Кошторис КЗ ЦРД "Гармонія" на 2021 рік

 

 

КОШТОРИС 

(індивідуальний)

 

04653220 Управління освіти Южноукраїнської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Южноукраїнськ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету_____ міський________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ___ 06_______________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету___________________________________

(код на назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)*  0611010 (0910) КЗ ЦРД "Гармонія"

                                                                                                                                                                                                                                                                                   (грн)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний

фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

23049116

1693123,00

24742239,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

23049116

X

23049116

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

X

1693123

1693123

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

1693123

1693123

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно їх основною діяльністю(за рахунок залишку минулого року )

25010100

 

1682301

1682301

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно їх основною діяльністю

25010100

 

1335312

1335312

- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності-тара )

25010200

 

277,5

277,5

- плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

 

 

0

Кошти, що отримуються від реалізації майна

25010400

 

10822

10822

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

42265,93

42265,93

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

інші у т. ч.( благодійна допомога -у вигляді майна)

25020100

X

42265,93

42265,93

інші у т. ч.( благодійна допомога - у вигляді коштів)

25020100

X

0

0

інші у т. ч.( благодійна допомога - у вигляді коштів/ за рахунок залишку коштів на початок року )

25020100

X

00

 

в т. ч. кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

X

0

0

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

 

X

 

 

 

X

*

*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

23049116

1693123

24742239

Поточні видатки

2000

23049116

1693123

24742239

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

18968691

0

18968691

Оплата праці

2110

15454870

0

15454870

Заробітна плата

2111

15454870

 

15454870

Грошове утримання військовослужбовців

2112

 

 

0

Нарахування на оплату праці

2120

3513821

 

3513821

Використання товарів і послуг

2200

4078425

1693123

5771548

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

429000

1000

430000

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

3819

 

3819

Продукти харчування

2230

1489371

1682301

3171672

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180818

9822

190640

Видатки на відрядження

2250

21500

 

21500

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

1949917

0

1949917

Оплата теплопостачання

2271

889948

 

889948

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

568752

 

568752

Оплата електроенергії

2273

469370

 

469370

Оплата природного газу

2274

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

21847

 

21847

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

4000

0

4000

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

4000

 

4000

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0

0

0

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

 

 

0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

 

 

0

Поточні трансферти

2600

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

0

Соціальне забезпечення

2700

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

0

Стипендії

2720

 

 

0

Інші виплати населенню

2730

 

 

0

Інші поточні видатки

2800

2000

 

2000

Капітальні видатки

3000

0

 

 

Придбання основного капіталу

3100

0

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

0

Капітальне будівництво (придбання) інших

об ’єктів

3122

 

 

0

Капітальний ремонт

3130

 

 

0

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

0

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

0

Реконструкція та реставрація

3140

 

 

0

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

0

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

 

 

0

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

0

Створення державних запасів і резервів

3150

 

 

0

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

 

 

0

Капітальні трансферти

3200

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

 

 

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

 

 

0

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

0

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

0

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

0

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

0

Нерозподілені  видатки

9000

 

 

0

 

 

 

Керівник                                                                                        Л.А. Левицька

 

Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового відділу)                                М.А Веселова

 

 

Категорія: