Літне оздоровлення 2016 року

П Л А Н   Р О Б О Т И

комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія»

на літній оздоровчий період 2016 року

Розділ І. Завдання роботи комунального закладу «Центр розвитку дитини «Гармонія» на літній період

    

 1. Створити умови, що забезпечують охорону життя і здоров'я дітей, попередження захворюваності та травматизму.
 2. Реалізувати поетапно основні завдання оздоровлення та освітньої роботи з вихованцями влітку, спрямовані на фізичний розвиток дітей, їх моральне виховання, розвиток допитливості та пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навичок.
 3. Здійснювати педагогічну та санітарну освіту батьків з питань виховання і оздоровлення дітей у літній період.
 4. Забезпечити систематичну, раціональну й ефективну співпрацю всіх підрозділів, служб закладу.
 5. Підготувати заклад до нового навчального року.

 

Розділ ІІ.   Методична   робота з кадрами та робота методичного кабінету

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

 

Скласти схеми загартування, комплекси ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну.

до 01.06.2016

Томачинська Л.П.

 

2.

 

Скласти режим дня для всіх вікових груп на літній період.

до 01.06.2016

 

Сніцарьова О.М.

 

3.

 

Провести консультації для педагогів з впровадження соціально-фінансової освіти

Для блоку А 16.06.2016

Для блоку Б 11.08.2016

Сніцарьова О.М.

Томачинська Л.П.

 

4.

 

Провести консультацію для вихователів:

«Як організувати ігрову діяльність на майданчику влітку».

02.06.2016

 

Сніцарьова О.М.

Томачинська Л.П.

 

5.

 

Продовжити роботу щодо створення предметно-ігрового середовища відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, оновлення  педагогічного процесу сучасними матеріалами, дидактичними посібниками, ігровими атрибутами.

протягом літнього періоду

 

Сніцарьова О.М.

Томачинська Л.П.

 

6.

 

Постійно проводити  просвітницьку роботу з безпеки життєдіяльності дітей: правила дорожнього руху, поведінка на вулицях, у транспорті, при зустрічах з незнайомими людьми, безпечна поведінка під час відпочинку на сонці, воді, у лісі, користування електричними і газовими приладами, запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям.

протягом літнього періоду

 

педагогічний колектив

 

7.

 

Провести консультацію для вихователів раннього та молодшого віку «Особливості адаптаційного періоду».

липень-серпень

 

Сніцарьова О.М.

Томачинська Л.П.

 

8.

 

Надавати індивідуальні консультації щодо підготовки до нового навчального року, оформлення групових приміщень, поповнення розвивального предметно-ігрового середовища

протягом літнього періоду

 

Сніцарьова О.М.

Томачинська Л.П.

 

9.

 

Проводити бесіди та консультації з педагогами за потребою.

протягом літнього періоду

Сніцарьова О.М.

Томачинська Л.П.

10.

 

Систематизувати методичні посібники, розробки, дидактичний матеріал за розділами та видами навчально-виховної діяльності.

протягом літнього періоду

 

Діденко К.А.

Томачинська Л.П.

Сніцарьова О.М.

 

11.

 

Роздрукувати та надати в УО проект річного плану на 2016-2017 навчальний рік.

 

до 20.08.2016

 

Левицька Л.А.

Діденко К.А.

Томачинська Л.П.

Сніцарьова О.М.

12.

 

Оновити стенд «Методичний вісник» відповідно до  змісту роботи на 2016-2017 навчальний рік

до 31.08.2016

 

Сніцарьова О.М.

Томачинська Л.П.

 

13.

 

Упорядкувати діагностичний матеріал щодо моніторингу рівня якості освіти дітей.

 

до 31.08.2016

 

Сніцарьова О.М.

Томачинська Л.П.

 

14.

 

Підготувати матеріали до серпневої конференції.

до  22.08.2016

 

Сніцарьова О.М.

Томачинська Л.П.

 

Розділ ІІІ. Вивчення ходу і стану літнього оздоровлення, організації  життєдіяльності дітей

 

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

 

Постійно у формі вибіркового контролю перевіряти:

 •  дотримання вимог безпеки життєдіяльності;
 • дотримання режиму дня та режиму перебування дітей на свіжому повітрі;
 • щоденне купання дітей у критому плавальному басейні;
 • проведення ранкової гімнастики;
 • дотримання питного режиму та режиму провітрювання приміщень;
 • генеральні прибирання групових приміщень, залів, кабінетів;

протягом літнього оздоровчого періоду

 

Адміністрація

 

2.

 

Систематично перевіряти справність обладнання на ігрових та спортивному майданчиках, дотримуватися техніки безпеки під час навчально-виховного процесу.

протягом літнього оздоровчого періоду

 

Пронь Л.В

 

3.

Провести аналіз стану  травматизму за літній оздоровчий період.

до 31.08.2016

 

Пронь Л.В.

 

4.

Переглянути та поновити в разі необхідності документацію з  охорони праці.

до 31.08.2016

Пронь Л.В.

 

Розділ ІV. Організаційно-педагогічна робота

 

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

 

Скласти орієнтовний графік роботи груп на літній період та графік генеральних прибирань

до  30.05.2016

 

Томачинська Л.П.

Сніцарьова О.М.

2.

 

Оновити перспективне планування навчально-виховної роботи на літній оздоровчий період.

до 30. 05. 2016

 

Сніцарьова О.М.

 

3.

 

Організувати та проводити заняття у «зелених класах».

протягом літа

 

методисти, вихователі

4.

Організувати роботу консультативного пункту для батьків.

протягом літа

 

Діденко К.А.

Кісенко Ю.В.

5.

 

 

 

Проводити щотижня літературно-музичні, розважальні та фізкультурні свята, розваги, дозвілля.

 

протягом літнього періоду

 

 

Музичні керівники,

вихователі,

інструктори з фізичної  культури

 

Розділ V. Медико-профілактична робота

 

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

 

Провести консультації з педагогами, працівниками харчоблоку та обслуговуючим персоналом з питань дотримання санітарно-гігієнічних вимог, профілактики гострих кишкових захворювань та організації харчування дітей в літній період.

протягом літнього періоду

 

Кавака Н.В.

Ізуіта С.В.

Коваль О.Б.

 

2.

 

Посилити контроль за дотриманням в  літній період санепідрежиму, за санітарним станом приміщень та територією закладу, медичним обслуговуванням, організацією повноцінного харчування дітей.

протягом літнього періоду

 

Левицька Л.А.

Діденко К.А.

Кавака Н.В.

Ізуіта С.В.

Коваль О.Б.

3.

 

Постійно контролювати своєчасне забезпечення закладу якісними продуктами харчування, дотримання санітарних вимог щодо приготування їжі та вживання дітьми свіжих овочів і фруктів.

протягом літнього періоду

 

Кавака Н.В.

Ізуіта С.В.

Коваль О.Б.

 

4.

 

Ввести другий сніданок (чотирьохразовий режим харчування).

з 01.06 по 31.08 2016

Кавака Н.В.

Ізуіта С.В.

Коваль О.Б.

5.

 

Забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі. загартування

протягом літнього періоду

педагогічний колектив

6.

 

Проводити загартувальні процедури, сонячні ванни, ходіння босоніж із зазначенням назв процедур і норм загартування

протягом літнього періоду

 

педагогічний колектив

 

7.

 

Забезпечити проведення додаткових  гігієнічних  процедур перед денним сном

протягом літнього періоду

педагогічний колектив

8.

 

Суворо дотримуватися питного   та повітряного режиму, вимог до одягу і взуття при перебуванні дітей у приміщеннях і на майданчиках

протягом літнього    періоду

 

вихователі, помічники вихователів

 

9.

 

Проводити постійну роботу з батьками щодо виконання  санітарно-гігієнічних вимог у літній період

протягом літнього    періоду

педагогічний колектив

 

10.

 

Проводити санпросвітницьку роботу щодо попередження захворювань на холеру, ТШКІ та харчові отруєння    

протягом літнього    періоду

 

Кавака Н.В.

Ізуіта С.В.

Коваль О.Б.

11.

 

 

 

Випустити санбюлетені для батьків: «Профілактика шлункових захворювань», «Профілактика туберкульозу», «Гриби отруйні та їстівні»

протягом літнього    періоду

 

 

Кавака Н.В.

Ізуіта С.В.

Коваль О.Б.

 

 

Розділ   VI. Адміністративно-господарська діяльність

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

 

Провести  інструктажі педагогічних, медичних працівників і технічного персоналу з питань безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, охорони праці

до 03.06.2016

 

Пронь Л.В.

Томачинська Л.П.

Сніцарьова О.М.

Корнієнко Л.І.

Сліпенчук О.М.

2.

Проводити постійно заходи з попередження та профілактики травматизму.  

протягом літнього оздоровчого періоду

Пронь Л.В.

педагоги

3.

 

Слідкувати за   кришками або тентами з поліетилену на пісочницах на ігрових майданчиках

протягом літа

 

Корнієнко Л.І.

Сліпенчук О.М.

 

4.

 

Провести косметичний ремонт у групах за потребою

до 26.08.2016

 

Корнієнко Л.І.

Сліпенчук О.М.

 

5.

 

Забезпечити благоустрій та озеленення території закладу

протягом літнього    періоду

Корнієнко Л.І.

Сліпенчук О.М.

6.

 

 Провести ремонтні роботи у сенсорній кімнаті

протягом літнього періоду

Корнієнко Л.І.

Сліпенчук О.М.

