Навчальна програма з дошкільної освіти художньо-естетичного напрямку дитячий театр + риторика "Фантазія"

 

 

 

Термін дії навчальної програми:01.09.2019 – 01.09.2024рр.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА    ЗАПИСКА

Принципи, котрі закладені у цій програмі збігаються із тими, що зазначені у Державному Стандарті дошкільної освіти, у Програмі виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та у інноваційних рекомендаціях кращих нетрадиційних і сучасних методик Н.А.Ветлугіної, Л.В. Артемової.

           Театралізована діяльність  є  ефективним засобом педагогічного впливу на розвиток особистості дошкільника. Вона передбачає формування у дошкільників умінь «входити в образ» та «утримувати» його впродовж усієї театралізованої діяльності; усвідомлювати мовленнєві та виконавські дії; передавати характерні особливості різних художніх образів; переносити здобуті уявлення у самостійну ігрову діяльність; прищеплювати дітям інтерес до театру як до виду мистецтва.

         У  програмі вміщені театралізовані ігри, що поділяються на дві основні групи : режисерські ігри та ігри-драматизації. До режисерських ігор належать: настільний театр, тіньовий театр. Драматизація ґрунтується на власних діях виконавця ролі, який при цьому може використовувати ляльки  бібабо чи персонажі, натягнуті на пальці.

        Практичний матеріал складається за віковими періодами розвитку дитини. Тематика і зміст театралізованих ігор мають моральну спрямованість, що міститься в кожній казці, літературному творі з фольклорними та літературними творами. Естетичний вплив на дітей здійснює виконане зі смаком оформлення спектаклю.

       Активна участь дітей у підготовці атрибутів розвиває їх смак, виховує почуття прекрасного.

        Театралізовані ігри дають змогу розв’язати багато завдань Базової програми : ознайомлення з суспільними явищами, формування елементарних математичних уявлень, фізичне удосконалення. Різноманітність тематики, засобів зображення, емоційність театралізованих ігор дають можливість використовувати їх із метою всебічного виховання особистості.

 

 

Мета програми:

 1. Залучення дітей до творчої, соціально-значущої діяльності через ознайомлення з театральною виставою як видовищем та використання театралізації як вправляння.
 2. Виявлення, збереження і розвитоктворчого та особистісногопотенціалукожноїдитини.
 3. Створення умов для розвитку особистості  та творчої  самореалізації кожної дитини.
 4. Сприяння подальшій успішній адаптації та творчій самореалізації в нових умовах шкільного та майбутнього дорослого життя.

 

Програма базується на  таких основних принципах:

 1. Принцип зв’язку з життям.

Використання літературних творів, малих фольклорних жанрів, казок, змістом яких є відображенням реальної дійсності минулого і сьогодення нашого суспільства, людства взагалі.

 1. Принцип науковості. Будувати роботу  театрального гуртка з урахуванням особливостей вікової дитячої психології. Використання у роботі багатих театральних спадщин М.С.Щепкіна, В.І.Немировича – Данченка, К.С.Станіславського. Дати можливість дітям зрозуміти й оперувати термінами театральної абетки.
 2. Принцип систематичності в опануванні знань і навичок. Система занять із дітьми кожної вікової групи з театральної діяльності.
 3. Принцип доступності. Добирання обігруваного матеріалу згідно з віковими особливостями дітей та програми розвитку і виховання дітей  дошкільного віку «Дитина».
 4. Принцип свідомості й активності. Пояснювати дітям причинно-наслідкові зв’язки процесу праці над виставою і кінцевим результатом. Довести до їхньої свідомості значущість гри  кожного з них для інших людей, для колективу.
 5. Принцип міцності засвоєних та набутих  знань, умінь і навичок. Систематично повторювати в різних формах, ситуаціях засоби виразності: міміка, жести, рухи, інтонація. Розвивати пам'ять, мислення, розширювати світогляд.
 6. Принцип індивідуального підходу до дітей в умовах колективної роботи. Шукати, виявляти, розвивати обдарованість у дітей у контексті акторських знань, умінь, навичок. Гуманно ставитися до дитини: педагогічно вміло виправляти помилки, корегувати гру, заохочувати, стимулювати правильну поведінку та діяльність.
 7. Принцип виховного змісту. Виховний характер змісту сценаріїв вистав, аналіз поведінки героїв, їхніх вчинків;  уміння бути чемним у ролі глядача і актора; уболівання за якісно позитивний кінцевий результат роботи  усього колективу, що працює над виставою.
 8. Принцип наочності. Шлях дитячого пізнання починати з живого споглядання, пов’язуючи з обов’язковим суттєвим поєднанням. Адже дитина мислить формами, фарбами, відчуттями взагалі

 

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

1-й рік – початковий рівень – 68 годин  на рік, 8 годин на місяць, 2 години на тиждень;

2-й рік – основнийрівень – – 68 годин на рік, 8 годин на місяць, 2 години на тиждень;

Програма першого року навчання передбачає підвищення  у вихованців інтересу до соціально - значущої діяльності – театральної вистави. Розвиток обдарованості, сенсорних та когнітивних особливостей дитини.

Програма другого року навчання спрямовує діяльність гуртка на збагачення словникового запасу, вдосконалення мовлення дітей; вміння передавати характерні особливості різних художніх образів, здатність переносити здобуті уявлення у самостійну ігрову діяльність; підвищення інтересу до театру як до виду мистецтва.

Контроль за здобутими знаннями здійснюється під час проведення занять.

Навчання в гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань.Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовленості.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

роботи гуртка початковий рівень, І рік навчання

 

 Тема

К-сть годин

 

ВСТУП:Вступне заняття

«Завіса відкривається!»

1

І розділ: У світі театру

 

1.1 «Незнайко в театрі»

1

1.2«Хто працює в театрі»

1

1.3«Театральна абетка»

1

ІІ розділ: Знайомство з театральними  ляльками

 

2.1«Подорож».Театральна лялька

2

2.2«Чарівні ляльки Бі-ба-бо»

2

2.3«Хто до нас поспішає».Штокова лялька

2

2.4«Веселі рукавички».Ляльки-рукавички

2

2.5«Скриня з секретом».Лялька на ложці

2

ІІІрозділ: Знайомство з  видами театру

 

3.1«У бабусі на подвір’ї».Настільний театр

1

3.2«Котик і Півник». Настільний театр

1

3.3«Моя ручка чарівна».Театр рукавичок

1

3.4 «Казка «Колобок» до нас завітала».Театр рукавичок

1

3.5«Лісові звірята».Театр маріонеток

1

3.6«До нас завітали веселі павучки».Театр маріонеток

1

3.7«Загадковий  світ тіней».Тіньовий театр

1

3.8«Ріпка».Тіньовий театр

1

3.9«Вправні пальчики».Пальчиковий театр

1

3.10 « Семеро козенят».Пальчиковий театр

1

3.11«Вигадаємо історію».Нетрадиційні види театру

1

3.12«Сучасна історія». Нетрадиційні види театру

1

ІVрозділ:Театр– мистецтво колективне

 

4.1«Золотава осінь»

2

4.2 «Зима - Чарівниця»

2

4.3 «Ми - маленькі актори»

2

4.4«Весняний настрій»

2

V розділ:Культура й техніка мови, риторика

 

5.1«Улюблені казки»

2

5.2«Веселі рими»

2

5.3 «У країні скоромовок і чистомовок»

2

5.4 «Скажи як… Що таке інтонація?»

2

5.5 «Золоті листочки» 

1

5.6 «Пухнасті сніжинки»

1

5.7 «Бджілки, пташки полетіли»

1

5.8«Мої улюбленці»

1

VІ розділ:  Емоції

 

6.1«Вередунка».Настрій казкових героїв

2

6.2  «Головоломка». Настрій казкових героїв

2

6.3 «Вмію собою керувати». Імітація

3

VІІ  розділ:Ритмопластика

 

7.1«Музична карусель»

2

7.2 «Хоровод звірів»

2

7.3 «Легенькі сніжиночки»

2

7.4 « Розпускаються квіти»

2

VІІІ розділ:Підсумок. Талановиті малюки

 

8.1  Організація фотовиставки «Світ чудес»

1

8.2 «Пригадаємо казку «Колобок»

1

8.3Розподіл ролей, розучування слів казки «Колобок» , репетиція.

4

8.4Показ лялькової вистави

1

ВСЬОГО:

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Початковий рівень, І рік навчання

 

Вступ: Відкриття театрального сезону «Знайомство у колі друзів» (1година)                                                                                                         

Викликати інтерес до театралізованої діяльності,розвивати емоційні почуття дітей,побуджувати малюків до вираження своїх почуттів та до спілкування;формувати почуття впевненості в новій обстановці;виховувати комунікативні якості дітей.

І розділ:У світі театру (3 години )

Ознайомити з правилами поведінки в театрі; викликатиінтерес і бажанняграти (виконувати роль «касира», «білетера», «глядача»); виховувати дружні взаємини. Активізувати пізнавальний інтерес до театральних професій. Познайомити дітей з професіями: актор, режисер, художник, композитор.

Знайомство з театральнимитермінами.Активізувати словник дітей: сцена, завіса, спектакль, оплески,  і т.д..

ІІ розділ:Знайомство з театральними ляльками (10 годин)

Дати поняття дітям, що  існують різні види ляльок: ляльки театру  бі-ба-бо; верхові ляльки,  ляльки театру рукавичок; театру «Лялька на кільці»; настільного театру, маріонетки, стрибунці, ляльки театру тіней. Познайомити з правилами ляльководіння: на ширмі лялька може ходити, стрибати,бігати,ховатися. Водить ляльку артист-ляльковод,одягаючи її на руку, тримаючи ляльку за шток або ручку.

ІІІ розділ: Знайомство з видами театру  (12 годин)

Знайомство дітей з різними видами театру. Дати поняття про різні дії з лялькою лялькового театру. Вправляти у водінні ляльок бі-ба-бо,  настільного театру, театру маріонеток, ляльок театру тіней, театру рукавичок, пальчикового театру, театру на магнітах та нетрадиційних видів театру ( театру тарілок, ложок, кружок тощо) .

 

ІVрозділ:Театр– мистецтво колективне (8 годин)

Створити умови для творчої самореалізації особистості дитини, його співробітництва в колективі; розвивати пізнавальні інтереси дітей; розвивати вміння довільно реагувати на команду; погоджувати свої дії з іншими дітьми в групі; знімати скутість,  формувати комунікативні вміння дітей.

Vрозділ:Культура й техніка мови, риторика (15 години)

Познайомити з мовними засобами виразності;розвивати мовне дихання, артикуляцію, голос, дикцію; вчитися чіткій вимові слів; вчитися будувати діалоги

VІ розділ:Емоції(7 години)

Вчити дітей розуміти та розрізняти емоційний стан людини. Вміти відтворювати різні емоції: сум, радість, переляк, здивування тощо. Намагатисянаслідуватинастрійказковихгероїв, передаватийогозасобомінтонаційногозабарвлення, міміки, мовижестів. Розвиватизорову та емоційнупам'ять.

VІІ розділ:Ритмопластика (8години)

Познайомити з немовнимизасобамивиразностімови;розвиватируховіздібності, уміннякористуватися жестами; розвивативміння на сценічномумайданчикурухатисявільно, рівномірно, не зустрічаючись один з одним; розвивативмінняпередавати за допомогоюрухів, жестів характер героя.

 

VІІІ розділ: Підсумок. Талановиті малюки ( 7 годин )

Узагальнити й систематизуватиотриманізнання в результатівивчення тем.

Підведення підсумків роботи за рік.

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

роботи гуртка  основнийрівень, ІІ рік навчання

 

 

Тема

К-сть годин

 

ВСТУП:Вступне заняття

«Здраствуй, театр!»

1

І розділ: У світі театру

 

1.1 «В театрі все знайомо»

1

1.2 «Професії театру»

1

1.3«Театральна абетка»

1

ІІ розділ: Театральні  ляльки

 

2.1Ляльководіння. Театральна лялька

2

2.2Ляльководіння. Ляльки Бі-ба-бо

2

2.3« Історія Колобка»  Штокова лялька

1

2.4«Веселі рукавички» Ляльки-рукавички

1

2.5«Теремок»Лялька на ложці

1

ІІІ розділ: Види театру

 

3.1«Вигадана історія»  Настільний театр

1

3.2 «Ляльки на прогулянці» Настільний театр

1

3.3«Веселий таночок» Театр рукавичок

1

3.4«Рукавичка» Театр рукавичок

1

3.5 «Вправні павучки» Театр маріонеток

1

3.6 «Моя власна історія» Театр маріонеток

1

3.7 «Загадковий  світ тіней» Тіньовий театр

1

3.8 «Троє поросят» Тіньовий театр

1

3.9«Герої різних казок» Нетрадиційні види театру

1

3.10«Сучасна історія»Нетрадиційні види театру

1

ІVрозділ: Театр– мистецтво колективне

 

4.1 «Осіннє різнобарв’я»

2

4.2 « Бути щедрим»

2

 1. «Снігова зима»

2

4.4 «Зимові свята»»

2

4.5 «Ми-гарні актори»

2

4.6 «Весняний вернісаж»

2

V розділ: Культура й техніка мови, риторика

 

5.1«Казок знаємо багато»

1

5.2«Веселі рими»

1

5.3 «Скриня з  скоромовками »

1

5.4 «Добре вміти» Інтонація

1

5.5  «Осінній дощик » 

1

5.6 «Баба Віхола завітала»

1

5.7 «Сонячні промінчики»

1

5.8 «Моя родина»

1

VІ розділ:  Емоції

 

6.1«Важливі вміння» Імітація

4

VІІ  розділ:Ритмопластика

 

7.1«Ми- справні танцюристи»

2

7.2 «Завірюха закружляла»

2

7.3 «Композиція»

2

7.4 «Весняні радощі»

2

VІІІ розділ:Підсумок. Талановиті малюки

 

8.1  Організація фотовиставки «Світ чудес»

1

8.2 Знайомство з  казкою « Сучасний Колобок»

1

8.3 Розподіл ролей, розучування слів казки « Сучасний Колобок » , репетиція.

6

8.4 Показ лялькової вистави «Сучасний Колобок»

1

8.5  Розучування етюдів, мініатюр

4

8.6  Показ етюдів, мініатюр в конкурсах, на святах

2

ВСЬОГО:

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Основнийрівень, ІІрік навчання

 

ВСТУП: Відкриття театрального сезону.«Здраствуй, театр!» (1година)

Дати поняття дітям про мету театрального гуртка. Залучити до творчої, захоплюючої діяльності. Формувати інтерес до театрального мистецтва. Дотримуватися правил поведінки.

І розділ: У світі театру ( 3 години ) 

Пригадати правила поведінки в театрі; виховувати дружні взаємини. Активізувати пізнавальний інтерес до театральних професій. Познайомити дітей з професіями: дублер, гример, звукорежисер, сценарист,декоратор.

Продовжити знайомство з театральними термінами; виготовити декорації для лялькової вистави. сонце, хмари, дерева, кущі.

ІІ розділ: Театральні  ляльки (7 годин)

Згадати правила ляльководіння. Заохочувати дітей до дій з ляльками різних видів театру. Відтворення знайомих міні-інсценівок (за власним бажанням). Сприяти виникненню позитивних емоцій.

ІІІ розділ: Види театру ( 10 годин)

Сприяти зацікавленому ставленню дітей до лялькового театру, бажанню водити ляльок різних видів лялькового театру (театр ложок, театр рукавичок, настільний театр, театр тарілок), розігрувати етюди з ними. Заохочувати дітей до виконання міні-сценок, показу інсценівок разом з однолітками та самостійно. Закріплювати навички монологічного та діалогічного мовлення. Сприяти  розкутості та самовпевненості.

ІVрозділ: Театр– мистецтво колективне (12 годин)

Вчити дітей працювати в команді;продовжувати розвивати вміння довільно реагувати на команду; погоджувати свої дії з іншими дітьми в групі; зніматискутість; формувати комунікативні вміння дітей.

Vрозділ:Культура й техніка мови, риторика (8 години)

Вчити чітко, голосно з інтонацією  вимовляти слова;вчити добирати рими, складати казки, будувати діалоги;вчитичистомовки, скоромовки;

 продовжувати розвивати мовне дихання, артикуляцію, голос, дикцію;

VІ розділ: Емоції (4 годин)

Продовжувати вчити дітей відтворювати різні емоції: сум, радість, переляк, здивування тощо. Розвивати зорову та емоційну пам'ять. Вчити за допомогою карток-символів  вибирати різні види емоцій людини. Виховувати у дітей поважне ставлення до емоційного стану інших людей.

