Консультації для вихователів "Методика проведення краєзнавчої роботи в ЗДО"

 

 

Людині ніяк не можна жити без Вітчизни,

як не можна жити без серця".

Паустовський К.

 

Краєзнавство - це відправна точка захоплюючої подорожі у бурхливе геологічне та історичне минуле; стартовий майданчик для польоту фантазії про майбутнє. Про майбутнє людини, його сім'ї, його міста...

Головною метою дошкільного краєзнавства - виховання громадянина, який знає і любить свій край.

Матеріалу з краєзнавствадля дошкільнят дуже мало, тому потрібно підбирати необхідний матеріал.Рекомендуємо частіше організовувати пошуково-дослідницьку діяльність.

Для досягнення поставленої мети необхідне рішення низки завдань:

· Ознайомити з історією та сучасністю нашого міста;

· Сформувати уявлення про різні сторони життя свого міста;

· Розвивати прагнення як можна краще знати своє місто;

· Сприяти становленню, розвитку і зміцненню не тільки дитячого колективу, але й сім'ї;

· Сприяти розвитку особистісних якостей дошкільників засобами краєзнавства.

1. Освітньо- виховна діяльність

а) форми проведення занять:

· Тематичні бесіди;

· Екскурсії;

· Гра;

· Музична вітальня;

· Свято - подорож;

· Конкурс малюнків

б) Орієнтовна тематика занять:

Мій дитячий садок;

Наш рідний Край;

Географія Южноукраїнська;

Символіка міста;

Головне підприємство;

Де працюють батьки?

Головна вулиця;

Транспорт нашого міста;

Улюблені місця;

Подорож по визначних пам'ятках

Рослини/тварини міста;

Гра «Слідопити»

Вся освітньо-виховна діяльність у даному напрямку розглядається в наступних тематичних блоках:

· Здрастуй, дитячий сад!;

· Сторінки історії рідного міста;

· Культурна спадщина;

· Старше покоління;

· Місто майбутнього;

· Сім+ я;

· З любов'ю до міста

Краєзнавчі куточки - місце, де збираються, зберігаються, оформляються, вивчаються і демонструються предмети далекого минулого і недавніх подій краю, свідоцтва окремих людських доль.

Провідною формою роботи по ознайомленню з рідним краєм - є заняття з пізнавального розвитку. Раціонально проведення тематичного заняття 2 рази на місяць (1 та 3 тиждень), з подальшим опрацюванням теми в різних формах спільної діяльності протягом 2 тижнів. Важливо, щоб заняття активізували розумову діяльність. З цією метою використовують прийоми порівняння (наприклад: порівнюємо культуру і побут з іншими регіонами; як добували вугілля раніше і в даний час тощо), запитання пошукового характеру, індивідуальні завдання, досліди та експерименти (наприклад: властивості вугілля, електрики). Вчити дітей аналізувати, робити висновки, узагальнення (наприклад: давні люди жили в умовах степу та ріки, тому основним промислом їх було рибальство, полювання, землеробство). Важливим прийомом подачі інформації дітям, особливо історичного характеру, є пізнавальна розповідь. Враховуючи, що дошкільникам властиве наочно-образне мислення, необхідно супровід його наочним матеріалом: фотографіями, ілюстраціями, слайдами, схемами, а також предметами старовинного побуту. Звернення до дітей з питаннями в процесі розповіді активізує їх увагу, спонукає до логічного мислення (Як ви думаєте, чому саме на цьому місці люди вирішили побудувати місто? Чому так називають наш край? т. д. )

Особливе місце в краєзнавчій роботі займають дидактичні засоби музейної педагогіки, які допомагають відтворити у свідомості дітей картини минулого нашого, познайомити предметами побуту, знаряддями праці, одягом наших предків. Експозиції природничого змісту дозволяють показати багатство і різноманітність тваринного і рослинного світу нашої області в умовах, наближених до натуральних. Велику роль відіграють заняття-екскурсії в музей з ознайомлення з працею земляків. Корисно знайомити дітей з історією створення і розвитку підприємств району, продукцією, що випускається, кращими трудівниками. Глибше ознайомити дітей з подвигами воїнів дозволяє відвідування експозицій у музеї.

Враховуючи провідну діяльність дітей, широко використовуються різні види ігор у краєзнавчій роботі. Наприклад: дидактичні ігри по ознайомленню з містами («Де я знаходжусь?», «Дізнайся і розкажи», «Коли це було»).

Робота по ознайомленню з підприємствами міста та працею земляків може перерости в цікаву тривалу сюжетно-рольову гру, в якій діти застосовують свої знання і вже накопичений життєвий досвід («Салон краси», «Банк», «Школа», «Супермаркет», «Автотранспортне підприємство», «Бібліотека», «Ательє», «Будівництво»)

Одна з форм роботи з дітьми - продуктивна творча діяльність, яка включає малювання, аплікацію, ручну працю. Вона дозволяє закріпити отримані знання дітей, відобразити ставлення та емоційне відношення до об’єктів. Результати продуктивної діяльності дітей оформлюються у формі тематичних виставок.

Позитивні емоції відіграють значну роль в формуванні почуттів до рідного краю у дітей дошкільного віку. Тому значна роль відводиться використанням таких форм роботи, як свята і розваги. Народні свята, краєзнавча вікторина, тематична розвага (про працю, рідну природу, про хліб) є логічним і емоційним завершенням роботи по кожній з розроблених тем.

Важливою умовою ефективного здійснення морально-патріотичного виховання є тісний взаємозв'язок з сім'ями вихованців. Я в своїй роботі спираюсь на батьків не тільки на помічників дитячого садка, а як рівноправних учасників формування особистості дитини. Робота за тематичним блоком «Наш рідний край» ведеться з безпосередньою активною участю всіх поколінь сім'ї дитини. Адже бабусі і дідусі наших вихованців - це живі учасники історії рідного краю. Діти спільно з батьками та прабатьками обговорюють сімейні традиції, реліквії, національні, професійні коріння свого роду. Старі фотографії, розповіді старших членів сім'ї допомагають дітям глибше усвідомити історичні факти і події, відчути зв'язок своєї сім'ї і себе як її члена з рідною землею.

В роботі використовуємо «домашні завдання». Напередодні вихідних, відпустки, виїзду сім'ї на природу діти і батьки отримують завдання спостерігати, потім розповісти про побачене, зробити малюнки, фотографії.

Активно залучатибатьків у створенні розвивального середовища: організації краєзнавчих фотовиставок, оформленні фольклорних свят атрибутами українського побуту, створення міні-музеїв, виготовленні для дітей елементів костюмів, організації виставок народного прикладного мистецтва.

Робота з дітьми по даному напрямку дозволяєвикористовувати краєзнавство у становленні маленького патріота, так як діти вчаться більш усвідомлено сприймати події, факти, явища соціальної дійсності, аналізувати їх. У них з'являється мотиваційна потреба вивчення рідного краю. Цей інтерес проявляється в дитячих питаннях, розповідях, малюнках. Спостерігається легка адаптація до умов школи та високий рівень успішності. А також налагоджується тісна співпраця і взаєморозуміння з батьками, як повноправними учасниками всіх заходів, що проводяться у закладі.

 

 

«Організація краєзнавчих екскурсій для дітей дошкільного віку»

 

Колосальну роль в житті наших дітей грають краєзнавчі екскурсії. Краєзнавство - вивчення певного краю, місцевості, її історії, археології, біології. Це пізнавальна для дітей будь-якого віку область. Нові враження, нові знання, нові дослідження наштовхують дитину на якісь свої дитячі міркування, які залишаються в пам'яті надовго.

Екскурсія - відвідування визначних пам'яток, музеїв - допомагає закріпити вивчений матеріал і вже ніколи його не забути, адже враження залишаються на все життя. Але перш ніж відправитися на таку екскурсію слід провести підготовчу роботу (1 етап): дати дітям уявлення про різні об'єкти - пам'ятки історії та культури, будівлях, природних об'єктах, місцях знаменитих подій тощо. Діти з великим інтересом слухають розповідь вихователя, і з ще більшим нетерпінням чекають краєзнавчу екскурсію.

Сама екскурсія - це 2 етап.Під час екскурсії необхідно утримувати увагу дітей, щоб після її закінчення провести бесіду (3 етап): це будуть дитячі безпосередні враження від екскурсії, якісь спостереження. Після бесіди для закріплення матеріалу (4 етап) з дітьми можна зайнятися творчістю - створювати ігри, малюнки, аплікації, ліплення, вироби з природного матеріалу, розповідь про подорож, або екологічну казку з картинками. Фантазії немає межі.

Чим старше діти, тим довше може тривати екскурсія:

середні групи - тематичні прогулянки у «Парк Перемоги», сусідніми вулицями, до закладів та установ в межах мікрорайону;

старші групи – екскурсії головною вулицею, інформаційного центру «Імпульс», відвідування більш віддалених куточків міста, пам'яток природи.

Краєзнавчі екскурсії закладають основи патріотичного виховання. Діти отримують моральні уроки поведінки в соціальному суспільстві. Прямий контакт з визначними пам'ятками міста формує в дітях особистість із власною думкою, повагу до пам'яток історії, археології, архітектури, природи. Діти починають усвідомлювати поняття «унікальність» свого рідного краю. Діти, милуючись красою природи, поповнюють лексичний запас слів, розвивають почуття смаку, збагачують емоційну сферу. У дошкільників розширюється кругозір, розвивається уява, фантазія. Діти придумують більше творчих ігор, які втілюють у садку і вдома.

Творчі роботи свідчать про перші паростки любові до малої Батьківщини, про поступове зміцнення морально-патріотичних основ, таких важливих для дорослішання дитини! Краєзнавчі екскурсії допомагають правильно виховувати дітей, і дають надію на те, що наступні покоління будуть дбайливо ставитися не тільки до свого краю, але і до всього навколишнього світу. Кожен вихователь в силі прищепити любов до рідного краю у дитячих сердечках!