Тематичний тиждень «Там, де живе добро» для старших груп з 21.01 по 25.01.2013 року

Понеділок

Тема дня «Кого ми називаємо людиною»

Програмовий зміст: Збагачувати уявлення про людей, їхні взаємини, ду¬шевні стани. Розвивати чуйне ставлення до людей. Учи¬ти розуміти емоції людини та відповідно реагувати на них. Поглиблювати уявлення про свої можливості, до¬сягнення, розвивати почуття власної гідності. Форми роботи з дітьми Бесіди: «Що таке душа людини?», «Любов живе у нашому серці». Дати уявлення про те, що люди — господарі своїх почуттів, а почуття — живий відгук на все, що відбувається. Розповіді з досвіду дітей «Коли мені було добре», «Як я був щасливий». Гра «Різноколірні парасольки». Міні – заняття «Подорож до казкової Країни Душевності». Гра «Чарівна квітка (пелюстки — наші бажання)». Малювання “Що є в домівці наших почуттів”. Продовження розповіді вихователя, яка починається словами: «Добрий хлопчик побачив ...», «Старенька бабуся ...», «Дівчинка загубила іграшку...» тощо. Ігри на розвиток «мови почуттів». Узагальнення. Кожна людина має душу. її треба берегти та поважати — і свою, і душі інших людей.

Вівторок

Тема дня «Людина серед людей»

Програмовий зміст: Формувати уявлення про те, що людина сильна своїми зв’язками з іншими людьми. Збагачувати душу дитини почуттями радості та захоплення. Розвивати відповідальність, щирість, відвертість. Форми роботи з дітьми Організація полілогу «Ти живеш серед людей». Читання та обговорення оповідань Василя Сухомлинського з книги «Хрестоматія з етики». Розповіді вихователя про цікавих людей. Розповіді з досвіду дітей: «Кого я вважаю справжньою людиною», «3 ким би я хотів зустрітися в житті». Ігрова вправа «Вогник душі» (вправляння в проявах доброти й приязні). Малювання свого майбутнього. Міні - заняття «Ми всі такі різні й неповторні». Узагальнення. Люди сильні один одним. Треба цінувати життя й добре ставлення до тебе інших людей. Ми цікаві своєю неповторністю та несхожістю на інших.

Середа

Тема дня «Довіра до людини»

Програмовий зміст: Сформувати уявлення про довіру до людей як скла¬дову духовності людини. Збагачувати етичну культуру через розширення понять дітей у сфері людських взаємин. Удосконалювати практичний досвід проявів сердечної доброти та любові до людей, які нав¬коло. Форми роботи з дітьми Організація полілогів «Що живе в душі людини?», «Чому слід дові¬ряти людям?», «Як поводитися, зустрічаючись з незна¬йомими людьми?». Складання дітьми творчих розповідей «Якби я був ча¬рівником, то зробив би людей...» Зображення дітьми улюбленого казкового персона¬жа в малюнках, інсценівках, складання розповідей про його моральні якості. Ігри - емпатії: «Я — добра Фея», «У зачаровано¬му царстві», «Дзеркало наших відносин». Складання розповідей «Довіра — що це таке?». Розв’язання практичних життєвих ситуацій етичного змісту. Узагальнення. Хочеш жити у злагоді зі світом — довіряй людям.

Четвер

Тема дня «Взаємини з людьми»

Програмовий зміст: Розвивати уявлення дітей про значення добрих взає¬мин у житті людини. Збагачувати особистісну етичну куль¬туру. Вчити аналізувати себе, хороше та погане в дум¬ках, справах та вчинках. Виховувати прагнення творити добро. Форми роботи з дітьми Організація полілогів: «Коли людина почувається щасливою?», «Для чого людині бути серед людей?», «Як добро поверта¬ється до того, хто його робить?». Розповіді дітей з власного досвіду «Добрий спогад». Колективне складання кодексу Товариства Добрих Справ. Виконання пісень про доброту. Гра «Перетворення недобрих слів на добрі». Узагальнення. Поспішайте робити добрі справи.

П’ятниця

Тема дня «Людяність — талант любові й добра»

Програмовий зміст: Узагальнити уявлення дітей про значення людяності. Поглиблювати досвід гуманної поведінки дітей. Сприя¬ти усвідомленню ними значення духовно-моральних за¬повідей. Формувати потребу в творенні добра. Форми роботи з дітьми Бесіди про красу добрих вчинків і почуттів. Гра «Вітаємося зі світом». Творчі ігри з виховання емоційної культури. Розповіді дітей про дотримання норм людяності у колі сім’ї: «Як потрібно піклуватися про маму?», «Чи вмієш ти довіряти молодшому братикові?», «Як виявити любов до тата?» тощо. Ігри: «Зазирни у мамині очі», «Батьківська усмішка». Аналіз та практичне розв’язання життєвих ситуацій. Узагальнення. Люби людей — будеш щасливим.