Положення про адміністративно - громадський контроль з охорони праці

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про адміністративно - громадський контроль з охорони праці

у комунальному закладі «Центр розвитку дитини «Гармонія»

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.Адміністративно - громадський контроль з охорони праці - це спільний контроль адміністрації дошкільного навчального закладу і профспілкової організації за станом охорони праці

2.  3 метою систематичного дотримання вимог законодавства з охорони праці у закладі діє триступенева система контролю

 

ІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ

 

1.  Педагогічні працівники та  фахівець з охорони праці   щоденно до початку проведення режимних моментів  перевіряють стан робочих місць, справність обладнання, пристосувань та інструментів, виявляють відхилення від правил техніки безпеки, виробничої санітарії та інших правил охорони праці.

2.  Недоліки, які можуть бути ліквідовані, ліквідуються негайно, останні записуються в журналі обліку охорони праці, де вказуються терміни їхньої ліквідації.

3.  Педагогічні працівники  здійснюють контроль за дотриманням безпечних умов праці, ведуть щоденний облік всіх нещасних випадків, якщо такі трапляються, опрацьовують профілактичні заходи.

4.  Заступник завідувача, вихователі-методисти, лікар, завідувачі господарства, голова комісії з охорони праці один   на місяць перевіряють стан справи з охорони праці і техніки безпеки в кабінетах, групах, спортзалах, музичних залах та інших навчально-виробничих ділянках і один раз на місяць звітуються перед керівником  закладу та головою  профспілки.

5. Завідувач, голова профспілки, відповідальний за електричну та пожежну безпеку,фахівець з охорони праці щоквартально  контролюють стан охорони праці.

6. Завідувач, голова профспілки щоквартально перевіряють виконання угоди про проведення заходів щодо поліпшення охорони праці.

 

ІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Результати перевірок обговорюють на виробничих нарадах, профспілкових зборах, спільних засіданнях адміністрації та профспілкового комітету.

2.   Відповідальні особи звітують за виконання вимог техніки безпеки й охорони праці у всіх структурних підрозділах КЗ ЦРД «Гармонія».

 

 

Категорія: