Як оптимізувати процеси пам'яті у дітей дошкільного віку

 

 

  • Маніпулюйте із предметом, назву якого та інформацію про який вивчає ди­тина. Важливо використовувати або справжній предмет, або муляж, що за розмірами однаковий зі справжнім. Демонстрування малюнків буде менш ефективним. Утім, якщо канал зорового сприймання у дитини розвинений ліпше, ніж тактильний, то ілюстрації цілком зможуть замінити моделі пред­метів.

 

  • Порівнюйте, аналізуйте, визначайте подібності і відмінності між двома предметами. Завдання дорослого - за допомогою навідних запитань ске­рувати дитину до подальшого самостійного аналізування. Якщо дорослий -самостійно проаналізує зв'язки між предметами, це значно зменшить ко­ристь від виконання завдання.

 

  • Визначайте послідовності. Логічне мислення активізує процес запам'ято­вування. Це можуть бути завдання на простежування зв'язків між при­чиною і наслідком або між кількома фактами, тобто прості запитання на кшталт: «Коли встає сонце?», «Що відбувається після сильного дощу?» тощо.

 

  • Навчайте формулювання самостійних висновків. Для цього доцільно пропо­нувати дитині розв'язати певне завдання, відшукати інформацію в тексті чи на зображенні, самостійно знайти відповідь на своє запитання.

 

  • Розфарбовуйте, виділяйте шрифт, створюйте колажі, карти певних по­нять чи іншої інформації. Наприклад, аби дитина^навчилася розрізняти свійських і диких тварин, можна запропонувати їй створити колаж із карти­нок, погрупувавши їх, тощо.

 

  • Поєднуйте роботу різних каналів чуттєвого сприймання. Що більше аналі­заторів беруть участь у процесі запам'ятовування, то ефективнішим буде результат. Наприклад, співання розвивальної пісеньки з повторенням за до­рослим міміки, рухів тіла та рук, які відповідають змісту пісні. Така багато­стороння стимуляція має назву «багатосенсорне пізнання».