ВПЛИВ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ

 

"Без музики важко переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті , є основою емоційної, естетичної, моральної культури".

В.Сухомлинський.

 

Музика – могутній засіб всебічного розвитку дитини, формування її духовного світу. Вона розширює її кругозір, знайомить з різноманітними явищами, збагачує почуттями, викликає радісні переживання, сприяє вихованню правильного ставлення до навколишнього світу. Залучення до музики активізує сприймання, мислення та мову, сприяє формуванню пізнавальних та емоційно – мотиваційних функцій, розвиває творче мислення, здібності, а також позитивні якості характеру: систематичність, працьовитість, наполегливість у досягненні мети, виховує високий естетичний смак, розвиває музичні здібності, уяву, творчу ініціативу. Вплив музики на формування особистості дитини забезпечується завдяки тісному взаємозв'язку естетичного виховання з моральним, розумовим та фізичним.

Музично-ритмічні рухи, які використовуються на музичних заняттях вдосконалюють фізичний вигляд дитини, спонукають до правильної постави, координації рухів, їх гнучкості й пластичності. Під дією ритму активізується дихання, збільшується вентиляція легень. Вправи, ігри, танці, музично-ігрові драматизації спонукають дітей передавати образи, картини життя, характеризувати персонажі за допомогою образних і танцювальних рухів, жестів, міміки, тобто вчать керувати своїми діями, розвивають рухову моторику, координацію і точність рухів.

Музика безпосередньо впливає на почуття дитини, формує її моральний образ.Чергування різних занять, видів діяльності (співу, слухання музики, гри на дитячих музичних інструментах, рухів під музику і т.д.) вимагає від дітей уваги, кмітливості, швидкості реакції, організованості, вольових зусиль, вміння аналізувати, мислити, фантазувати, творити.

Музика також сприяє розвитку мовлення у дошкільнят. У процесі співу розвивається на тільки музичний слух і співочий голос, а й голосовий руховий апарат, активізується дихання, збільшується вентиляція легень. Спів поліпшує мову дітей. Співаючи , діти змушені протяжно вимовляти слова, що формує чітку вимову, сприяє правильному засвоєнню слів.

 

Релаксація під музику

Дітям потрібно вміти розслаблятися, так само, як і дорослим. Іноді вони бувають дуже напружені фізично й емоційно – це призводить до роздратування та ірраціональної поведінки. Отже, дуже важливо допомагати їм знімати напругу.

Тривалість проведення становить 15-20 хв. Під час релаксації діти можуть лягти на килимок, прийняти будь-яку зручну позу, корисними будуть нахили й потягування тіла.  Музика слугує емоційно-звуковим тлом для  виконання таких вправ. Спеціально дібраний музичний супровід  допомагає дитині зосередитися на створюваних в уяві образах, відчути м’язове розслаблення, ритмізувати дихання. Найкраще підходять твори періоду музичного бароко та класицизму, а також східна музика.

 

Музичні фізкультурні хвилинки

Вільні рухи під ритмічну музику, яку ми називаємо «Музичні фізкультурні хвилинки», забезпечують дітям необхідну рухову активність, знімають фізичну і психічну напругу й активізують інтелектуальну діяльність на занятті.

 

Спонтанний рух під музику

Розвивається  емоційно-чуттєва сфера дитини; стимулюється моторне й емоційне самовираження, знімається  м’язова скутість, розвивається  пластика, гнучкість, легкість рухів тіла.

 

Дихальна артпедагогіка

Правильне дихання є найважливішим чинником довгого й здорового життя. Для зміцнення та оздоровлення дихальної функції можна використовувати духові інструменти (глиняні свищики, сопілки, іграшкові дудочки, губні гармонії, блок-флейти та ін.), регулювати силу й тривалість вдиху та видиху чудово допомагає видування повітря через соломинку у склянку з водою у ритм виконуваного музичного твору. До дихальної артпедагогіки входять гра на дитячих духових музичних інструментах, дихальна гімнастика під музику та різні вправи для розвитку співочого дихання (інтонування, вокалотерапія). Це дає змогу дітям оздоровлюватися, не помічаючи процесу лікування.

 

Інтонування звуків (їх приспівування) не тільки вчить малюків керувати своїм голосом, а й сприяє їх оздоровленню.