2021 року

 

 

ВНУТРІШНЯ  СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

на 2021/2022 навчальнийрік

комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія»

 

 

 

Основна метавнутрішньої системи забезпечення якості освіти КЗ ЦРД «Гармонія» - гарантувати якість дошкільної освіти та формувати довіру суспільства до закладу.

Завдання:

• створювати освітнє середовище для оптимального розвитку кожного вихованця, відповідно до його задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

• забезпечувати умови постійного професійного зростання та самореалізації педагогів;

• актуалізувати питання забезпечення умов, які сприяють якісній організації освітнього процесу та інклюзивній освіті;

• отримувати об’єктивну інформацію про функціонування і розвиток закладу;

• сприяти розвитку партнерських відносин всіх учасників освітнього процесу;

• забезпечувати інформаційну відкритість діяльності закладу;

• запобігати проявам дискримінації;

• знаходити найоптимальніші чинники впливу на результативність освітнього процесу та впроваджувати у дію.

 

 

Таблиця

 

 

Зведена таблиця визначення рівня досягнень дітей за освітніми напрямами у межах   Базового компонента дошкільної освіти України на  початок  2023/2024 навчального року  

 

Зведені дані досягнень музичного  розвитку  дітей на початок  2023/2024 навчального року 

 

Зведені дані  досягнень фізичного  розвитку  дітей на початок  2023/2024 навчального року