VІІ розділ:Ритмопластика (8 години)

Вчити узгоджувати рухи з звуками музики; продовжувати розвивати рухові здібності, уміння користуватися жестами; закріплювати вміння на сценічному майданчику рухатися вільно, рівномірно, не зустрічаючись один з одним.

VІІІ розділ: Підсумок. Талановиті малюки ( 15 годин )

Узагальнити й систематизува тиотриманізнання в результат і вивчення тем. Взяти участь у конкурсах читання віршів. Підведення підсумків роботи за рік.

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ   РЕЗУЛЬТАТ

Виконання даної програми дасть можливість:

 1. Усвідомити поняття про театр як вираження життєвих ситуацій у акторській грі.
 2. Своєчасно виявити здібності дитини до  театральної діяльності.
 3. Розвинути природні задатки, загальні та спеціальні здібності дитини.
 4. Ознайомити дошкільників з різними  видами  театрів.
 5. Опанувати   засоби емоційної виразності – міміка, жести, інтонація.
 6. Сформувати у дітей вміння співпереживати з персонажем, розуміти зміст дійства, усвідомити колективний характер дійства на сцені.
 7. Навчитися відчувати себе соціально-значущою особистістю, з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, патріотизму.
 8. Навчити дітей дотримуватися правил техніки безпеки  та безпечної поведінки під час  проведення, організації та підготовки тематичних ранків, свят, концертів.
 9. Сформувати акторські здібності, вміння мімікою  та мовою жестів   

      передавати певний стан людини.

 1. Навчити дітей граційно, розкуто, згідно ролі рухатися на сцені.
 2.  Розвинути у дітей вміння виявляти особистісну позицію у процесі перевтілення у сценічний образ, вболіваючи за кінцевий результат театралізованого дійства.

 

 

ВИКОРИСТАНА   ЛІТЕРАТУРА :

 

 1. Артемова Л.В. Театралізовані ігри дошкільників. – Москва: «Просвещение», 1991.
 2. Артемова Л.В. Театр і гра. – Київ:  «Томіріс»,   2002.
 3. Бодраченко І.В. Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного возраста. – Москва: «Абрис-Пресс», 2006.
 4. Борщ Р.М. Самойлик Д.В. «Радість творчості». – Тернопіль: Мандрівець, 2013.- 72 с.
 5. Генов Г. Теневой театр. Методическиерекомендации.- Київ, 1988
 6. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  наук.кер. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. – Київ – 2012.
 7. Щукіна Л.В. Адаптована програма – Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами художньо-театральної діяльності. -  Харків: «Основа», 2010.

 

 

РЕЦЕНЗІЯ

на навчальну програму гуртка з театралізованої діяльності «Фантазія»

 

Театральна діяльність та риторика є одним із найважливіших аспектів поєднання мови, мовлення, та мистецтва. Також вони є ефективним засобом педагогічного впливу на розвиток особистості дошкільників.

Новітнім шляхом формування комунікативної компетенції є навчання дітей дошкільного віку елементам риторики та театралізованої діяльності, за програмою. Впровадження цих видів діяльності в освітній процесКЗ ЦРД «Гармонія» є провідною ідеєю досвіду роботи керівника гуртка.

Під час підготовки та складання навчальної програми вихователь використовувала рекомендації видатних сучасних педагогів Н.А. Ветлугіної, Л.В.Артемової.

Особлива увага приділялась розробці окремих аспектів навчання дітей елементам риторики, зокрема техніки мовлення: оволодіння дикцією, художньо - змістовною виразністю мовлення. Прищеплювався інтерес до театру як до виду мистецтва, формувалися уміння дошкільників «входити в образ», передавати характерні риси героїв, переносити здобуті уявлення у самостійну ігрову діяльність.

Навчальна програма розрахована на 68 годин занять гуртка «Фантазія». Відображені теми, які розроблені згідно мети та базуються на основних принципах, які опираються на сучасні наукові досягнення, відповідно програмових вимог програми «Дитина». Тематика і зміст мають моральну спрямованість та етичний вплив на дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: