Вакансії

 

Запрошуємо на роботу

 

енергійного, креативного, люблячого дітей вихователя

на час відпустки по догляду за дитиною до 3-х років основного працівника 

 

Вимоги:

 • відповідна освіта;
 • повинен знати дошкільну педагогіку, дитячу психо­логію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну, вміти ефективно застосову­вати професійні знання у практичній діяльності.

 

Обов'язки:

 • .Здійснювати навчально-виховний процес відповідно до дер­жавних, авторських програм, затверджених або рекомендованих Мі­ністерством освіти і науки України;
 • Планувати, організовувати, здійснювати педагогічну роботу, спрямо­вану на формування всебічно розвиненої особистості дитини, творчо викори­стовувати передовий педагогічний досвід, досягнення педагогічної науки.

 • Реалізувати індивідуальний підхід до вихованців, вивчати, врахо­вувати та сприяти розвиткові їх особистісних здібностей та обдарувань.

 • Сприяти збереженню та зміцненню здоров'я дітей.

 

Умови праці:

 • комфортне місце роботи;
 • забезпечення всім необхідним для занять;
 • графік роботи  І зміна з 7.00 до 13.00, ІІ зміна з 12.30 до 17.30
  (30 години на тиждень);
 • вчасна оплата праці.

 

Тип зайнятості

Повний робочий день