 

Розклад занять

у плескальному басейні

 

вікова

група

№ групи

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

І мол

4

9.00 – 9.20

 

9.00 – 9.20

 

Розваги

8

9.20 – 9.40

 

9.20 – 9.40

 

11

9.40 – 10.00

 

9.40 – 10.00

 

21

 

9.00 – 9.15

 

9.00 – 9.15

24

 

9.15 – 9.30

 

9.15 – 9.30

ІІ мол

2

10. 10 – 10.30

 

10.10 – 10.30

 

20

 

9.30 – 9.45

 

9.30 – 9.45

25

 

9.45 – 10.00

 

9.45 – 10.00

26

 

10.05 – 10.20

 

10.05 – 10.20

середні

15

 

10.20 – 10.40

 

10.20 – 10.40

12

10.30 – 10.50

 

10.30 – 10.50

 

18

 

10.40 – 11.00

 

10.40 – 11.00

22

 

11.00 – 11.20

 

11.00 – 11.20

23

 

11.20 – 11.40

 

11.20 – 11.40

9

10.50 – 11.20

 

10.50 – 11.20

 

19

 

11.40 – 12.05

 

11.40 – 12.05

старші

10

11.20 – 11.40

 

11.20 – 11.40

 

5

11.40 – 12.05

 

11.40 – 12.05

 

6

12.05 – 12.30

 

12.05 – 12.30

 

16

 

12.05 – 12.30

 

12.05 – 12.30

 

 

 

Фізкультурні та музичні  розваги 

дата

зміст

групи

відповідальні

ЧЕРВЕНЬ

03.06.16

В гостях у Вiтаминки

Середні

Ленючко К.О.

В гостях у Сонечка

ІІ молодші

Ткаченко І.М.

10.06.16

 

Веселi iгри з водою

Старші

Вихователі

Веселі хвилинки від дівчинки-краплинки

І молодша

Ткаченко І.М.

День Нептуна

Середні

Ленючко К.О.

17.06.16

День Здоров’я

II молодша

Ленючко К.О.

День Здоров’я

Старші

Ткаченко І.М.

24.06.16

Мiй дзвiнкий веселий м’яч

I молодша

Вихователі

Мандрівка з Капітошкою

Середні

Ткаченко І.М.

Подорож з Краплинкою

ІІ молодша

Ленючко К.О.

ЛИПЕНЬ

01.07.16

Стежиною пригод (вихiд на природу)

Старші

Ленючко К.О.

Різнокольорова пісенька

І молодші

Майданюк В.О.

07.07.16

Iвана Купала (всі)

Сер, ІІ мол

Тоцька Н.І.

вихователі

Івана Купала

Старші

Ленючко К.О.

15.07.16

День дорослення

Середні

Ленючко К.О.

Весело граємо – швидко підростаємо

Старші

Тоцька Н.І.

22.07.16

Подорож колобкiв

I молодші

Вихователі

Країна сонячних зайчиків

Середні

Майданюк В.О.

Казкові пригоди

ІІ молодші

Старостiна Т.Г.

СЕРПЕНЬ

05.08.16

Стоїть в полi теремок

IIмолодша

Старостіна Т.Г.

Ми пограємо у гру – проженемо всю нудьгу!

І молодші

Тоцька Н.І.

12.08.16

Мандрiвка до рiчки

Старші

Старостiна Т.Г.

Потяг весело гуде і розваги всім везе!

ІІ молодші

Майданюк В.О.

Козаки у морському царстві

Середні

Ленючко К.О.

19.08.16

Пригоди в Простоквашино

Середні

Старостіна Т.Г.

Танцювальна галявина

І молодші

Тоцька Н.І.

Змагання на воді

Старші

Ленючко К.О.

23.08.16

День Незалежності

Старші, середні

Ткаченко І.М.,

Тоцька Н.І.,

Майданюк В.О.

26.08.16

Подорож до країни Квiтiв

I молодші

Старостiна Т.Г.

Розклад ранкової гімнастики на свіжому повітрі 

Час проведення

Вікова група

7.55-8.00

І молодші групи

7.55-8.00

ІІ молодші групи

8.00-8.07

Середні групи

8.07-8.15

Старші групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвага у басейні "День Нептуна"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвага "День здоров'я"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 липня 2016 року у закладі  відбулося свято

"Івана Купала"

 

 

Все дійство відбувалось на гарно озелененому майданчику. Дітки разом з вихователями прикрашали деревце стрічками, віночками з квітів. 

 

 

 

водили хороводи, співали пісні, грали в ігри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За народними повір’ям розкладали вогнище. Люди казали, що усе погане й зле у вогні пропадає, а гарне і добре зостається і розвивається!

 

 

 

У давнину вірили, що якщо перестрибувати через вогонь, то він очищає душу, щоб були добрими і росли здоровими.