Логіко-математична компетентність дошкільників

     

     Логіко-математична компетентність передбачає здатність дитини самостійно здійснювати:

 • класифікацію геометричних фігур, предметів та множин за якісними ознаками та чисельністю;
 • серіацію, тобто впорядкування предметів за величиною, масою, об’ємом розташування у просторі;
 • обчислення та вимірювання кількості, відстані, розмірів, довжини, ширини, висоти, об’єму, маси, часу.

 

     Виходячи з положень Базового компонента дошкільної освіти, педагог має озброїти дитину вмінням жити, сприймати життя в цілісності. Це значно складніше, ніж окремо формувати систему знань і вмінь із математики, природи, грамоти. Дитина не володітиме істинним світоглядом, якщо не вмітиме цілісно сприймати світ. Саме тому блок логіко-математичних умінь включає кожна сфера.

     Питання формування логіко-математичної компетентності є принциповим для особистісно - орієнтованої моделі освіти. За особистісно - орієнтованої моделі освіти дорослий стає авторитетною, довіреною особою, яка створює середовище, що розвиває, забезпечує комфортні умови для життєдіяльності дитини, виступає передусім партнером, а не контролером її діяльності.

 

     Логіка - це здатність людини доводити правильні судження і спростовувати неправильні, уміння висловлюватись, тобто:

 • будувати найпростіші висловлювання за допомогою зв’язок «і», «чи», «якщо», «ні», «то»;
 • робити правильні умовисновки, доводити правильність своїх міркувань.

 

     Навчити розмірковувати – одне з важливих педагогічних завдань. В основу змістових ліній логіко-математичного аспекту Базового компонента покладено такі логічні операції, як серіація, класифікація, вимірювання та обчислення.

 

    Формування математичної компетентності дошкільників ефективно здійснюється:

 • на спеціально організованому навчанні;
 • у спільній діяльності вихователя та дітей;
 • у самостійній діяльності дошкільників.

     Дошкільники лише починають оволодівати математичними знаннями, тому їхню логіко-математичну компетентність доцільно характеризувати як елементарну, але розглядати її як складну, комплексну характеристику логіко-математичного розвитку.

 

     Логіко-математична компетентність має таку компонентну структуру:

 • мотиваційний компонент – це ставлення дитини до математичної діяльності, виявлення пізнавального інтересу, розуміння значущості математики в житті людей;
 • змістовий компонент – це оволодіння математичними знаннями у межах програми вікової групи та наступного періоду навчання дітей;
 • дійовий компонент – це оволодіння процесуальними, конструктивними, контрольно-оцінювальними діями.

 

     Особливістю формування логіко-математичної компетентності є насиченість навчального процесу проблемними життєвими ситуаціями практичного характеру, які активізують пізнавальні інтереси дітей, розвивають передумови логічного мислення, вправляють вихованців у використанні набутих знань із математики.